Aktualności – Wielton

Blisko pół miliarda złotych przychodu Grupy Wielton w pierwszym kwartale 2018 roku

W I kwartale 2018 roku przychody Grupy Wielton wyniosły 479,9 mln zł i były o 26,3% wyższe
w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym

 • W I kwartale 2018 roku wolumen sprzedaży Grupy Wielton wyniósł 4 386 szt. (wzrost o 20,2 proc. r/r)
 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kwartale 2018 wyniosły 479,9 mln zł (wzrost o 26,3 proc. r/r)
 • Na koniec okresu skonsolidowany zysk netto osiągnął poziom 20,2 mln zł (wzrost o 23,2 proc. r/r)
 • 33,3 mln zł wyniku EBITDA przy rentowności 6,9% w I kwartale 2018 r. (wzrost o 17,7 proc. r/r)
 • Wolumen sprzedaży zagranicznej Grupy wyniósł 3 005 szt. (wzrost o 22,8 proc. r/r), a przychody z eksportu sięgnęły 346,7 mln zł (wzrost o 33,8 proc. r/r)

Przychody Grupy Wielton w pierwszym kwartale 2018 roku były wyższe o ponad 20 proc. w porównaniu
z rokiem ubiegłym i wyniosły 479,9 mln zł. Zysk netto osiągnął poziom 20,2 mln zł i przyniósł rekordową, historyczną wartość, mając na uwadze pierwszy kwartał. Skonsolidowany wynik EBITDA na koniec okresu był aż o 5 mln zł wyższy niż przed rokiem i sięgnął 33,3 mln zł przy rentowności 6,9 proc. Wzrost był widoczny również na poziomie sprzedaży – łączna ilość sprzedanych produktów wyniosła w omawianym okresie 4 386 sztuk naczep i przyczep, co dało wzrost w ujęciu r/r o ponad 20%.

– Nasze wyniki jednoznacznie potwierdzają, że zarówno na poziomie finansowym, jak i wolumenu sprzedaży Grupa Wielton znajduje się w bardzo dobrej kondycji, konsekwentnie realizując przyjętą strategię rozwoju
i w pełni wykorzystując swój potencjał. Warto zauważyć, że pierwszy kwartał bieżącego roku po raz kolejny okazał się dla nas czasem rekordów. Osiągnięty zysk netto przyniósł historyczną wartość kwartalną, a poziom przychodów Grupy był o blisko jedną trzecią wyższy niż przed rokiem. Bez wątpienia jest to efekt sprzyjającej koniunktury, która w naszej ocenie powinna utrzymać się w najbliższym czasie na większości rynków. Zamierzamy wykorzystać korzystną sytuację makroekonomiczną dlatego inwestujemy w moce produkcyjne
i rozwijamy nasze know-how, wdrażając nowe technologie –
komentuje Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A.

Jednym z kluczowych celów, jakie stawia przed sobą Grupa Wielton, jest konsekwentne umacnianie pozycji na wszystkich kluczowych rynkach działalności i budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o nowe technologie przy jednoczesnym pełnym wykorzystaniu potencjału konsolidowanych spółek. Wolumen sprzedaży naczep i przyczep drogowych oraz produktów dla rolnictwa, który Grupa odnotowała po pierwszym kwartale 2018 roku konsoliduje sprzedaż w obszarze działalności marek Wielton, Viberti, Fruehauf, a także spółki Langendorf. W porównaniu               z analogicznym okresem w roku ubiegłym, kiedy sprzedano 3 650 sztuk, skumulowany wynik za I kwartał 2018 roku jest wyższy o 20,2 proc., z czego aż 68,5% (3 005 szt.) to sprzedaż za granicą.

Sprzyjająca koniunktura na rynku rosyjskim i niemieckim

Pomimo nieznacznej korekty na poziomie sprzedaży we Francji i Włoszech, Grupa po pierwszym kwartale 2018 roku pozostała liderem na rynku francuskim, a w przypadku rynku włoskiego utrzymała dotychczasową pozycję. Istotne wzrosty były widoczne na rynku rosyjskim, gdzie dobra koniunktura przełożyła się na zwiększoną sprzedaż wszystkich produktów łącznie w ilości 458 sztuk (wzrost o 36,3 proc. r/r), co przyniosło wzrost przychodów Grupy Wielton do poziomu 40,4 mln zł (wzrost o 39,3 proc. r/r). W pierwszym kwartale 2018 roku skonsolidowany został także wolumen sprzedaży Wielton GmbH i Langendorf – łącznie na niemieckim rynku Grupa sprzedała 348 sztuk produktów, co jest ponad dziesięciokrotnie lepszym wynikiem niż przed rokiem.

