Skład grupy
ikona eu

Innowacyjność

Strategia ciągłego rozwoju

Rozwój i innowacje

Stałe podnoszenie jakości i standardu produktów

Kluczowym elementem naszej strategii jest dążenie do ciągłego rozwoju poprzez działania nastawione na innowacyjność i doskonalenie procesów produkcyjnych.

Wielton jest pionierem pod względem wprowadzania nowoczesnych technologii produkcji w branży naczepowej. Od lat rozwijamy własną myśl technologiczną, optymalizujemy proces produkcyjny i wprowadzamy nowości techniczne.

Głównym kierunkiem rozwoju Grupy Wielton jest przede wszystkim dbanie o najwyższą jakość produktów, inwestycja w najlepszych specjalistów oraz nowoczesne procesy automatyzacji i robotyzacji produkcji. W ten sposób jesteśmy w stanie zwiększać nie tylko jakość produkowanych pojazdów, ale też możliwości produkcyjne firmy. Dzięki rozbudowanemu zapleczu konstrukcyjnemu oraz automatyzacji i robotyzacji procesu produkcyjnego nasza firma konkuruje z międzynarodowymi graczami pod względem zarówno jakości, jak i zakresu oferowanych produktów.

Transport poddawany jest intensywnej presji związanej z koniecznością ograniczenia kosztów zewnętrznych, redukcją kosztów paliwa i dekarbonizacją, stąd rosnące zapotrzebowanie na naczepy o obniżonej masie własnej pozwalającej zredukować spalanie paliwa. W odpowiedzi na ten trend oraz w trosce o zminimalizowanie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, wprowadzamy do naszej oferty nowe modele naczep o lżejszej konstrukcji i poprawionej aerodynamice.

Grupa Wielton zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów i  inżynierów, którzy specjalnie na potrzeby produkcji optymalizują jej procesy i wprowadzają innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne. Już w latach 90 nasza fabryka była częściowo zautomatyzowana, dzięki wyposażeniu hali produkcyjnej w roboty spawalnicze oraz lasery tnące. Proces automatyzacji i robotyzacji produkcji w naszych zakładach jest nieustannie kontynuowany. Obecnie korzystamy ze zrobotyzowanych linii spawalniczych, zautomatyzowanych systemów magazynowania i zatowarowywania linii, a także unikatowych technologii, takich jak spawanie hybrydowe czy stosowanie druku 3D w procesach prototypowania i projektowania. Posiadamy także zautomatyzowaną linię lakierniczą do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy oraz nowoczesną technologię gięcia i cięcia blach do wytwarzania komponentów stalowych naczep i przyczep.

Wielton od lat współpracuje z lokalnymi szkołami i uczelniami wyższymi umożliwiając uczniom i studentom zdobywanie doświadczenia w ramach autorskich programów stażowych oraz praktyk realizowanych pod mentorską opieką doświadczonych pracowników.

 

Dział Badań i Rozwoju

Innowacyjne rozwiązania technologiczne

W lutym 2016 roku zostało otwarte Dział Badań i Rozwoju Wielton S.A. Jest to jedyny ośrodek badawczy w Polsce i drugi w Europie posiadający stanowisko do badań trwałościowych pojazdów. Centrum jako zaplecze inżynieryjno-naukowe zajmuje się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wsparciem rozwoju produktów grupy Wielton.

Otwarcie Centrum Badawczo Rozwojowego Wielton

Projekt powstania Działu Badań i Rozwoju jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Głównym celem jest podniesienie zaawansowania technologicznego oraz bezpieczeństwa produkowanych pojazdów.

W Dziale Badań i Rozwoju Wieltonu znajduje się jedyna w Polsce i druga w Europie stacja do całopojazdowego badania naczep i przyczep. Jest ona wyposażona w wyspecjalizowane stanowiska pomiarowe i testujące z najwyższej klasy sprzętem służącym do badań symulacyjnych, materiałowych oraz do diagnostyki konstrukcji pojazdów. Stanowisko to służy kompleksowemu sprawdzaniu i testowaniu nowych rozwiązań konstrukcyjnych przyczep i naczep. Dzięki niemu już na etapie projektowania i prototypowania możliwe jest wykluczenie ewentualnych konstrukcyjnych wad ukrytych i wdrażanie do produkcji trwałych i niezawodnych rozwiązań. W praktyce oznacza to wykluczenie ryzyka powstania jakichkolwiek usterek, nawet przy wieloletniej eksploatacji pojazdów marki Wielton.

Proces produkcji

Fundusze na rzecz rozwoju

Fundusze pozyskane z projektów oraz programów unijnych wykorzystywane są na podnoszenie zaawansowania technologicznego oraz bezpieczeństwa produkowanych pojazdów.

Programy Unijne oraz Projekty

Maciej Kaczor

Dyrektor Działu Konstrukcyjno-Technologicznego i Rozwoju

tel +48 510 202 676

m.kaczor@wielton.com.pl