News & Press

Wielton innowacje

Europejska branża przyczep i naczep zakończy rok na dużym plusie. Na Wschodzie rynek wzrośnie o ponad 6%, a na Zachodzie o 9%. W opinii analityków z CLEAR przyszły rok ma być równie udany.

Europejscy eksperci zwracają uwagę, że rynek producentów przyczep i naczep od kilku kwartałów rozwija się dynamicznie, a wzrosty sprzedaży obserwowane są na niemal wszystkich kluczowych rynkach. Według najnowszych prognoz brytyjskiej firmy doradczej CLEAR International, wschodnioeuropejski rynek przyczep i naczep wzrośnie o ponad 6% w 2016 roku oraz o prawie 5% w 2017 roku. Tegoroczny wzrost na Wschodzie mógłby być jeszcze wyższy, gdyby nie niestabilna sytuacja polityczno-gospodarcza w Turcji.

Dla Grupy Wielton strategiczne znaczenie mają jednak inne duże rynki z tego regionu – Rosja, w której znajduje się jedna z fabryk Wieltonu oraz Ukraina. Zdaniem analityków CLEAR, stabilizacja polityczna w Rosji i na Ukrainie już wkrótce przełoży się na poprawę wyników handlowych i większe zapotrzebowanie na transport drogowy. To z kolei zapewni stabilny wzrost popytu na przyczepy i naczepy, aż do 2020 roku. Ta sama instytucja zapowiada bardzo dobry sezon dla Europy Zachodniej. Tamtejszy rynek przyczep i naczep ma urosnąć o 9,2% w całym 2016 roku. Co istotne, wysokie wzrosty zapowiadane są na kluczowych rynkach – w Niemczech, Francji, Hiszpanii i we Włoszech.