Potencjał rynku krajowego i inwestycje w moce produkcyjne

Korzystając z bardzo dobrej koniunktury na rynku krajowym, której towarzyszył wzrost w ujęciu całej branży,
w pierwszym kwartale 2018 roku Grupa Wielton sprzedała w Polsce 1 381 sztuk produktów (wzrost o 14,9 proc. r/r), odnotowując jednocześnie wzrost przychodów o 8,8 proc. do poziomu 125,2 mln zł.

 

– Aktualnie jesteśmy obecni w większości na rynkach, które z punktu widzenia Grupy uznajemy za kluczowe. Będąc globalnym graczem, nie zapominamy jednak o Polsce, gdzie obecnie mamy ponad 14 proc. udziałów. Ten rynek od kilku lat notuje nieprzerwany wzrost i obecnie, pod względem wielkości, plasuje się na trzeciej pozycji w Europie. Pamiętając o naszych podstawowych segmentach produktów, jakimi są kurtyny, pojazdy wywrotkowe czy pojazdy podkontenerowe, staramy się też rozwijać nowe rodziny produktowe. Szczególnie ciekawe są małe zabudowy, które wiążą się z biznesem e-commerce, czyli z dostawami kurierskimi. Właśnie
w tych małych zabudowach upatrujemy dużego potencjału wzrostu na przyszłość –
komentuje Mariusz Golec.

 

Rozwój w zakresie dywersyfikacji portfela produktowego niesie ze sobą konieczność inwestycji w nowoczesne procesy technologiczne, obejmującą automatyzację i robotyzację. Grupa Wielton realizuje ambitny program inwestycyjny, finansowany głównie ze środków własnych, którego celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych oraz portfolio produktowego. Jedną z najnowszych inwestycji, która znajduje się obecnie w fazie testów jest zautomatyzowana linia lakiernicza do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy (KTL) oraz lakiernia. W kolejnych miesiącach br. planowane jest oddanie do użytku dwóch linii do spawania belek głównych ram naczep, a także linii, mającej usprawnić transport dolny i górny dla pneumatyki, a także montaż osi podwozia. Aktualnie trwają także prace nad realizacją projektu uruchomienia produkcji chłodni, którego zakończenie planowane jest w 2019 r. Koszt inwestycji to 20 mln zł, z czego 44% zostanie dofinansowane dzięki umowie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

Dodatkowych informacji udzielają:

 

Jan Jasiński

Havas PR Warsaw

jan.jasinski@havas.com

+48 603 760 304

 

Alicja Górka

Havas PR Warsaw

Rekordowe przychody Grupy Wielton w 2017 roku

W 2017 r. przychody Grupy Wielton ze sprzedaży wzrosły o ponad 33%,
osiągając historyczny poziom 1,6 mld złotych

 • W 2017 roku wolumen sprzedaży Grupy Wielton wyniósł 15 109 szt. (17,5% r/r)
 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2017 r. wyniosły 1 597,2 mld zł (wzrost o 33,4% r/r)
 • Na koniec okresu skonsolidowany zysk netto osiągnął poziom 83,4 mln zł (wzrost o 40% r/r)
 • 116,1 mln zł wyniku EBITDA przy rentowności 7,3% w 2017 r. (wzrost o 9,5% r/r)
 • Sprzedaż zagraniczna Grupy w 2017 r. wyniosła 10 574 sztuk (wzrost o 17,5% r/r),
  a przychody z eksportu sięgnęły 1 146,1 mln zł (wzrost o 50% r/r)

W 2017 r. Grupa Wielton osiągnęła rekordowe przychody, wyższe o ponad 1/3 w ujęciu rok do roku. Skonsolidowany wynik EBITDA na koniec 2017 roku był aż o 10 mln zł wyższy niż przed rokiem i wyniósł
116,1 mln zł przy rentowności na poziomie 7,3%.  Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł w 2017 r. o 40% r/r do 77,3 mln zł. Grupa odnotowała także wzrost na poziomie sprzedaży i przychodów na wszystkich kluczowych rynkach i umocniła swoją pozycję, kontynuując przyjętą politykę akwizycyjną, m.in. finalizując przejęcie niemieckiej spółki Langendorf, a także zwiększając do 100% udziały w spółce Fruehauf SAS.

– Rekordowe wyniki zarówno na poziomie przychodów, jak i zysków Grupy są najlepszym potwierdzeniem tego, że realizacja wdrożonej przez nas strategii rozwoju przebiega zgodnie z planem. Jednym z kluczowych celów, jakie sobie wyznaczyliśmy było systematyczne umacnianie pozycji Grupy na rynkach zagranicznych. Założenie to konsekwentnie realizujemy, co ma odzwierciedlenie w dynamicznym wzroście przychodów z eksportu, który
w 2017 roku był o połowę wyższy niż w roku ubiegłym. Niezależnie od sukcesów na rynkach zagranicznych w Polsce utrzymujemy trzecią pozycję, redukując dystans do liderów
– komentuje Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A.

