Nasz potencjał tkwi w ludziach

Wielton Group to jeden z największych producentów przyczep, naczep i zabudów w Europie. Nasze produkty sprzedawane są w 35 krajach Europy, Azji i Afryki. Dzięki rozwiniętemu zapleczu konstrukcyjnemu, możemy konkurować z międzynarodowymi graczami pod względem jakości produktów oraz różnorodności asortymentu. Oferta Wieltonu to obecnie 12 grup produktowych dostępnych w ponad 800 konfiguracjach. Naszą przewagę konkurencyjną budujemy jednak nie tylko oparciu o jakość naszych produktów, ale także zatrudniając najlepszych fachowców. Zdajemy sobie sprawę, że w czasach gdy nowoczesne technologie są powszechne i ogólnodostępne, największym potencjałem organizacji są możliwości tkwiące w ludziach, którzy ją tworzą.

Razem możemy więcej

Zatrudniając ponad 2000 osób zdajemy sobie sprawę jak duża spoczywa na nas odpowiedzialność. Czujemy się zobowiązani do podejmowania nowoczesnych działań w zakresie rozwoju naszej kadry oraz tworzenia bezpiecznych i przyjaznych warunków pracy.

Uważamy, że współpraca jest podstawą sukcesu. W naszej firmie pracują zarówno osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży, jak i młodzi absolwenci. Łącząc cenną wiedzę i doświadczenie ze świeżym nieszablonowym spojrzeniem jesteśmy w stanie lepiej sprostać wyzwaniom, które podejmujemy każdego dnia. Stawiamy na otwarty dialog i pracę zespołową, dlatego grupy projektowe często tworzone są z osób reprezentujących różne działy firmy. Wysoko cenimy kreatywność popartą solidną merytoryczną analizą.

Chętnie powierzamy naszym pracownikom spory zakres odpowiedzialności, pełnienie ról operacyjnych i funkcjonalnych. Dzięki temu każdy pracownik może mieć realny wpływ na kształtowanie przyszłości firmy.

Ciągłe poszerzanie horyzontów

Opracowywanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych nie byłoby możliwe bez stałego rozwoju kompetencji naszych pracowników. Zapewniamy szkolenia pracowników każdego działu, na każdym szczeblu organizacji. Dbamy zarówno o rozwój wiedzy technicznej i merytorycznej, jak i kompetencji interpersonalnych i społecznych.

Bardzo cenimy sobie rekrutację wewnętrzną. Dzięki niej osoby wykazujący się odpowiednim zaangażowaniem i osiągnięciami mogą łatwo awansować w strukturze firmy. W ten sposób  pozyskaliśmy już wielu pracowników na stanowiska kierownicze i specjalistyczne.

Zachęcamy naszych pracowników do podejmowania nowych wyzwań oraz korzystania z możliwości, które im oferujemy. W ramach Akademii Językowej organizujemy kursy nauki języków obcych, przede wszystkim angielskiego.

Wiemy, że tylko wykwalifikowany personel jest odpowiednio przygotowany do nowych wyzwań, które podejmujemy każdego dnia.