The Group

Corporate governance

Stock market information

Organisational chart

Struktura zarządu i podział kompetencji został oparty na zbudowaniu zespołu Nadzoru Grupowego zarządzanego przez Prezesa Zarządu oraz zespołu zarządzania Odziałem Wielton w Wieluniu zarządzanego przez Wiceprezesa Zarządu w funkcji Dyrektora Generalnego.

Zarząd grupy kapitałowej

Prezes zarządu

Paweł Szataniak

 • Wizja i kierunki rozwoju
 • Cele strategiczne
 • Reprezentacja
 • Fuzje i przejęcia
 • Inwestycje
 • Rozwój nowych produktów
 • Rozwój nowych technologii i procesów produkcyjnych
 • Polityka HR
I Wiceprezes Zarządu, CEO Grupy

Mariusz Golec

 • Nadzór biznesowy nad spółkami
 • Zakupy strategiczne
 • Rynki, produkty, marki
 • Strategia sprzedażowa
 • Strategia obsługi posprzedażnej
 • Relacje inwestorskie
 • Public relations
 • Monitoring projektów strategicznych
 • Audyt wewnętrzny
Wiceprezes Zarządu, CFO Grupy

Piotr Maciej Kamiński

 • Strategia finansowa
 • Sprawozdawczość skonsolidowana
 • Informacja zarządcza
 • Budżetowanie i kontroling
 • Finansowanie zewnętrzne
 • Zarządzanie płynnością
 • Strategia rozwoju informatyki
 • Zarządzanie ryzykami finansowymi
 • Obsługa prawna

Wielton Wieluń

Wiceprezes GM Wieluń

Piotr Kuś

 • Operacje Oddziału w Wieluniu (m.in.: produkcja, zakupy operacyjne, gospodarka materiałowa, kontrola jakości oraz doskonalenie procesów)
 • IT
 • inwestycje i zarządzanie aktywami
 • BHP
 • Ochrona i monitoring
 • Transport i logistyka
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Koordynacja prac pozostałych członków Zarządu w Oddziale w Wieluniu
Członek Zarządu, CFO Wieluń

Tomasz Śniatała

 • Finansowanie
 • Księgowania
 • Budżetowanie i kontroling
 • Rozliczenia wynagrodzeń
 • Kancelaria zakładu
Członek Zarządu

Włodzimierz Masłowski

 • Agro
 • Zabudowy
 • Sprzedaży na Rynkach wschodnich i Krajach Bałtyckich
 • Produkt Development
 • Wielton Logistic
Członek Zarządu, CSO Wieluń

Andrzej Mowczan

 • Sprzedaż
 • Export (z wyłączeniem Rynków Wschodnich i Krajów Bałtyckich)
 • Marketingu i Public Relations
 • Obsługa posprzedażowa
 • Pojazdy używane i programy finansowe
 • Administracja sprzedaży

The Supervisory Board

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonują działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Paweł Szataniak

President of the Management Board

From 1 July 2020, he has been the President of the Management Board of Wielton S.A. He manages the Management Board of the Wielton Capital Group. In the Management Board, he is responsible (inter alia) for creating the vision and setting new directions for the development of the Wielton Group.

Since 2005, he has been the Chairman of the Supervisory Board of Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego. He also served as the Chairman of the Supervisory Board in Naturis (in the years 2005-2012). Since 2007, he has been the Chairman of the Supervisory Board of Mitmar Sp. z o.o. Moreover, he held the position of the Member of the Supervisory Board in Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego “Ziębice” Sp. z o. o. (in the years 2007 – 2013), Huta Szkła Sławno Sp. z o. o. (in the years 2007 – 2013) and Cenos Sp. z o. o. (in the years 2009 – 2013). Since 2009, he has been the Chairman of the Supervisory Board in Pamapol (he previously held this function in the years 2004-2006). In the years 2006-2008, he was the President of the Management Board of Pamapol S.A.

In the period from 2010 to 30 June 2020, he was the Member of the Supervisory Board of Wielton S.A. as the Chairman.

President Paweł Szataniak is (indirectly) the majority shareholder in Wielton S.A. and Pamapol S.A.

President Paweł Szataniak is a graduate of the Faculty of Management at the Częstochowa University of Technology. He holds a PhD in technical sciences. He defended his doctoral dissertation at the Faculty of Mechanical Engineering at the University of Žilina.

Mariusz Golec

First Vice-President of the Management Board

From 1 July 2020, he has been the First Vice-President of the Management Board of Wielton S.A. and the CEO of the Wielton Capital Group. In the Management Board, he is responsible, among others, for supervision over companies, building of synergies in the Group, seeking new markets and continuing development of the Wielton Group.

The beginnings of the career path of Vice-President Mariusz Golec date back to 1994. He gained experience in various production companies – initially he held positions related to direct production, then he worked as a designer and a manager of assembly processes.

He has been associated with Wielton almost since its creation. In the years 2000-2015, he was the Vice-President of the Management Board. From 2015 to 30 June 2020, he was the President of the Management Board of Wielton S.A.