 

Wolumen sprzedaży Grupy Wielton w 2017 roku wyniosła łącznie 15 109 sztuk naczep i przyczep drogowych oraz produktów dla rolnictwa. Wynik ten konsoliduje sprzedaż w obszarze działalności marek Wielton, Viberti, Fruehauf, a także sprzedaż spółki Langendorf w okresie od sierpnia do grudnia ub.r. W porównaniu
z analogicznym okresem w roku ubiegłym, kiedy sprzedano 12 859 sztuk, skumulowany wynik za rok 2017 jest wyższy o 17,5%. Blisko 70% (10 574 szt.) to sprzedaż za granicą.

Sprzyjająca rekordom koniunktura i trzycyfrowy wzrost Rosji

Rekordowe przychody ze sprzedaży Grupa odnotowała na wszystkich rynkach. We Francji, na rynku rosnącym
o 7,2% r/r sprzedaż francuskiej spółki Fruehauf SAS, wyniosła 5 020 sztuk i była wyższa o 5,8% r/r. We Włoszech, gdzie wielkość rynku szacowana w oparciu o rejestracje wyniosła 16 142 sztuki pojazdów (wzrost
o 8,8% r/r/), należąca do Grupy spółka Viberti zanotowała wzrost sprzedaży produktów o 34,2% r/r do poziomu 882 sztuk, a jej przychody w 2017 roku wyniosły 85 mln zł (wzrost o 24,1% r/r). Wzrosty były widoczne również na rynku rosyjskim, gdzie dobra koniunktura przełożyła się na zwiększoną sprzedaż wszystkich produktów łącznie w ilości 1 758 sztuk (wzrost o 141,2% r/r), a także przychodów, które wzrosły do 155 mln zł (wzrost
o 138,5% r/r). W czwartym kwartale 2017 roku skonsolidowany został także wolumen sprzedaży Wielton GmbH i Langendorf – łącznie na niemieckim rynku Grupa sprzedała 602 szt. produktów.

Konsekwentna realizacja strategii rozwoju 2017-2020

– Rok 2017 był dla Grupy Wielton bardzo udany. Ogłosiliśmy strategię rozwoju na lata 2017-2020, nabyliśmy 80% udziałów niemieckiej spółki Langendorf oraz sfinalizowaliśmy przejęcie francuskiej spółki Fruehauf SAS. Jednocześnie wdrożyliśmy procesy konsolidacyjne i integracyjne, a równolegle zrealizowaliśmy szereg inwestycji w obszarze automatyzacji i robotyzacji produkcji. Przy tak dużej dynamice nieodzowne są zmiany funkcjonalne. Dlatego w 2017 roku rozpoczęliśmy wdrażanie nowoczesnego modelu zarządzania w całej organizacji, który istotnie przyspieszy integracje wszystkich spółek w Grupie – podsumowuje Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A.

 

W 2017 roku Grupa Wielton zrealizowała szereg inwestycji, których celem było zwiększenie mocy produkcyjnych oraz rozwój portfolio produktowego. Dzięki silnej pozycji finansowej, popartej wysokim poziomem środków pieniężnych generowanych z działalności operacyjnej, były one finansowane głównie
z zasobów własnych. Inwestycje zrealizowane w 2017 roku objęły m.in. linię lakierniczą do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy oraz lakiernię, które znajdują się obecnie w fazie testów. Istotnymi projektami w kontekście działań skierowanych do klientów były wypracowanie architektury marek oraz działania w zakresie corporate identity, zdefiniowanie i wdrożenie ujednoliconego zakresu funkcji obiektów i standardów obsługi klienta w COK, a także rozbudowa sieci punktów serwisowych na terenie całej Europy. Dodatkowo zintegrowano również systemy jakościowe w Grupie i rozpoczęto prace nad uruchomieniem struktur, narzędzi oraz procesów operacyjnych dla handlu naczepami używanymi.

 

Inwestycje w automatyzację i robotyzację i robotyzacj

 

Równolegle z inwestycjami, mającymi na celu podniesienie efektywności operacyjnej Grupy, zrealizowano także szereg projektów w zakresie badawczo-rozwojowym. Na początku 3 kwartału 2017 r. oddano do użytku trzy linie do spawania ram naczep. W kolejnych miesiącach zakończono również montaż sprzętu na nowej linii KTL. W sierpniu spółka zawarła także z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę dotyczącą dofinansowania projektu uruchomienia produkcji chłodni. Koszt całego projektu, którego realizacja zakończy się w 2019 r. wyniesie 20 mln zł, z czego 44% będzie dofinansowanych przez NCBiR.

 

Inwestycje aktualnie prowadzone przez Grupę Wielton koncentrują się na zwiększeniu mocy produkcyjnych
i przełożą się na podniesienie efektywności, co pozwoli spółce na korzystanie z rosnącego popytu. W 1. kwartale 2018 r. oddana do użytku została linia nr 4 do spawania skrzyń wywrotek w nowo wybudowanej hali spawalni, a w kolejnym kwartale dwie zautomatyzowane linie do spawania belek głównych ram naczep. W fazie testów jest także zautomatyzowana linia lakiernicza do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy oraz lakiernia. W 2 kwartale do użytku oddane zostaną również dwie zautomatyzowane linie do spawania belek głównych ram naczep.

