Ogłoszenia

Opracowanie technologii wytwarzania oraz systemu produkcji naczepy typu furgon-chłodnia do przewozu towarów w warunkach chłodniczych.

Przedmiotem projektu jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania innowacyjnej linii technologicznej do produkcji innowacyjnych produktów w postaci naczep typu furgon-chłodnia do przewozu towarów, tj. żywność i produkty farmaceutyczne, w warunkach chłodniczych.

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr POIR.01.02.00-00-0216/16-00

Całkowity koszt realizacji projektu: 19 972 770,69 PLN

Całkowita kwota dofinansowania: 8 848 067,41 PLN

Wkład własny: 11 124 703,28

Zapytanie ofertowe 1/INNOMOTO/2017

 Wieluń, 12.01.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Program Sektorowy „INNOMOTO”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 w roku 2017

Numer zapytania ofertowego: 1/INNOMOTO/2017

POBIERZ DOKUMENT

Zapytanie ofertowe nr 28/CBR/2015

 Wieluń, 12.11.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy oprogramowania komputerowego w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 28/CBR/2015

Sygnatura: W/20/1/6

POBIERZ DOKUMENT

Zapytanie ofertowe nr 25/CBR/2015

 Wieluń, 05.11.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dostawę laptopów i stacji roboczych w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 25/CBR/2015

Sygnatura:  W/20/1/6

POBIERZ DOKUMENT

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 20/CBR/2015 z dnia 09.10.2015

Wieluń, 23.10.2015

 

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 20/CBR/2015 z dnia 09.10.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

Dostawa zestawu podnośników kolumnowych  (1 kpl.)  zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 20/CBR/2015 z dnia 09.10.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. 16.10.2015 do godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

 1. Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne TIP – TOPOL Sp. z o.o. (62-010 Pobiedziska)
 2. Coframa Sp. z o.o. (60-650 Poznań)
 3. Przedsiębiorstwo Handlowe Kogex Sp. z o.o. (50-520 Wrocław)
 4. Magdalena Barzak ”Techmar” (42-200 Częstochowa)
 5. Concept Lift Sp. z o.o. (71-425 Szczecin)
 6. Lewor Sp. Jawna (95-020 Andrespol)
 7. Unimetal Serwis Sp. z o.o. (77-400 Złotów)
 8. Elwico Serwis Henryk Wieciński (02-496 Warszawa)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 20/CBR/2015 z dnia 09.10.2015 największą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez firmę Magdalena Barzak ”Techmar” (42-200 Częstochowa)

Mając powyższe na uwadze wybrano ofertę firmy Magdalena Barzak ”Techmar” (42-200 Częstochowa)

 

 

Przygotował:                                                                                     Zatwierdził:

Specjalista ds. inwestycji                                                                             Dyrektor działu Badań i Rozwoju

Anna Rus                                                                                                      Maciej Kaczor   

 


POBIERZ DOKUMENT

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 19/CBR/2015 z dnia 06.10.2015

Wieluń, 23.10.2015

 

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 19/CBR/2015 z dnia 06.10.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do pomiaru nacisku pojazdów oraz elementów składowych ich konstrukcji na podłoże ( 1 szt. ) zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 19/CBR/2015 z dnia 06.10.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. 13.10.2015 do godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

 1. Progress Wagotronic S.A. (40-847 Katowice)
 2. Schneck Process Polska Sp. z o.o. (03-236 Warszawa)
 3. Miary i Wagi Tomasz Kogut Sp. Jawna (49-318 Skarbimierz)
 4. Wagsystem Michał Sławiński (32-050 Skawina)
 5. Wag – Pol Łęczyca (99-100 Łęczyca)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 19/CBR/2015 z dnia 06.10.2015 największą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez firmę Miary i Wagi Tomasz Kogut Sp. Jawna.

Mając powyższe na uwadze wybrano ofertę firmy Miary i Wagi Tomasz Kogut Sp. Jawna.

 

 

Przygotował:                                                                                     Zatwierdził:

Specjalista ds. inwestycji                                                                             Dyrektor działu Badań i Rozwoju

Anna Rus                                                                                                      Maciej Kaczor

 


POBIERZ DOKUMENT

   

 

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 17/CBR/2015 z dnia 05.10.2015

Wieluń, 22.10.2015

 

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 17/CBR/2015 z dnia 05.10.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

dostawa, montaż i uruchomienie piły taśmowej  (1 szt.)  zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 17/CBR/2015 z dnia 05.10.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. 12.10.2015 do godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

 1. Metal Technics Polska S.C. (02-495 Warszawa)
 2. HARD Sp. z o.o. (30-442 Kraków)
 3. Przedsiębiorstwo Danek Andrzej Plich (50-524 Wrocław)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 17/CBR/2015 z dnia 05.10.2015 największą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez firmę HARD Sp. z o.o. (30-442 Kraków).

Mając powyższe na uwadze wybrano ofertę firmy HARD Sp. z o.o. (30-442 Kraków).

 

 

Przygotował:                                                                                     Zatwierdził:

Specjalista ds. inwestycji                                                                             Dyrektor działu Badań i Rozwoju

Anna Rus                                                                                                      Maciej Kaczor   

 


POBIERZ DOKUMENT

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 16/CBR/2015 z dnia 25.09.2015

Wieluń, 12.10.2015

 

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 16/CBR/2015 z dnia 25.09.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia cięcia laserowego zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 16/CBR/2015 z dnia 25.09.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. 02.10.2015 do godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

 1. LVD-Polska Sp. z o.o. (47-206 Kędzierzyn Koźle)
 2. Polcom Przemysław Kimla (42-202 Częstochowa)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 16/CBR/2015 z dnia 25.09.2015 największą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez firmę Polcom Przemysław Kimla (42-202 Częstochowa).

Mając powyższe na uwadze wybrano ofertę firmy Polcom Przemysław Kimla (42-202 Częstochowa).

 

Przygotował:                                              Zatwierdził:

Specjalista ds. inwestycji                                Dyrektor działu Badań i Rozwoju                    Dyrektor   techniczny

Anna Rus                                                         Maciej Kaczor                                               Tomasz Swędrak  


POBIERZ DOKUMENT