Skład grupy

Programy unijne

Opracowanie technologii wytwarzania oraz systemu produkcji naczepy typu furgon-chłodnia do przewozu towarów w warunkach chłodniczych.

Przedmiotem projektu jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania innowacyjnej linii technologicznej do produkcji innowacyjnych produktów w postaci naczep typu furgon-chłodnia do przewozu towarów, tj. żywność i produkty farmaceutyczne, w warunkach chłodniczych.

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr POIR.01.02.00-00-0216/16-00

Całkowity koszt realizacji projektu: 19 972 770,69 PLN

Całkowita kwota dofinansowania: 8 848 067,41 PLN

Wkład własny: 11 124 703,28

 

 

 

 

 

Projekt rozwojowy nr POIG 04.05.02-00-070/12
„Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu”

 

Kontakt

Programy unijne

Anna Rus

tel +48 43 843 45 10 wew. 432

fax +48 43 843 16 25

a.rus@wielton.com.pl

PROJEKTY i PROGRAMY UNIJNE

Leszek Taratuta

tel +48 43 843 45 10 wew. 383

fax +48 43 843 16 25

l.taratuta@wielton.com.pl

Ogłoszenia

8 grudnia 2017

Opracowanie technologii wytwarzania oraz systemu produkcji naczepy typu furgon-chłodnia do przewozu towarów w warunkach chłodniczych.

Przedmiotem projektu jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania innowacyjnej linii technologicznej do produkcji innowacyjnych produktów w postaci naczep typu furgon-chłodnia do przewozu towarów, tj. żywność i produkty farmaceutyczne,...

12 stycznia 2017

Zapytanie ofertowe 1/INNOMOTO/2017

 Wieluń, 12.01.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia...

24 listopada 2015

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 28/CBR/2015

Wieluń, 23.11.2015 INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 28/CBR/2015 z dnia 12.11.2015 Numer zapytania ofertowego: 28/CBR/2015 Sygnatura: W/20/1/6 POBIERZ DOKUMENT

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 25/CBR/2015

Wieluń, 23.11.2015 INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 25/CBR/2015 z dnia 05.11.2015 Numer zapytania ofertowego: 25/CBR/2015 Sygnatura: W/20/1/6 POBIERZ DOKUMENT

12 listopada 2015

Zapytanie ofertowe nr 28/CBR/2015

 Wieluń, 12.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy oprogramowania komputerowego w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze...

5 listopada 2015

Zapytanie ofertowe nr 25/CBR/2015

 Wieluń, 05.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe dostawę laptopów i stacji roboczych w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze...

  • Poprzednie
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Następne