 

Najważniejsze skonsolidowane dane finansowe za 4 kwartał i 4 kwartały 2017 r. Grupy Wielton [mln zł, %, p.p.]

 

2016

 

zmiana

[r/r]

2017

 

Wolumen 12 859 +17,5% 15 109

Przychody

ze sprzedaży [mln zł]

1 197,7 mln zł +33,4% 1 597,2 mln zł
EBITDA [mln zł] 106,1 mln zł +9,4% 116,1 mln zł
Marża EBITDA [%] 8,9% -1,6 pp 7,3%
EBIT [mln zł] 82,4 mln zł +8,0% 89,0 mln zł
Marża EBIT [%] 6,9% -1,3 pp 5,6%
Zysk netto [mln zł] 59,6 mln zł +40,0% 83,4 mln zł
Marża netto [%] 5,0% +0,2 pp 5,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielton powołał Radę Dyrektorów

Z początkiem stycznia br. Grupa Wielton powołała Radę Dyrektorów. Jest to międzynarodowe gremium osób zarządzających i dyrektorów z Grupy. Jej celem jest usprawnienie procesów integracji, a także weryfikacja i wybór inicjatyw oraz projektów strategicznych dla Grupy.

 W skład Rady Dyrektorów weszli najważniejsi przedstawiciele Grupy Wielton, czyli zarząd Wielton S.A.: prezes zarządu Mariusz Golec oraz wiceprezesi Tomasz Śniatała i Włodzimierz Masłowski, dyrektor komercyjny Andrzej Mowczan oraz dyrektor operacyjny Wojciech Peret. W Radzie znaleźli się także przedstawiciele zagranicznych spółek z Grupy Wielton, w tym Richard Rihouët, dyrektor zarządzający Fruehauf oraz Klaus Strautmann, dyrektor zarządzający Langendorf. Do Rady Dyrektorów zostali również włączeni Maciej Kaczor, dyrektor ds. badań i rozwoju oraz Bartosz Strugacz, dyrektor ds. zakupów strategicznych.

Do głównych zadań Rady należą: weryfikacja i wybór inicjatyw oraz projektów strategicznych, monitorowanie postępu prac nad nimi, a także integracja strategicznych projektów we wszystkich spółkach Grupy.

Nadrzędnym celem Rady Dyrektorów będzie integracja struktur i procesów, które mają zapewnić uzyskanie efektu synergii zakupowej, produkcyjnej i sprzedażowej, gwarantując jednocześnie zwiększenie efektywności biznesowej całej Grupy oraz umacniając jej pozycję na kluczowych rynkach międzynarodowych.

Przedstawiciele Rady Dyrektorów będą spotykali się cyklicznie, minimum 4 razy w roku. Pierwsze spotkanie odbyło się 14 lutego br. Jego przedmiotem była dyskusja na temat zadań, celów i możliwości Rady Dyrektorów w kontekście procesów integracyjnych oraz planowanych nowych projektów. Co szczególnie istotne, na pierwszym inauguracyjnym spotkaniu zostały wypracowane założenia i plan działania dla każdej spółki zależnej, zgodnie z przyjętą Zrównoważoną Kartą Wyników (Balanced scorecard – BSC), która jest skutecznym narzędziem wspierającym realizację strategii wzrostu Grupy na lata 2017-2020. Przedstawiciele Rady Dyrektorów wypracowali również zasady procesu unifikacji w ramach Grupy Wielton oraz wybrali pierwsze projekty, które zostaną mu poddane. Ich wdrożenie przyniesie wymierne korzyści dla Grupy i przełoży się na efektywność kosztową na poziomie operacyjnym.

Wielton obejmuje 100% udziałów we francuskiej spółce Fruehauf

Wielton obejmuje 100% udziałów we francuskiej spółce Fruehauf

Wielton S.A., jeden z czołowych europejskich producentów naczep i przyczep, podpisał z mniejszościowymi akcjonariuszami spółki Fruehauf SAS aneks dotyczący nabycia kolejnych 34,69% akcji francuskiego giganta. Łączna wartość transakcji wyniesie 11 mln EUR i zostanie sfinalizowana w ramach opcji kupna do 28 grudnia 2017 r. lub w ciągu 6 miesięcy od dnia zaprzestania sprawowania funkcji zarządzającego Fruehauf SAS przez Dauphine Investissements. Podpisanie aneksu stanowi ważny element procesu konsolidacji francuskiej firmy, na której czele z końcem stycznia 2018 r. stanie Richard Rihouet, pełniąc funkcję prezesa zarządu spółki.