During 20 years of work in Wielton S.A., he actively participated in all crucial projects of the company. He took part in (inter alia) its introduction to the Warsaw Stock Exchange in 2007. In foreign acquisitions carried out in the years 2015-2018, he was involved in the process of acquiring shares in the French company – Fruehauf SAS, the Italian company – Compagnia Italiana Rimorchi, the German company – Langendorf and the British company – Lawrence David. In 2017, he coordinated works on the preparation and implementation of the Wielton Group’s Growth Strategy for 2020. He also managed a number of research and development investments, as well as implemented many projects focused on the improvement of efficiency and increasing production capability.

Mr. Mariusz Golec is a graduate of the Faculty of Mechanical Engineering at the Łódź University of Technology, as well as MBA studies at the Wrocław University of Economics and Advanced Management Program (AMP) at the IESE Business School.

Piotr Maciej Kamiński

Vice-President of the Management Board

On August 4, 2020 the resolution regarding the appointment of Mr. Piotr Kamiński as Vice Chairman of the Board of Directors of Wielton S.A. and Chief Financial Officer of the corporate group Wielton came into force.

In the Management Board, he is primarily responsible for the financial strategy of the Group.

In the past, Mr. Piotr Maciej Kamiński was (inter alia) the Vice-President of the Management Board in Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2000-2003). From 2003 to 2006 – the Member of the Management Board of PKO Bank Polski S.A. He was responsible for the Corporate and Treasury Area. Then in the years 2006-2009, he was the President of the Management Board of Bank Pocztowy S.A.

Furthermore, Mr. Piotr Maciej Kamiński held numerous functions in central offices and public administration bodies. The most important functions include: in the years 2009-2019, he was the Member of the Audit Supervision Authority (first, second and third term of office since its creation in 2009), while since 2020, he has been the Member of the Board of Polish Audit Supervision Agency.

In the years 2006-2009, Mr. Piotr Maciej Kamiński was the Member of the Supervisory Board of Wielton S.A.

Moreover, Mr. Piotr Maciej Kamiński holds or held functions (inter alia) in Supervisory Board of the following commercial law companies: Giełda Papierów Wartościowych w Warsaw S.A. (2005 – 2008, including in the years 2006 – 2008 the President of the Supervisory), Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (2010 – 2011), Idea Bank S.A. (2015 – 2020, including from 2017 the Chairman of the Audit Committee), Pamapol S.A. (2006 – 2011, 2014 – now; the Member of the Supervisory Board, the Member of the Audit Committee), Platige Image S.A. (2018 – 2019, 2019 – now), Budimex S.A. (2010 – 2019), Altus TFI S.A. (2014 – now, including from 2019 the Chairman of the Supervisory Board; the Member of the Audit Committee), Sfinks S.A. (2013 – 2019, including from 2018 the Member of the Audit Committee), WorkService S.A. (2013 – 2019; the Member of the Supervisory Board, the Chairman of the Audit Committee), Immobile S.A. (2013 – 2018 the Chairman of the Supervisory Board, od 2017 the Chairman of the Audit Committee), Newag S.A. (2013 – 2019 the Vice-Chairman of the Supervisory Board, the Chairman of the Supervisory Board), Idea Bank S.A. (2010 – 2011), Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. (2007 – 2011, 2018 – 2019 the Chairman of the Supervisory Board), RockBridge TFI S.A. (2018 – 2019, 2019 – now), the Polish Information and Foreign Investment Agency (2009 – 2010), Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. (2003 – 2006 the Chairman of the Supervisory Board), Wawel Hotel Development Sp. z o.o. (2003 – 2006 the Chairman of the Supervisory Board), Centralna Tabela Ofert S.A. (2001 – 2003 the Chairman of the Supervisory Board).

Since 1993, he has lectures at seminars, conferences and universities (the University of Warsaw, the Warsaw School of Economics) about, among others, the capital market, reporting accounting, information management, practical aspects of commercial law.

Mr. Piotr Maciej Kamiński is a graduate of the University of Warsaw at the Faculty of Management. He participated in the Tempus-CUBIS International Postgraduate Program organized by the Catholic University of Milan, the Catholic University of Leuven and the University of Amsterdam. He participated in the Specialized International Training Program entitled “International Institute of Securities Market Development” organized by the American Securities and Exchange Commission. He graduated from the IESE Business School – Advanced Management Program (University of Navarra).

WALDEMAR FRĄCKOWIAK

President of the Supervisory Board

Mariusz Szataniak

Vice-President of the Supervisory Board

Mariusz Szataniak has completed higher education (a master’s degree in engineering): he graduated from the Faculty of Management at Częstochowa University of Technology in Częstochowa (course: management and marketing, special subject: production management).Mariusz Szataniak acquired his knowledge and experience by working:

 • in 2000 – 2004 at Pamapol Sp. z o.o. as President of the Management Board,
 • in 2003 – 2011 at Pamapol- Logistic Sp. z o.o. as a Member of the Supervisory Board,
 • in 2004 – 2006 at Pamapol S.A. as President of the Management Board,
 • in 2005 – 2011 at Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. as an Authorised signatory,
 • from 2006 at Pamapol S.A. as Vice President of the Management Board,
 • from 2006 at Wielton S.A. in Wieluń as a Member of the Supervisory Board,
 • in 2007 – 2008 at Mitmar Sp. z o.o. as Vice President of the Management Board,
 • from 2007 at Huta Szkła Sławno Sp. z o.o. as President of the Supervisory Board,
 • from 2007 at Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego “Ziębice” Sp. z o.o. as President of the Supervisory Board,
 • from 2008 at Mitmar Sp. z o.o. as Member of the Supervisory Board,
 • from 2009 at CENOS Sp. z o.o. as Member of the Supervisory Board,
 • from 2011 at Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. as Member of the Supervisory Board.

