Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 20/CBR/2015

 Wieluń, 09.10.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu podnośników kolumnowych  ( 1 kpl. ) w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 20/CBR/2015

Sygnatura: W/20/1/7

POBIERZ DOKUMENT

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 15/CBR/2015 z dnia 25.09.2015

Wieluń, 09.10.2015

 

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 15/CBR/2015 z dnia 25.09.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

wdrożenie metodologii zarządzania projektami wraz z narzędziem informatycznym  zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 15/CBR/2015 z dnia 25.09.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. 02.10.2015 do godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

 1. Premium Technology Polska Sp. z o.o. Sp. k. (02-133 Warszawa)
 2. SoftBlue S.A. (85-063 Bydgoszcz)
 3. Realization Technologies, INC (Sunnyvale, CA 94085) / Mandarine LTD (Rotherham, S63 5DB)
 4. Inovatica Sp. z o.o. Sp. k. (90-437 Łódź)
 5. APR System Sp. z o.o. (26-052 Nowiny k. Kielc)
 6. CISS Sp. z o.o. (30-010 Kraków)
 7. Deloitte Consulting SA (00-854 Warszawa)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 15/CBR/2015 z dnia 25.09.2015 największą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez firmy Realization Technologies, INC (Sunnyvale, CA 94085)/Mandarine LTD (Rotherham, S63 5DB) działające w porozumieniu.

Mając powyższe na uwadze wybrano ofertę firm Realization Technologies, INC (Sunnyvale, CA 94085)/Mandarine LTD (Rotherham, S63 5DB) działających w porozumieniu.

 

Przygotował:                                :                                                    Zatwierdził:

Specjalista ds. inwestycji                                                                             Dyrektor działu Badań i Rozwoju

Anna Rus                                                                                                      Maciej Kaczor  

POBIERZ DOKUMENT

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/CBR/2015

  Wieluń, 06.10.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia do pomiaru nacisku pojazdów oraz elementów składowych ich konstrukcji na podłoże ( 1 szt. ) w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 19/CBR/2015

Sygnatura: W/20/1/2

POBIERZ DOKUMENT

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/CBR/2015

 Wieluń, 05.10.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie piły taśmowej  ( 1 szt. ) w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 17/CBR/2015

Sygnatura: W/20/1/7

POBIERZ DOKUMENT

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 10/CBR/2015 z dnia 01.09.2015

Wieluń, 01.10.2015

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 10/CBR/2015 z dnia 01.09.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

dostawa laptopów zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 10/CBR/2015 z dnia 01.09.2015.

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. do dnia 11.09.2015 godz. 16  wpłynęła  oferta z niżej wymienionej firmy:

 1. CMK Cezary Kossakowski (05-077 Warszawa, ul. Hebanowa 19)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 10/CBR/2015 z dnia 01.09.2015 wybrano ofertę firmy CMK Cezary Kossakowski (05-077 Warszawa, ul. Hebanowa 19).

Przygotował:                                                                                  Zatwierdził:                                        

Specjalista ds. inwestycji                               Kierownik Działu IT                                   Dyrektor Działu Badań i Rozwoju

 Anna Rus                                                        Maciej Głowacz                                             Maciej Kaczor                             

 

POBIERZ DOKUMENT

Zapytanie ofertowe nr 16/CBR/2015

 Wieluń, 25.09.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienieurządzenia do cięcia laserowego  w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 16/CBR/2015

Sygnatura: W/20/1/7

POBIERZ DOKUMENT

Zapytanie ofertowe nr 15/CBR/2015

 Wieluń, 25.09.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na wdrożenie metodologii zarządzania projektami wraz z narzędziem informatycznym  w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 15/CBR/2015

Sygnatura: W/20/1/6

 

 

POBIERZ DOKUMENT

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 14/CBR/2015 z dnia 14.09.2015

Wieluń, 25.09.2015

 

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 14/CBR/2015 z dnia 14.09.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

dostawa półautomatów spawalniczych (3 szt.)  zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 14/CBR/2015 z dnia 14.09.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. 21.09.2015 do godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

 1. CLOOS Polska Sp. z o.o. (58-100 Świdnica)
 2. NORTECH Sp. z o.o. (91-204 Łódź)
 3. WAM Sp.j. (40-273 Katowice)
 4. ECO-TECHNIK S.A. (46-203 Kluczbork)
 5. Centrum Elektryczne ”Ania” Boguccy Sp. z o.o. Sp.k. (98-300 Wieluń)
 6. MEXPOL Sp. z o.o. (45-315 Opole )

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 14/CBR/2015 z dnia 14.09.2015 największą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez firmę Centrum Elektryczne ”Ania” Boguccy Sp. z o.o. Sp.k. (98-300 Wieluń).

Mając powyższe na uwadze wybrano ofertę firmy Centrum Elektryczne ”Ania” Boguccy Sp. z o.o. Sp.k. (98-300 Wieluń).

 

 

Przygotował:                                :                                                    Zatwierdził:

Specjalista ds. inwestycji                                                                             Dyrektor działu Badań i Rozwoju

Anna Rus                                                                                                      Maciej Kaczor   

 

POBIERZ DOKUMENT

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 11/CBR/2015

Wieluń, 21.09.2015 r.

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 11/CBR/2015 z dnia 03.09.2015

( sygnatura W/20/1/6 )

Informujemy, że zapytanie ofertowe nr 11/CBR/2015 z dnia 03.09.2015 na dostawę laptopów w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych” zostaje unieważnione z powodu braku wpływu ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Przygotował:                                                                                  Zatwierdził:                                        

Specjalista ds. inwestycji                                                                           Dyrektor Działu Badań i Rozwoju

 Anna Rus                                                                                                     Maciej Kaczor                             

 

               

POBIERZ DOKUMENT