Finalizacja przejęcia przez Wielton francuskiej spółki Fruehauf SAS to kolejny, ważny etap realizacji strategii wzrostu na lata 2017-2020. Zgodnie z jej założeniami Grupa Wielton planuje zwiększenie wolumenu sprzedaży z 12,9 do 25 tysięcy sztuk rocznie, podwojenie rocznych przychodów ze sprzedaży do poziomu 2,4 mld zł, przy utrzymaniu wysokiego poziomu rentowności, a także wzrost obecności na kluczowych rynkach zagranicznych.

Nabycie 34,69% udziałów w spółce Fruehauf SAS oznacza zakończenie procesu akwizycji francuskiej firmy przez polskiego producenta naczep i przyczep. Transakcja na łączną kwotę 11 mln EUR obejmuje podstawową cenę nabycia (6,6 mln EUR) zwaloryzowaną i powiększoną o premię wynikającą z wyników finansowych Fruehauf SAS osiągniętych w latach 2015-2016 i w I półroczu 2017 roku. Premia za II półrocze 2017 roku zostanie ustalona i wypłacona po zbadaniu sprawozdania finansowego Fruehauf SAS za 2017 rok.

Wcześniej, w wyniku umowy z dnia 21 maja 2015 r. Wielton S.A. przejął w I. etapie transakcji większościowy, tj. 65,31% pakiet akcji spółki od akcjonariusza finansowego MBO Capital 2 FCPR i kilku akcjonariuszy mniejszościowych. Wartość tej transakcji wyniosła 9,5 mln euro.

Zamykamy bardzo ważny proces, a zarazem ciekawy etap współpracy pomiędzy Wieltonem, a spółką Fruehauf. Wierzę, że dzięki pełnej integracji firm, a tym samym wykorzystaniu efektu skali, przewaga Grupy Wielton na rynkach europejskich istotnie wzrośnie – komentuje Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A. i dodaje –Wspierał nas w tym będzie Richard Rihouet, obejmując stanowisko prezesa zarządu Fruehauf SAS. Jednocześnie pragnę gorąco podziękować Panu Francisowi Doblin, dotychczasowemu prezesowi spółki za jego zaangażowanie w budowę pozycji firmy na francuskim rynku, a także doświadczenie, którym się z nami dzielił na każdym etapie procesu przejęcia.

 

Obejmujący stanowisko prezesa zarządu spółki Fruehauf SAS, Richard Rihouet ma bogate doświadczenie w obszarze zarządzania w branży produkcyjnej w oparciu o metodykę Lean oraz procesy ciągłego doskonalenia. Posiada wysoko rozwinięte umiejętności menedżerskie oraz wieloletnią praktykę w prowadzeniu wielomilionowych projektów inwestycyjnych na rynkach zagranicznych.

Aby zapewnić zachowanie płynności dokonywanej zmiany na stanowisku prezesa zarządu spółki, strony uzgodniły, że ustępujący z funkcji Francis Doblin, będzie w pierwszym kwartale przyszłego roku, pełnił rolę doradcy nowego prezesa Fruehauf SAS, Richarda Rihouet.

Po 14 latach zarządzania spółką Fruehauf jako prezes zarządu i jej akcjonariusz, mam zaszczyt przekazania Wieltonowi marki o silnej rozpoznawalności i wiodącej pozycji rynkowej we Francji. Dzięki integracji w ramach Grupy Wielton oba podmioty będą mogły korzystać z efektów synergii sprzedażowej, zakupowej, a także ze wspólnego potencjału produkcyjnego stworzonego na przestrzeni ostatnich dwóch lat – mówi Francis Doblin, dotychczasowy prezes zarządu Fruehauf SAS i dodajeJestem przekonany, że dzięki Mariuszowi Golcowi, prezesowi Wielton S.A., oraz Richardowi Rihouet`owi, który przejmie po mnie funkcję nowego prezesa zarządu, rozwój spółki Fruehauf nabierze nowego tempa, a integracja z Grupą Wielton pozwoli jej stać się silnym, globalnym graczem, oferującym innowacyjne rozwiązania klientom i wyróżniającym się wyjątkową efektywnością operacyjną.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Jan Jasiński

Havas PR Warsaw

jan.jasinski@havas.com

+48 603 760 304

 

Alicja Górka

Havas PR Warsaw

alicja.gorka@havas.com

+48 512 021 090

Wielton międzynarodowym czempionem

5 grudnia 2017 r. podczas uroczystej gali 6. edycji konkursu „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion”, Wielton S.A. został ogłoszony zwycięzcą w kategorii „Eksporter: Polska Firma Prywatna – duże przedsiębiorstwa”. Przyznana nagroda jest kolejnym potwierdzeniem sukcesów, które firma odnosi na międzynarodowych rynkach. Organizatorami konkursu są firma doradcza PwC i dziennik „Puls Biznesu”. Co więcej, 24 listopada firma uzyskał tytuł Perła Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Duże w konkursie organizowanym przez redakcję magazynu Polish Market oraz Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji SGH w Warszawie.

