News & Press

W dniu prezentacji wyników kurs akcji spółki wzrósł z 8,25 zł do 8,94 zł, by w kolejnym dniu osiągnąć poziom 9,40 zł. Pojedyncza akcja Wieltonu przez dwa dni podrożała o ponad 14 proc. i osiągnęła  największa wartość od 8 lat.

Grupa Wielton w pierwszym kwartale 2016 r. osiągnęła rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 175 mln zł, co stanowiło wzrost o 26,8 proc. rdr. Zysk operacyjny Grupy w I kw. 2016 r. wyniósł 14,3 mln zł, co przełożyło się na wzrost marży EBIT do 8,1 proc. wobec 2,6 proc. w analogicznym okresie ub.r. W I kw. 2016 r. skonsolidowany zysk netto sięgnął 10 mln zł wobec 2,9 mln zł w pierwszym kwartale 2015 r. Rekordowe wyniki były pochodną  wzrostu wolumenu sprzedaży na rynku krajowym, przy jednoczesnym wzroście udziału sprzedaży zagranicznej. – To również naturalna konsekwencja ciągłych działań optymalizacyjnych w Grupie Wielton, które mają na celu ograniczenie kosztochłonności procesów wytwórczych –podsumował Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A. Nie bez znaczenia pozostaje fakt korzystnej dla eksportera relacji EUR/PLN.

Wzrost marży EBIT

1Q2015 – 2,6 proc.

1Q2016 – 8,1 proc.

Skonsolidowany zysk netto

1Q2015 – 2,9 mln zł

1Q2016 – 10 mln zł

Na ogłoszenie wyników sprzedażowych i finansowych Wieltonu za I kw. 2016 r. inwestorzy i analitycy zareagowali bardzo pozytywnie. W dniu prezentacji wyników kurs akcji spółki wzrósł z 8,25 zł do 8,94 zł, by w kolejnym dniu osiągnąć poziom 9,40 zł. Pojedyncza akcja Wieltonu przez dwa dni podrożała o ponad 14 proc. i osiągnęła  największa wartość od 8 lat. W tym samym czasie (od 16 do 18 maja 2016 r.) indeks WIG-20 spadł z 1853 zł do kolejno 1846 zł (dzień ogłoszenia wyników kwartalnych) i 1841 zł (dzień po ogłoszeniu wyników).

Kolejny znakomity wynik spółka odnotowała 1 sierpnia br., gdy wartość kursu po ponad 20 dniach ciągłych wzrostów, osiągnęła poziom 9,60 zł. Od tego czasu kurs utrzymuje się na stabilnym poziomie i jest znacznie wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, gdy balansował na poziomie 8,2zł – 8,3zł.

Pozytywnie o wynikach Wieltonu wypowiadali się analitycy. Michał Sztabler, analityk Noble Securities dobrze ocenił akwizycje dokonane w 2015 roku. Noble Securities prognozuje ponadto istotnie wyższe wolumeny sprzedaży w następnych latach. – Eksporterom sprzyja sytuacja walutowa, a Wielton ponad 80 proc. przychodów realizuje w euro – zaznacza Michał Sztabler. Biuro prognozuje, że w tym roku Wielton wypracuje 674 mln zł przychodów i 36 mln zł zysku netto przypadającego na akcje jednostki dominującej. W 2015 r. było to odpowiednio 630 mln zł i 20 mln zł.