News & Press

Grupa Wielton zawiesza dostawy na rynek rosyjski i odwołuje realizację celów na 2022 rok

Zarząd Wielton S.A. podjął decyzję o zawieszeniu, do odwołania, dostaw produktów Grupy na rynek rosyjski. Wielton nie zrealizował żadnej dostawy na rynek rosyjski od 24 lutego tego roku.

Grupa Wielton szacuje, że negatywny rozwój sytuacji związany ze stanem wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą może spowodować konieczność utworzenia odpisów na należności, jak również odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów, w wysokości do ok. 4 mln euro. Ze względu na to, że sytuacja na wymienionych rynkach ulega bardzo szybkim i trudnym do przewidzenia zmianom, jest na bieżąco monitorowana a poziom niezbędnych do utworzenia odpisów zostanie ustalony na moment publikacji raportów okresowych. Jednocześnie Grupa podejmuje działania mające na celu ograniczenia skali wpływu sytuacji na działalność Grupy.

Ze względu na sytuację nadzwyczajnej niepewności prowadzenia działalności na rynkach rosyjskim i ukraińskich oraz jej możliwy znaczący wpływ na sytuację makroekonomiczną w Europie i na świecie, Spółka podjęła decyzję o odwołaniu celów dla Grupy Wielton na 2022 rok, o których informowała 17 lutego. Z tego samego powodu Spółka zdecydowała się odłożyć publikację Strategii Grupy na lata 2022-2025, która była planowana na przełom kwietnia i maja 2022 roku.

Sytuacja jaką obecnie obserwujemy za wschodnią granicą jest bezprecedensowa na bardzo wielu poziomach. W związku z tym bardzo trudno jest przewidzieć jej wpływ na sytuację makroekonomiczną w Europie i na świecie. Z tego powodu zdecydowaliśmy się wstrzymać publikację naszej strategii na lata 2022-2025, jak również odwołać nasze cele na ten rok, które przygotowywaliśmy w momencie, kiedy nikt jeszcze nie przewidywał rozwoju sytuacji z jakim mamy obecnie do czynienia. Jednocześnie pracujemy nad przeformułowaniem naszych tegorocznych planów operacyjnych, tak aby ubytek przychodów z rynków wschodnich zrekompensować większą aktywnością sprzedażową na innych rynkach Europy i Afryki. Kontynuujemy także analizy dotyczące przygotowania nowej strategii, która powinna uwzględniać zmieniającą się sytuację geopolityczną i koniunkturalną. Wierzę, że nasza stabilna sytuacja finansowa, bezpieczny poziom zadłużenia i wieloletnie doświadczenie pozwolą nam w odpowiedni sposób poradzić sobie z wyzwaniami jakie niesie obecna wysoka zmienność otoczenia gospodarczego

– mówi Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Grupy Wielton.

Jednocześnie nie pozostajemy bierni wobec sytuacji na wschodniej granicy. Angażujemy się w różne formy pomocy. Mamy w swoich szeregach pracowników z Ukrainy. Wspieramy ich i ich rodziny, udzielając im pomocy organizacyjnej oraz wsparcia w sprawach logistycznych i administracyjnych. Jesteśmy również gotowi pomóc w bezpiecznym sprowadzeniu kolejnych bliskich naszych pracowników do Polski, aby mogli znaleźć tu schronienie. W tym celu przygotowaliśmy mieszkania, w których będą mogły zamieszkać ich rodziny. Nie zapominamy także o innych potrzebujących przybywających do naszego kraju. Nasi pracownicy są zaangażowani w zbiórki odzieży, środków higieny, podstawowych środków medycznych i żywności i inne różne formy pomocy. Pomagamy także w transporcie na granicę. We współpracy z Pamapolem dostarczyliśmy również na granicę naczepę pełną produktów żywnościowych

– dodaje Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Grupy Wielton.

OBECNA SYTUACJA SPÓŁEK GRUPY W UKRAINIE I ROSJI

Grupa posiada spółki zależne w Ukrainie i Rosji powołane do prowadzenia działalności handlowej i marketingowo-reklamowej. Spółka w Rosji posiada także montownię wyrobów marki Wielton. Jednocześnie do lutego 2022 roku Grupa prowadziła bezpośrednią sprzedaż wyrobów na tych rynkach ze spółki dominującej Wielton S.A. Przychody Grupy ze sprzedaży realizowanej na tych rynkach wyniosły w 2021 roku 299,5 mln zł, co stanowiło ok. 11,1% przychodów ze sprzedaży Grupy Wielton.

RYNEK UKRAIŃSKI

W 2021 roku przychody z rynku ukraińskiego wyniosły 43,7 mln zł, co stanowiło ok. 1,6% przychodów ze sprzedaży Grupy. W 2021 roku Grupa sprzedała na rynku ukraińskim 324 produkty, z udziałem rynkowym szacowanym na poziomie ok. 12%.

Ze względu na fakt, iż siedziba spółki zależnej w Ukrainie mieści się na terenie objętym działaniami wojennymi nie jest możliwe jej normalne funkcjonowanie. Od ostatnich dni lutego spółka nie prowadzi sprzedaży. Dostęp do posiadanych zapasów naczep jest obecnie niemożliwy. Nie jest prowadzona również wysyłka żadnych nowych wyrobów do Ukrainy. Spółka posiada należności od klientów, które w obecnej sytuacji nie są spłacane. Możliwości transferów środków pieniężnych z Ukrainy są bardzo ograniczone.

RYNEK ROSYJSKI

W 2021 roku przychody z rynku rosyjskiego wyniosły 255,8 mln zł, co stanowiło ok. 9,5% przychodów ze sprzedaży Grupy. Do lutego 2022 roku Rosja zaliczana była przez Grupę Wielton do grupy rynków strategicznych. W 2021 roku Grupa sprzedała na rynku rosyjskim 2353 produkty i zajmowała w Rosji dziewiąte miejsce w rejestracjach nowych naczep i przyczep z udziałem rynkowym na poziomie 3,8%.

Od 24 lutego tego roku Wielton nie zrealizował żadnej dostawy na rynek rosyjski. Zarząd Wielton S.A. podjął decyzję o zawieszeniu, do odwołania, dostaw produktów Grupy na rynek rosyjski.