Jak wynika z danych GUS, w 2016 r. eksport towarów z Polski wzrósł o 2,9 proc. i wyniósł 184,8 mld EUR. Wraz ze wzrostem eksportu produktów i usług polskich firm, rośnie ich siła i znaczenie na międzynarodowych rynkach. Obrazuje to również rosnąca wartość eksportu Wielton S.A., która w 2015 r. wyniosła 284,6 mln PLN, podczas gdy rok później wzrosła do 764 mln PLN.

W 2016 r. 63,5 proc. sprzedaży realizowaliśmy poza Polską, a nasze produkty obecnie sprzedajemy w 35 krajach, m.in. w Rosji, Niemczech oraz we Włoszech i Francjimówi Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A. i dodaje Chcemy utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu i zgodnie ze Strategią Rozwoju 2020 dla Grupy Wielton planujemy osiągnięcie tego celu m.in. dzięki dalszym akwizycjom. Patrzymy na całą Europę. Widzimy duży potencjał m.in. w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, a także krajach regionu CEE.

Grupa Wielton należy obecnie do grona trzech największych producentów w swojej branży w Europie, a także dziesięciu największych firm z tego sektora na świecie. Ważnym aspektem strategii Grupy Wielton jest umacnianie pozycji na rynkach zagranicznych dzięki regularnym akwizycjom. W maju 2017 r. firma przejęła niemiecką spółkę Langendorf, wzbogacając tym samym portfolio posiadanych marek i poszerzając swoją ofertę. Obecnie Grupa posiada trzy centra produkcyjne: w Polsce, Niemczech oraz we Francji, dwie montownie we Włoszech i w Rosji, a także spółki zależne w Rosji, na Białorusi, Ukrainie oraz Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Ekspansja zagraniczna to bardzo ważny element rozwoju Grupy Wielton. Uważnie analizujemy możliwość wejścia na nowe rynki. O wyborze lokalizacji, w których obecnie działamy zadecydował przede wszystkim ich duży potencjał sprzedażowy, a także klimat inwestycyjny sprzyjający umacnianiu pozycji rynkowej Grupypodsumowuje Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A.

Do tegorocznej edycji konkursu „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion” zgłosiło się ponad 90 przedsiębiorstw. Były to zarówno firmy usługowe, jak i produkcyjne, przedstawiciele przemysłu ciężkiego, branży FMCG czy IT. Nagrody przyznano w 5 kategoriach. Organizatorami konkursu są firma doradcza PwC i dziennik „Puls Biznesu”. Partnerem strategicznym jest PKO Bank Polski, partnerem – KUKE, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Rozwoju oraz Minister Spraw Zagranicznych.

Wyróżnienie w konkursie „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion” nie jest jedyną nagrodą zdobytą w ostatnim czasie przez firmę. Co więcej, 24 listopada firma uzyskał tytuł Perła Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Duże w konkursie organizowanym przez redakcję magazynu Polish Market oraz Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nagroda dla Wielton S.A. została przyznana za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.

Niemal 1,2 mld zł przychodu ze sprzedaży Grupy Wielton po 3 kwartałach

Dane za 3 kwartały wskazują na 36% wzrost przychodów ze sprzedaży

 • Niemal 1,18 mld zł wynoszą skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży za pierwsze 3 kwartały 2017 r. (wzrost o 35,7% r/r)
 • Najwyższy wynik kwartalny zysku netto: 15,5 mln zł (wzrost o 16,5% r/r)
 • 85,1 mln zł zysku EBITDA przy rentowności 7,2% za pierwsze 3 kwartały 2017 r.
 • 47,3 mln zł zysku netto za pierwsze 3 kwartały 2017 r.
 • Sprzedaż zagraniczna w pierwszych 3 kwartałach 2017 r. wyniosła 7 811 sztuk (wzrost o 27,2% r/r) a przychody sięgnęły 835,1 mln zł (wzrost o 59% r/r)

W pierwszych 3 kwartałach 2017 r. Grupa Wielton osiągnęła rekordowe wyniki przychodów ze sprzedaży, wyższe o ponad 1/3 niż przed rokiem. Grupa umocniła swoją pozycję na rynkach zagranicznych i kontynuuje politykę akwizycyjną, m.in. finalizując przejęcie niemieckiej spółki Langendorf. Skonsolidowany wynik EBITDA w 3 kwartale wyniósł 27,8 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej w okresie lipiec-wrzesień wzrósł o 16,7% do 14,8 mln zł i był najwyższy w skali kwartału, w bieżącym roku. Wyniki 3 kwartału uwzględniają niemiecką spółkę Langendorf, która jest konsolidowana od sierpnia 2017 r.

