Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/CBR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na dostawępółautomatów spawalniczych (3 szt.)  w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 14/CBR/2015

Sygnatura: W/20/1/7

POBIERZ DOKUMENT

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 11/CBR/2015

 Wieluń, 03.09.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dostawę laptopów ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 11/CBR/2015

Sygnatura:  W/20/1/6

POBIERZ DOKUMENT

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 10/CBR/2015

 Wieluń, 01.09.2015

ZAPYTANIE OFERTOWEZapytanie ofertowe dostawę laptopów ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 10/CBR/2015

Sygnatura:  W/20/1/6

POBIERZ DOKUMENT

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 09/CBR/2015 z dnia 20.07.2015

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 09/CBR/2015 z dnia 20.07.2015

POBIERZ DOKUMENT 

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

 

Przedmiot zapytania:

 

Dostawa sterowanego cyfrowo urządzenia SAPROM SpeedPulse  zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 09/CBR/2015 z dnia 20.07.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. 31 lipca 2015 do godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

  1. Rywal-RHC Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Wrocław ( 54-156 Wrocław )
  2. BCE Systems Sp. z o.o. ( 70-320 Szczecin )

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 09/CBR/2015 z dnia 20.07.2015 największą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez firmę Rywal-RHC Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Wrocław.

Mając powyższe na uwadze wybrano ofertę firmy Rywal-RHC Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Wrocław.

 

 

Przygotował:                                            Sprawdził:                                           Zatwierdził:

Specjalista ds. inwestycji                                Główny Spawalnik                                  Dyrektor Techniczny  

 Anna Rus                                                        Rafał Lis                                                                 Tomasz Swędrak

Zapytanie ofertowe nr 09/CBR/2015

Zapytanie ofertowe na dostawę sterowanego cyfrowo urządzenia SAPROM SpeedPulse w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 09/CBR/2015
Sygnatura: W/20/1/3

Pobierz dokument >>

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 07/CBR/2015 z dnia 18.05.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

dostawa oprogramowania komputerowego zgodnie z treścią zapytania ofertowego 07/CBR/2015 z dnia 18.05.2015.

W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do dnia 26.05.2015 godz. 16 wpłynęły oferty z niżej wymienionych firm:

1. Econocap Polska Sp. z o.o. ( 52-230 Wrocław, ul. Skibowa 91 )

2. 3D Pro Sp. z o.o. ( 91-463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56 )

3. Prodart Marcin Wojciechowski ( 31-231 Kraków, ul. Bociana 22 )

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 07/CBR/2015 z dnia 18.05.2015 wybrano ofertę firmy 3D Pro Sp. z o.o. ( 91-463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56 ).

Przygotował: Specjalista ds. inwestycji – Anna Rus

Sprawdził: Dyrektor Działu Badań i Rozwoju – Maciej Kaczor

Zatwierdził: V – ce Prezes Zarządu – Mariusz Golec

Informacja o wynikach rozstrzygnęcia zapytania_07_CBR_2015

PRZEDŁUŻENIE TERMINU PUBLIKACJI WYNIKÓW POSTĘPOWANIA OCENIAJĄCEGO zapytanie ofertowe nr 07/CBR/2015 z dnia 18.05.2015 (sygnatura W/20/1/6)

PRZEDŁUŻENIE TERMINU PUBLIKACJI WYNIKÓW POSTĘPOWANIA OCENIAJĄCEGO

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 07/CBR/2015 z dnia 18.05.2015
( sygnatura W/20/1/6 )

W nawiązaniu do przeprowadzanego postępowania dotyczącego wyboru dostawcy oprogramowania komputerowego w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”, informujemy, że termin publikacji wyników postepowania oceniającego podany w pkt. VIII zapytania nr 07/CBR/2015 ( sygnatura W/20/1/6 ) zostaje przedłużony do dnia 19.06.2015.

Przygotował: Zatwierdził:
Specjalista ds. inwestycji                     Dyrektor Działu Badań i Rozwoju
Anna Rus                                            Maciej Kaczor

Informacja o wynikach rozstrzygnęcia zapytania_05_CBR_2015

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zapytania ofertowego Nr 05/CBR/2015 z dnia 28.04.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:
dostawa komputerowych stacji roboczych zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 05/CBR/2015 z dnia 28.04.2015.
W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do dnia 11 maja 2015 godz. 16 wpłynęła oferta z niżej wymienionej firmy:
1. CMK Cezary Kossakowski (05-077 Warszawa, ul. Hebanowa 19)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 05/CBR/2015 z dnia 28.04.2015 wybrano ofertę firmy CMK Cezary Kossakowski (05-077 Warszawa, ul. Hebanowa 19).

Przygotował i sprawdził:
Specjalista ds. inwestycji, Kierownik Działu IT, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju
Anna Rus, Maciej Głowacz, Maciej Kaczor

Zatwierdził:
V-ce Prezes Zarządu
Mariusz Golec

Informacja o wynikach rozstrzygnęcia zapytania_05_CBR_2015

Zapytanie ofertowe nr 07/CBR/2015

Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy oprogramowania komputerowego w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 07/CBR/2015
Sygnatura: W/20/1/6

Pobierz dokument >>

Zapytanie ofertowe nr 05/CBR/2015

Zapytanie ofertowe na dostawę komputerowych stacji roboczych w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 05/CBR/2015

Sygnatura:  W/20/1/6

Pobierz dokument >>