Skład grupy
ikona eu

Programy unijne

Projekty Unijne

Wielton S.A. jest partnerem w projekcie:

Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno–biznesowym, w powiązaniu z działalnością badawczo – rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra

POIR.02.03.03-24-0001/17

Wartość projektu: 6 851 892,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: TBA

Wartość dofinansowania: 3 828 620,00 PLN

Wartość dofinansowania przypadająca Wielton S.A.: 438 069,27 PLN

Więcej Informacji


Wielton S.A. jest partnerem w projekcie:

Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra

POIR.02.03.03-24-0002/18

Wartość projektu: 11 960 857,18 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 9 632 953,04 PLN

Wartość dofinansowania: 6 906 253,79 PLN

Wartość dofinansowania przypadająca Wielton S.A.: TBA

Więcej Informacji


Wielton S.A. jest partnerem w projekcie:

Działania biznesowo – promocyjne na rzecz internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego

POIR.02.03.03-24-0002/19

Wartość projektu: 11 546 895,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 9 625 622,00 PLN

Wartość dofinansowania: 6 557 111,00 PLN

Wartość dofinansowania przypadająca Wielton S.A.: TBA

Więcej Informacji


Wielton S.A. jest partnerem w projekcie:

Promocja produktów i członków Śląskiego Klastra Lotniczego na arenie międzynarodowej.

POIR.02.03.03-24-0001/20

Wartość projektu: 9 609 845,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 8 010 460,00 PLN

Wartość dofinansowania: 5 567 714,00 PLN

Wartość dofinansowania przypadająca Wielton S.A.: TBA

Więcej Informacji


Projekty Wielton S.A.

Wielton S.A. jest właścicielem projektu:

Zwiększenie efektywności energetycznej WIELTON S.A. poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej.

Wartość projektu: 13 473 400,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: ND

Wartość pożyczki: 13 473 400,00 PLN

Wkład własny Wielton S.A.: ND

Zakres projektu:

Głównym celem niniejszego projektu jest zwiększenie wytwarzania energii elektrycznej pochodzących ze źródeł odnawialnych, która pozwoli zwiększyć niezależność energetyczną zakładów Wielton S.A.

Finansowanie projektu:

Projekt finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Wielton S.A. jest właścicielem projektu:

Opracowanie technologii hydroformowania wybranych elementów naczepy celem stworzenia innowacyjnej naczepy Innflextrailer.

POIR.01.02.00-00-0047/18

Wartość projektu: 29 701 696,51 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: ND

Wartość dofinansowania: 12 056 383,91 PLN

Wkład własny Wielton S.A.: 17 645 312,60 PLN

Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii hydroformowania wybranych elementów naczepy celem stworzenia innowacyjnej naczepy INNFLEXTRAILER. Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie do własnej działalności Wnioskodawcy innowacji produktowej w postaci innowacyjnej naczepy INNFLEXTRAILER. Podstawowym działaniem projektu jest opracowanie założeń dla technologii hydroformowania elementów stalowych oraz wybór parametrów procesów wytwórczych a w toku prac rozwojowych opracowanie technologii hydroformowania komponentów naczepy, a następnie zbudowanie linii technologicznej opierającej się o metodę flexformingu.

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Wielton S.A. jest liderem projektu:

Opracowanie technologii wytwarzania oraz systemu produkcji naczepy typu furgon-chłodnia do przewozu towarów w warunkach chłodniczych.

POIR.01.02.00-00-0216/16

Wartość projektu: 19 972 770,69 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: ND

Wartość dofinansowania: 8 848 067,41 PLN

Wkład własny Wielton S.A.: 11 124 703,28 PLN

Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania innowacyjnej linii technologicznej do produkcji innowacyjnych produktów w postaci naczep typu furgon-chłodnia do przewozu towarów, tj. żywność i produkty farmaceutyczne, w warunkach chłodniczych.

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Wielton S.A. jest liderem projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo–Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu.

POIG 04.05.02-00-070/12

Kontakt

Programy Unijne oraz Projekty

Maciej Kaczor

Dyrektor Działu Konstrukcyjno-Technologicznego i Rozwoju

tel +48 510 202 676

m.kaczor@wielton.com.pl