Prezes Zarządu Wielton S.A. Mariusz Golec

Przekroczenie miliarda złotych przychodów

– Po trzecim kwartale osiągnęliśmy rekordowe wyniki sprzedażowe – skonsolidowane przychody od początku roku po raz pierwszy przekroczyły miliard zł. Wynika to przede wszystkim z naszych dynamicznych wzrostów za granicą. Zgodnie ze strategią wzmacniamy naszą pozycję na rynkach zachodnich, jak i na Wschodzie, gdzie powiększyliśmy nasz udział rynkowy – przychody ze sprzedaży zanotowały tam po 3 kwartałach 2017 r. blisko 60% wzrost r/r. Na stabilnym rynku polskim nie tylko utrzymujemy 3. pozycję, ale wyraźnie zmniejszamy dystans do liderów – komentuje Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A.

Grupa Wielton sprzedała ogółem 11 327 sztuk naczep i przyczep drogowych oraz produktów dla rolnictwa. Jest to wynik konsolidujący sprzedaż do klientów w obszarze działalności marek Wielton, Viberti i Fruehauf. Skonsolidowano ponadto 174 sztuki sprzedane przez Langendorf w okresie sierpień-wrzesień br. W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym, kiedy sprzedano 9 717 sztuk, skumulowany wynik za rok 2017 jest wyższy o 16,6% w ujęciu r/r. Blisko 70% (7 811 szt.) to sprzedaż za granicą.

W każdym z krajów sprzedaż produktów marek Grupy Wielton rośnie szybciej niż rynek. We Francji marka Fruehauf umacnia swoją pozycję lidera rynku, realizując wzrosty na poziomie 10,9% r/r, podczas gdy cały rynek wzrósł o 6%. Jej udział w całym rynku produktów wynosił na koniec trzeciego kwartału 20,5% w porównaniu do 19,6% w roku 2016. Przychody ze sprzedaży od początku 2017 r. wzrosły we Francji o 2,2% (do 432,9 mln zł). We Włoszech, na rynku rosnącym o 14,7% r/r zanotowano 34,1% wzrost sprzedaży i 22,3% zwyżkę przychodów (do 63 mln zł), a w Rosji sprzedaż wzrosła o 267% natomiast przychody prawie 4-krotnie (do 111 mln zł).

Sukcesywny rozwój doceniony

– Jedną z kluczowych inwestycji w trzecim kwartale było sfinalizowanie przejęcia Grupy Langendorf – podsumowuje Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A. i dodaje – Nasze sukcesy w ekspansji zagranicznej, jak i wiodąca pozycja na polskim rynku, zostały już w ubiegłym roku zauważone przez kapitułę konkursu Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, w którym prezydent Andrzej Duda przyznał nam statuetkę w kategorii Narodowy Sukces. W tym roku byliśmy po raz kolejny do niej nominowani, tym razem w kategorii Międzynarodowy Sukces.

Grupa Wielton realizuje ambitny program inwestycyjny, finansowany głównie ze środków własnych, którego celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych oraz portfolio produktowego. Na początku 3 kwartału 2017 r. oddano do użytku trzy linie do spawania ram naczep. W kolejnych miesiącach zakończono montaż sprzętu na nowej linii KTL. W tym okresie uruchomiono także nowy magazyn paletowy wysokiego składowania oraz halę załadunków. W sierpniu spółka zawarła także z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę dotyczącą dofinansowania projektu uruchomienia produkcji chłodni. Koszt całego projektu, którego realizacja zakończy się w 2019 r. wyniesie 20 mln zł, z czego 44% będzie dofinansowanych przez NCBiR.

W związku z ostatnimi akwizycjami kontynuowaliśmy pracę nad architekturą naszych marek oraz rozpoczęliśmy proces wdrożenia zmian związanych z rebrandingiem. Jednocześnie dopasowujemy strukturę organizacyjną do dzisiejszych potrzeb, a także przyszłego kształtu Grupy. Pracujemy też nad wprowadzeniem wspólnego konfiguratora produktów dla całej Grupy Wielton, a także rozpoczęliśmy integrację naszych sieci serwisowych w Niemczech – mówi Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A. To tylko część z szeregu projektów, których realizację rozpoczęliśmy po przyjęciu nowej strategii rozwoju. Przewiduje ona, że do 2020 r. podwoimy naszą sprzedaż do 25 tys. sztuk rocznie a przychody do 2,4 mld zł oraz będziemy uzyskiwali stabilną marżę EBITDA na poziomie 8% – dodaje Mariusz Golec.

Inwestycje aktualnie prowadzone przez Grupę Wielton koncentrują się na zwiększeniu mocy produkcyjnych i przełożą się na podniesienie efektywności, co pozwoli spółce skorzystać z rosnącego popytu. W styczniu 2018 r. planowane jest zakończenie procesu automatyzacji linii lakierniczej do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy oraz lakierni. W 1 kwartale 2018 r. oddana zostanie linia nr 4 do spawania skrzyń wywrotek w nowo wybudowanej hali spawalni, a w kolejnym kwartale dwie zautomatyzowane linie do spawania belek głównych ram naczep.

