Skład grupy

Innowacyjność

Strategia ciągłego rozwoju

Rozwój i innowacje

Stałe podnoszenie jakości

Kluczowym elementem naszej strategii jest dążenie do ciągłego rozwoju poprzez działania nastawione na innowacyjność i doskonalenie procesów produkcyjnych.

Wielton jest pionierem pod względem wprowadzania nowoczesnych technologii produkcji w branży naczepowej. Od lat rozwijamy własną myśl technologiczną, optymalizujemy proces produkcyjny i wprowadzamy nowości techniczne.

Głównym kierunkiem rozwoju grupy jest przede wszystkim dbanie o najwyższą jakość produktów, inwestycja w najlepszych specjalistów oraz nowoczesne procesy automatyzacji i robotyzacji produkcji. W ten sposób jesteśmy w stanie zwiększać nie tylko jakość produkowanych pojazdów, ale też możliwości produkcyjne firmy. Dzięki rozbudowanemu zapleczu konstrukcyjnemu, automatyzacji i robotyzacji procesu produkcyjnego nasza firma może konkurować z międzynarodowymi graczami pod względem zarówno jakości jak i asortymentu oferowanych produktów.

Grupa zatrudnia ponad 200 inżynierów, którzy specjalnie na potrzeby produkcji optymalizują jej proces i wprowadzają innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne. Jeszcze w latach 90 nasza produkcja była częściowo zautomatyzowana, dzięki wyposażeniu hali produkcyjnej w roboty spawalnicze oraz lasery tnące. Proces ulepszania produkcji wciąż trwa – inwestujemy w innowacyjne technologie, takie jak hala produkcyjna z pięcioma liniami robotów, śrutownia, lakiernia, nowe wyposażenie działu przygotowania produkcji, czy zautomatyzowany magazyn.

Strategia firmy oraz tempo zmian w branży transportowej zainicjowały współpracę z ośrodkami naukowymi w Polsce. Wielton patronuje nowemu kierunkowi na Politechnice Śląskiej oraz klasie kierunkowej stworzonej w Zespole Szkół nr 2 w Wieluniu. Obszar edukacji jest ważnym elementem budowania polityki Employer Brandingu firmy. W ramach rozwoju innowacji Wielton otworzył zamiejscowe biuro projektowe w gliwickim Parku Naukowo-Technologicznym, stanowiącym część działu R&D Wielton S.A.

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Innowacyjne rozwiązania technologiczne

W lutym 2016 roku zostało otwarte Centrum Badawczo-Rozwojowe Wielton S.A. Jest to jedyny ośrodek badawczy w Polsce i drugi w Europie posiadający stanowisko do badań trwałościowych pojazdów. Centrum jako zaplecze inżynieryjno-naukowe zajmuje się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wsparciem rozwoju produktów grupy Wielton.

Otwarcie Centrum Badawczo Rozwojowego Wielton

Projekt powstania Centrum Badawczo-Rozwojowego jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Głównym celem jest podniesienie zaawansowania technologicznego oraz bezpieczeństwa produkowanych pojazdów.

W ośrodku badawczym, który stanowi integralną część centrum kompetencyjnego Wieltonu, znajduje się stacja do całopojazdowego badania naczep i przyczep. Jest wyposażona w wyspecjalizowane stanowiska pomiarowe i testujące z najwyższej klasy sprzętem służącym do badań symulacyjnych, materiałowych oraz do diagnostyki konstrukcji pojazdów. Stanowisko to służy kompleksowemu sprawdzaniu i testowaniu nowych rozwiązań konstrukcyjnych przyczep i naczep. Dzięki niemu już na etapie projektowania i prototypowania możliwe jest wykluczenie ewentualnych konstrukcyjnych wad ukrytych i wdrażanie do produkcji trwałych i niezawodnych rozwiązań. W praktyce oznacza to wykluczenie ryzyka powstania jakichkolwiek usterek, nawet przy wieloletniej eksploatacji pojazdów Wieltonu.

Proces produkcji

Fundusze na rzecz rozwoju

Fundusze pozyskane z projektów oraz programów unijnych wykorzystywane są na podnoszenie zaawansowania technologicznego oraz bezpieczeństwa produkowanych pojazdów.

Programy unijne

Anna Rus

tel +48 43 843 45 10 wew. 432

fax +48 43 843 16 25

a.rus@wielton.com.pl

PROJEKTY i PROGRAMY UNIJNE

Leszek Taratuta

tel +48 43 843 45 10 wew. 383

fax +48 43 843 16 25

l.taratuta@wielton.com.pl