Wielton od wielu lat angażuje się w działania na rzecz edukacji młodych ludzi, współpracując z uczelniami wyższymi, jak i szkołami średnimi, w których współtworzy specjalizacje kierunkowe oraz profilowane klasy patronackie prowadzone według autorskiego programu kształcenia.

 
Mechanik monter maszyn i urządzeń

Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju, a mechanicy do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Mechanik monter maszyn i urządzeń́ jest zawodem bardzo pożądanym na obecnym rynku pracy.
Mechanik monter wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych. Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby po naprawach oraz w razie potrzeby instaluje i uruchamia obiekty techniczne na stanowisku pracy.

Program nauczania:

Wiedzę teoretyczną i podstawową praktyczną uczniowie zdobywają z Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu. Od drugiego roku kształcenia, uczniowie rozpoczynają również praktykę zawodową w firmie Wielton S.A., za którą otrzymują wynagrodzenie. Najlepsi uczniowie uczestniczą w targach branżowych oraz w wycieczkach.

Podczas zajęć na terenie Wielton S.A., uczniowie przyglądają się pracy profesjonalnych urządzeń i robotów, które stosowane są przy produkcji naczep. W trakcie całego cyklu kształcenia uczniowie zdobywają wiedzę w obszarze obsługi i naprawy urządzeń mechanicznych, elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń oraz możliwość ukończenia profesjonalnego kursu spawacza.

W szkole współtworzyliśmy jedną z najnowocześniejszych pracowni spawalniczych w Polsce. Uczniowie odbywają tu  szkolenia z wykorzystaniem wyspecjalizowanego robota spawalniczego, przekazanego przez Wielton m.in. dzięki współpracy  z firmą Valk Welding. Zdobywają w ten sposób praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu spawacza.

Na koniec, aby uzyskać rekomendacje zawodowe według wymagań firmy, uczniowie podchodzą do egzaminu wewnętrznego, potwierdzającego kwalifikacje ucznia do podjęcia pracy w zawodzie Mechanik monter maszyn i urządzeń.

Dokumenty należy składać w Zespole Szkół Nr 2 w Wieluniu, im. Jana Długosza zgodnie z harmonogramem ustalonym przez szkołę. Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

Czas trwania nauki: 3 lata

Klasa politechniczna w Liceum Ogólnokształcącym:

Klasa politechniczna jest nowatorską inicjatywą II LO im. J. Korczaka w Wieluniu oraz Wieltonu, prowadzona wspólnie z Politechniką Łódzką. Kształcenie w tej klasie daje możliwość znacznego poszerzenia wiedzy w zakresu nauk ścisłych i nowoczesnych technologii, która stanowi solidną bazę i ułatwi dalszą naukę na studiach wyższych. Gwarantujemy właściwy poziom kształcenia już na etapie licealnym.

Program nauczania:

Autorski program nauczania obejmuje rozszerzoną matematykę, fizykę techniczną, projektowanie AutoCAD i język angielski w biznesie. Zakres tematyczny tych przedmiotów konsultowany był z pracownikami Wielton, aby już na etapie liceum uczeń zdobywał praktyczną wiedzę, która ułatwi start na studia oraz do pierwszej pracy.

Fizyka techniczna zawiera zagadnienia z zakresu mechaniki, pneumatyki, elektryki oraz materiałoznawstwa. J. angielski w biznesie to m.in. zbiór terminologii biznesowej i technicznej, nauka przygotowywania korespondencji i prezentacji służbowej.

Podczas zajęć z projektowania uczniowie poznają obsługę programów inżynierskich AutoCAD oraz Creo Parametric, w którym pracują inżynierowie Wielton.

Na uczniów czekają również szkolenia prowadzone przez doświadczonych inżynierów, prezentacje Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz nowoczesnego parku maszynowego, praktyki i staże w działach technicznych firmy Wielton, a także wyjazdy na targi branżowe w Polsce i za granicą.

W przypadku kontynuacji nauki na studiach wyższych udzielamy dalszego wsparcia merytorycznego, zwłaszcza podczas przygotowywania prac dyplomowych.

Oprócz wysokiego poziomu nauczania w liceum, zapewniamy solidną dawkę wiedzy o firmie Wielton, przybliżamy uczniom charakterystykę pracy w poszczególnych działach, opowiadamy o możliwościach rozwoju w naszych strukturach.

Dokumenty należy składać w II LO im. J. Korczaka w Wieluniu, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez szkołę. Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

Czas trwania nauki: 4 lata

Placówki współpracujące:

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza
 1. Traugutta 12
  98-300 Wieluń
  tel.: 43 843 49 80
  dlugosz.wielun@wp.pl
II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka
 1. Świętej Barbary
  98-300 Wieluń
  tel.: 43 843 04 75
  sekretariat@korczak.wielun.pl
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
 1. Targowa 1,
  98-300 Wieluń,
  woj. łódzkie
  tel.: 43 843 82 84
Izba Rzemieślnicza w Łodzi
 1. Moniuszki 8
  90-111 Łódź
  tel.: 42 632 55 81
  irlodz@home.pl
Politechnika Łódzka
 1. S. Żeromskiego 116

90-924 Łódź

tel.: 42 636 56 15

Politechnika Śląska
 1. Akademicka 2A

44-100 Gliwice

tel.: 32 237-10-00