Krzysztof Półgrabia

Secretary of the Supervisory Board

Krzysztof Półgrabia has completed higher education: he is a graduate of the Faculty of Zootechnology at the University of Agriculture in Wrocław. He also completed his postgraduate studies at Poznań School of Banking at the Faculty of Finance and Banking (special subject: bank management).Krzysztof Półgrabia also, conducts business activity concerning services involving management, financial consultancy and vehicle rental. The aforementioned business activity was suspended in 2008.

Krzysztof Półgrabia acquired his knowledge and experience by working:

 • in 1996 – 1997 at PKO BP S.A. Wieluń Branch, as a corporate client financial analysis specialist,
 • in 1997-2007 at PROCAR S.A. in Wieluń, in turn as: A financial analysis specialist, director, Vice President of the Management Board (1999-2001) and President of the Management Board (from 2002 to 2007),
 • in 2001-2002 at Holding P.T.S. S.A. in Wieluń as Vice President of the Management Board,
 • in 2003 – 2005 at Pamapol S.A. in Rusiec (and its legal predecessor Pamapol Sp. z o.o.) as financial advisor,
 • in 2004–2005 at Wielton S.A. as financial advisor,
 • in 2005–2008 at Pamapol S.A. in Rusiec as financial director, from October 2008 to 30 November 2008 as Management Board Member, and from 1 December 2008 as President of the Management Board,
 • in 2005 – 2009 at Wielton S.A. in Wieluń as a Member of the Supervisory Board,
 • from 2005 at Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. in Kwidzyn as Member of the Supervisory Board, in 2007-2011 at Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego “Ziębice” Sp. z o.o. in Ziębice as Member of the Supervisory Board,
 • from 2007 at MITMAR Sp. z o.o. as Member of the Supervisory Board, from March 2008 at MITMAR Sp. z o.o. as President of the Management Board
 • from 2007 at Huta Szkła Sławno Sp. z o.o. in Sławno as Member of the Supervisory Board,
 • from 2007 at Cenos Sp. z o.o. as Member of the Supervisory Board,
 • from 2011 at Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego “Ziębice” Sp. z o.o. in Ziębice as Member of the Supervisory Board,
 • from 2009 at Wielton S.A. as Supervisory Board Secretary.

Krzysztof Tylkowski

Member of the Supervisory Board

Krzysztof Tylkowski is educated to high-school level (technician – mechanic), he graduated from the Vocational School in Wieluń and holds the Vehicle Mechanical Engineering Master Craftsman title.Krzysztof Tylkowski acquired his knowledge and experience by working:

 • in 1987 – 1993 he run a metalworking business under the name of “Ślusarstwo produkcyjne” Ryszard Prozner, Krzysztof Tylkowski s.c.
 • in 1993 – 1998 at PROTYL Sp. z o.o. in Wieluń as Vice President of the Management Board,
 • in 1995 – 1996 at PROCAR Sp. z o.o. in Wieluń as Vice President of the Management Board,
 • in 1996 – 2002 at PROMECH Sp. z o.o. in Wieluń as Member of the Management Board,
 • from 1997 at ZWzD PROMET Sp. z o.o in Wieluń as Vice President of the Supervisory Board,
 • in 1998 – 2007 at “WŚT” Sp. z o.o. in Kępno as Member of the Supervisory Board,
 • in 1999 – 2001 at Wielton Sp. z o.o. in Wieluń as President of the Management Board,
 • in 2000 – 2006 at Holding PTS S.A. in Wieluń as Vice President of the Management Board,
 • from 2001 at PROCAR Sp. z o.o in Wieluń as Member of the Supervisory Board,
 • from 2002 at PROTYL-SERWIS 44 Sp. z o.o in Wieluń as Vice President of the Supervisory Board, then as Vice President of the Management Board,
 • in 2002 – 2006 at TRUCK 44 Sp. z o.o. in Rzgów as Vice President of the Supervisory Board,
 • from 2004 at PROMETEO Sp. z o.o in Wieluń as Vice-President of the Supervisory Board,
 • in 2005–2006 at Wielton S.A. as President of the Management Board,
 • in 2006 – 2007 at TRUCK 44 Sp. z o.o. in Rzgów as President of the Management Board,
 • from 2006 at Wielton S.A. in Wieluń as a Member of the Supervisory Board,
 • from 2006 at PROMET S.A. in Starachowice as President of the Management Board.

Tadeusz Uhl

Member of the Supervisory Board