Skład grupy

Projekty badań i rozwoju

Projekt w ramach programu badań stosowanych ścieżka B
– budżet projektu 2 780 000 PLN

 

„Opracowanie technologii produkcji kompletnej naczepy do przewozu żywności w warunkach chłodniczych
o ulepszonych parametrach technicznych”

Przedmiotowy projekt zakłada poszukiwanie nowych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, które pozwolą
na osiągnięcie głównego celu badawczego, którym jest opracowanie technologii produkcji kompletnej naczepy
do przewozu żywności w warunkach chłodniczych o obniżonej masie własnej oraz podniesienie izolacyjności termicznej ścian chłodni.

Będzie to osiągnięte poprzez realizację następujących szczegółowych celów praktycznych:

  • zastosowanie nowego, nie stosowanego dotychczas materiału izolacyjnego do budowy ścian chłodni
    (ze szczególnym uwzględnieniem areożeli),
  • ograniczenie liczby mostków cieplnych,
  • zmniejszenie grubości ścian nowego typu chłodni,
  • poprawa charakterystyki starzeniowej ścian nowego typu chłodni,
  • podniesienie trwałości i elastyczności ścian nadwozia,
  • wzmocnienie wytrzymałości obciążeniowej podwozia.
Zapytanie ofertowe

WIELTON S.A. kieruje zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zewnętrznego Audytu projektu w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B pt.: ”Opracowanie technologii produkcji kompletnej naczepy do przewozu żywności w warunkach chłodniczych o ulepszonych parametrach technicznych” realizowanego przez WIELTON S.A. we współpracy z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych (PIMR) z siedzibą w Poznaniu, 60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31, i Politechniką Poznańską z siedzibą w Poznaniu, 60 – 965 Poznań, pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych a współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kontakt

Programy unijne

Anna Rus

tel +48 43 843 45 10 wew. 432

fax +48 43 843 16 25

a.rus@wielton.com.pl

PROGRAMY I PROJEKTY UNIJNE

Leszek Taratuta

tel +48 43 843 45 10 wew. 383

fax +48 43 843 16 25

l.taratuta@wielton.com.pl