Die Gruppe
ikona eu

EU-Programme

 

Projekt rozwojowy nr POIG 04.05.02-00-070/12
„Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki
Poddziałanie 4.5.2. Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych

Koszt realizacji: 21 798 922,87 PLN
w tym koszty kwalifikowane 19 300 750,00 PLN
Udział Unii Europejskiej 9 625 187,50 PLN

Okres realizacji projektu: 1.09.2012 – 31.12.2015

„Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Głównym celem projektu pn. „ Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu ” jest podniesienie zaawansowania technologicznego oraz bezpieczeństwa produkowanych pojazdów.

W wyniku realizacji projektu utworzone zostaną wyspecjalizowane stanowiska pomiarowe i testujące wyposażone
w najwyższej klasy sprzęt służący do badań symulacyjnych, stanowisko do badań materiałowych, diagnostyki układów hamulcowych i hydraulicznych oraz diagnostyki konstrukcji pojazdów. Dzięki tym stanowiskom możliwe będzie kompleksowe i wszechstronne sprawdzenie i przetestowanie nowych rozwiązań dotyczących konstrukcji przyczep i naczep na etapie projektowania i prototypowania. Wszystkie stanowiska wyposażone zostaną w wysokiej klasy, specjalistyczne oprzyrządowanie umożliwiające prowadzenie testów oraz symulacji komputerowych, dzięki czemu możliwe będzie analizowanie nieprawidłowości oraz wad konstrukcyjnych.

Kontakt

Programy Unijne oraz Projekty

Maciej Kaczor

Dyrektor Działu Konstrukcyjno-Technologicznego i Rozwoju

tel +48 510 202 676

m.kaczor@wielton.com.pl