W Wielton Group chętnie inwestujemy w młode talenty. Wspieramy młodych ludzi w zdobywaniu pierwszego doświadczenia na rynku pracy. Oferujemy program praktyk zawodowych oraz staży dla absolwentów uczelni technicznych.

Praktyki zawodowe

Istnieje możliwość odbycia praktyk uczniowskich oraz studenckich w siebie naszej firmy w Wieluniu. Praktyki organizowane są na podstawie skierowania z placówki dydaktycznej, w ramach określonego programu nauczania i zgodnie z zainteresowaniami praktykanta.

Aby ubiegać się o praktyki wystarczy wypełnić formularz, w którym należy załączyć podanie, program praktyk oraz plik CV. Należy też wstępnie określić preferowany termin odbycia praktyk. Umowa o praktyki podpisywana jest z określoną placówką dydaktyczną.

Aplikuj na praktyki

„Startuj z Wieltonem” – program stażowy dla inżynierów

Program stażowy przeznaczony jest dla absolwentów studiów technicznych. Staż jest płatny i trwa 1 rok. W trakcie programu stażysta poznaje wybrane działy firmy: produkcyjny, optymalizacji, produkcji, programowania robotów, konstrukcyjno-technologiczny, kontroli jakości i logistyki. Do zadań stażysty należy także wspieranie kadry kierowniczej oraz specjalistów w ich bieżących zadaniach. Po etapie wdrożenia uczestnik stażu uzyskuje specjalizacje w konkretnym dziale lub obszarze produkcyjnym.

Rekrutację prowadzimy przez cały rok, miejsca stażowe tworzymy w zależności od prowadzonych projektów i potrzeb firmy.

Jeżeli:
 • jesteś absolwentem studiów technicznych – inżynierskich lub magisterskich o kierunkach: zarządzanie i organizacja produkcji, mechanika i budowa maszyn, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, mechatronika, zarządzanie jakością itp.,
 • bardzo dobrze posługujesz się programami komputerowymi, potrafisz tworzyć zaawansowane raporty w programie MS Excel i ciekawe prezentacje w Power Point,
 • potrafisz obsługiwać programy do projektowania typu CAD,
 • w stopniu komunikatywnym posługujesz się językiem angielskim (ew. rosyjskim lub niemieckim),
 • jesteś zmotywowany do rozwoju i aktywnego zdobywania doświadczenia,
 • posiadasz umiejętność analitycznego myślenia,
 • chętnie współpracujesz w grupie i jesteś kreatywny.
Oferujemy:
 • aktywny staż – praktyczne zadania i realne problemy do rozwiązania,
 • płatną umowę o praktyki absolwenckie, a następnie umowę o pracę jako Stażysta (bezpośrednio z firmą Wielton), łącznie na okres 1 roku,
 • pracę w pełnym wymiarze godzin, od poniedziałku do piątku,
 • nadzór opiekuna i wsparcie doświadczonych pracowników,
 • miejsce odbywania stażu w siedzibie firmy w Wieluniu,
 • dla najlepszych dalsze zatrudnienie po zakończonym stażu i pełne uczestnictwo w programach szkoleniowych i kursach językowych

Aplikuj na staż

Współpraca z urzędami pracy

Wielton Group aktywnie współpracuje z okolicznymi Urzędami Pracy, w szczególności z Powiatowym Urzędem Pracy  w Wieluniu. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa i w miarę możliwości finansowych Urzędu, organizujemy miejsca stażowe w różnych działach naszej firmy: technicznych i administracyjnych.