Epidemia koronawirusa jest ogromnym wyzwaniem dla nas wszystkich, w tym całego sektora transportowego, którego jesteśmy częścią. Pomimo wielu ograniczeń wprowadzonych w naszej branży wciąż funkcjonują centra logistyczne i kontynuowany jest przewóz towarów, którego zasady zostały oczywiście w obecnej sytuacji poddane szczególnym rygorom. Od zachowania tej ciągłości zależy zarówno funkcjonowanie poszczególnych firm, jak i całego łańcucha dostaw wpływającego na polską i europejską gospodarkę.

Wszystkim osobom, które w obecnych warunkach realizują swoje działania, przestrzegając przy tym obowiązujących zasad, pozwalających utrzymać bezpieczeństwo, należą się szczególne wyrazy uznania oraz wsparcie. Pamiętajmy, że ich praca w tym trudnym czasie jest niezmiernie ważna dla sprawnego funkcjonowania całego społeczeństwa, ale i wymaga szczególnej uwagi i przestrzegania dodatkowych procedur. Dotyczy to zarówno sektora produkcyjnego, jak i całej branży transportowej, w tym również kierowców pojazdów ciężarowych.

W Grupie Wielton, realizując wciąż zobowiązania wobec swoich partnerów, skupiamy się przede wszystkim na bezpieczeństwie – zarówno naszych pracowników, jak i współpracujących z nami dostawców. Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, żeby zapewnić zespołowi niezbędne środki ochrony oraz odpowiednie warunki pracy. Wdrożyliśmy w tym zakresie pełen pakiet dodatkowych procedur, których przestrzeganie jest obecnie naszym absolutnym priorytetem. Szczegółowe instrukcje dot. obowiązujących zasad dotyczących m.in. zachowania dystansu i przestrzegania niezbędnych wymogów higieny są przekazywane wszystkim pracownikom, a ich stosowanie stale monitorowane. Przygotowaliśmy też specjalne miejsca do dezynfekcji, a także kontenery dla kierowców dostarczających towar z zewnątrz oraz odpowiednio zorganizowaliśmy pracę w miejscu wydawania naczep. Cyklicznie dezynfekujemy pomieszczenia takie jak portiernie, szatnie, klamki, krany.

Oczywiście, mając na uwadze dynamikę sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego chorobę COVID 19, specjalnie powołany zespół stale monitoruje sytuację w naszym zakładzie i na rynku, jak i pozostaje w kontakcie ze służbami sanitarnymi, aby w razie potrzeby bezzwłocznie reagować i móc pilnie podjąć kolejne decyzje niezbędnie dla zachowania bezpieczeństwa.

Grupa Wielton wznawia produkcję w Wielkiej Brytanii

Dokładnie po miesiącu przestoju Lawrence David, Grupa Wielton podjęła decyzję o stopniowym wznowieniu produkcji w swojej spółce z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Począwszy od 27 kwietnia br. brytyjska spółka, podobnie jak francuski Fruehauf, rozpocznie proces wznawiania produkcji. Podczas uruchomienia zakładu oraz produkcji zostaną zachowane wszelkie środki bezpieczeństwa.

Powolne wypłaszczenie krzywej liczby zachorowań na koronawirusa Covid-19 w Europie pozwoliło Grupie Wielton podjąć decyzję o wznowieniu działalności zakładu produkcyjnego Lawrence David w Wielkiej Brytanii. Brytyjska spółka jest kolejnym zakładem produkcyjnym po Fruehauf we Francji, który stopniowo będzie wznawiał produkcję.

Proces wznowienia produkcji wynika z dostosowania organizacji pracy kadry do wymogów sanitarnych, w tym m.in. obowiązku zachowania odpowiednich dystansów pomiędzy pracownikami oraz wprowadzenia niezbędnych procedur bezpieczeństwa. Podobnie jak w przypadku spółki Fruehauf, przywracanie mocy produkcyjnych Lawrence David będzie następowało poprzez uruchamianie pracy na kolejnych zmianach.

– Na początku tygodnia informowaliśmy o stopniowym wznowieniu produkcji przez Fruehauf. Dzisiaj podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zakładu produkcyjnego w Wielkiej Brytanii. Zważywszy na poziom portfela zamówień Lawrence David jest to również dobra informacja dla wieluńskiego zakładu, który dostarcza podwozia do naszej brytyjskiej spółki. Jeśli okoliczności będą sprzyjające to wkrótce będą warunki do wznowienia produkcji w Polsce. – powiedział Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton S.A.

Brytyjska spółka wchodząca w skład Grupy Wielton czasowo wstrzymała produkcję 27 marca br. Decyzja podyktowana była troską o zdrowie pracowników spółki, a także postępującą absencją w zakładzie produkcyjnym (spowodowaną w szczególności licznymi obowiązkowymi kwarantanny), co przekładało się na zakłócenie w łańcuchu dostaw.

Wcześniej Grupa Wielton poinformowała o stopniowym wznowieniu produkcji przez spółkę Fruehauf, która jest kontrolowana przez polskiego producenta naczep i przyczep.

 

Grupa Wielton wznawia produkcję we Francji

Grupa Wielton uruchamia  produkcję na swoim największym rynku. Od 27 kwietnia francuska spółka Fruehauf etapowo reaktywuje działalność produkcyjną poprzez wznawianie pracy na kolejnych zmianach. Podczas uruchamiania produkcji zostaną zachowane wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

Powolne wypłaszczenie krzywej liczby zachorowań na koronawirusa we Francji pozwoliła Grupie Wielton na wznowienie produkcji przez Fruehauf SAS. Francuska spółka kontrolowana przez polskiego producenta naczep i przyczep po zaledwie miesiącu powraca 27 kwietnia do produkcji.

Stopniowy charakter reaktywacji produkcji wynika z konieczności dostosowania procesu pracy załogi do wymogów sanitarnych, w tym m.in. obowiązku zachowania odpowiednich dystansów pomiędzy pracownikami. Przywracanie mocy produkcyjnych będzie następowało poprzez uruchamianie pracy na kolejnych zmianach.

– Po niewiele ponad miesięcznej przerwie wracamy do produkcji we Francji. Rynek ten jest dla Grupy Wielton największym pod względem sprzedaży produktów. Fruehauf to niekwestionowany lider rynku z 20 proc. udziałem. Jednocześnie wszelkie etapy wznowienia będą odbywać się pod wysokim rygorem sanitarnym. Zapewni to bezpieczeństwo naszej załogi. Monitorujemy również sytuację pod kątem możliwości wznowienia produkcji w naszych pozostałych zakładach. Jesteśmy pełni optymizmu. – powiedział Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton S.A.

Produkcja we Francji musiała zostać wstrzymana w 18 marca br. Decyzja została podjęta w oparciu o procedury bezpieczeństwa wdrożone przez rząd francuski. Jednocześnie w spółce Fruehauf dalszą pracę kontynuowało m.in. centrum sprzedaży, dział gwarancji i obsługi posprzedażnej oraz dział części zamiennych.