Najważniejsze skonsolidowane dane finansowe za 3 kwartał i 3 kwartały 2017 r. Grupy Wielton [mln zł, %, p.p.]

1-3Q 2017
[zmiana r/r]
1-3Q 2016

3Q 2017

[zmiana r/r]

3Q 2016
Przychody ze sprzedaży [mln zł] 1 177,6 [+35,7%] 867,6 386,8 [+22,5%] 315,8
EBITDA [mln zł] 85,1 [+1,9%] 83,5 27,8 [+1,8%] 27,3
Marża EBITDA [%] 7,2% [-2,4 p.p.] 9,6% 7,2% [-1,4p.p.] 8,6%
EBIT [mln zł] 65,6 [-1,6%] 66,7 21,0 [-0,9%] 21,2
Marża EBIT [%] 5,6% [-2,1p.p.] 7,7% 5,4% [-1,3p.p.] 6,7%
Zysk netto [mln zł] 47,3 [-0,4%] 47,5 15,5 [+16,5%] 13,3
Marża netto [%] 4,0% [-1,5p.p.] 5,5% 4,0 [-0,2p.p.] 4,2%

 

Wielton S.A. wyróżniony przez miesięcznik ,,Samochody Specjalne”

Podczas obchodów 20. rocznicy powstania miesięcznika „Samochody Specjalne” Wielton SA otrzymał honorowe wyróżnienie w kategorii „pojazdy ciągnione”. Jesteśmy wdzięczni za wyróżnienie kapituły tego eksperckiego i opiniotwórczego tytułu. Redakcji miesięcznika „Samochody Specjalne” życzymy dalszych zawodowych sukcesów i wielu powodów do świętowania w przyszłości.

Nowe logo Wielton!

Wielton odświeża swoją markę, wprowadzając nowe logo i identyfikację wizualną we współpracy z White Cat. Rebranding marki jest pierwszym etapem prac nad architekturą marek Grupy Wielton, w tym tożsamości graficznej przejmowanych spółek zagranicznych. Proces porządkowania marek w portfolio grupy wynika z dynamicznego rozwoju i jest jednym z elementów strategii Wielton na lata 2017 – 2020. Autorem projektu jest Michał Łojewski. White Cat przeprowadzi również proces porządkowania struktury identyfikacji w ramach spółek zależnych należących do grupy.

Zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie prac nad architekturą marki, tak by podkreślić współzależności pomiędzy Grupą a podmiotami działającymi na rynkach lokalnych i zakomunikować zmiany do naszych klientów we Francji, Niemczech, Włoszech i Rosji – tłumaczy Małgorzata Barańska, Dyrektor Marketingu i PR Wielton S.A.

i dodaje – Zależało nam na tym, by wizualna ekspresja marki wyrażająca takie wartości jak innowacyjność, dynamika i pewność, wyraźnie budowała nasz wizerunek oparty na haśle „Wielton – ekspert na drodze”. Nasza obietnica w nim zawarta oddaje długoletnią znajomość rynku, potencjał Centrum Badawczo Rozwojowego oraz zdolność produkcji dedykowanych rozwiązań, tak docenianych przez klientów.

Wielton na targach Comtrans 2017 w Moskwie!

Wielton na targach Comtrans 2017 w Moskwie! Odwiedź nasze stoisko i zapoznaj się z nową gamą produktów dedykowanych na rynek rosyjski: kurtyna Curtian Master, stalowa wywrotka Half-Pipe Strong Master oraz zabudowy na stoiskach naszych partnerów biznesowych. Jesteśmy tutaj od 4 – 9 września. Serdecznie zapraszamy!

 

Prezydent RP odwiedził siedzibę firmy Wielton S.A. w Wieluniu

Przy okazji oficjalnej wizyty w związku z obchodami 78. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Wieluniu, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedził siedzibę firmy Wielton S.A., jednego z największych w Europie producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych. Prezydent miał okazję obejrzeć zakłady produkcyjne, otwarte w zeszłym roku Centrum Badawczo-Rozwojowe, a także spotkał się z zarządem i pracownikami spółki.

 

W czasie swojej wizyty, Prezydent Andrzej Duda, w towarzystwie właścicieli i przedstawicieli zarządu spółki, zwiedził zakłady produkcyjne oraz otwarte w lutym 2016 r. Centrum Badawczo-Rozwojowe, które posiada jedyną w Polsce, a drugą w Europie stację do całopojazdowego badania produktu.

Jesteśmy dumni, że Prezydent Andrzej Duda przyjął nasze zaproszenie i zdecydował się na odwiedzenie naszej firmy. Wielton jest jednym z dowodów na to,  że polskie przedsiębiorstwa potrafią osiągnąć sukces i być jednym z liderów w swojej branży nie tylko w Europie, ale i na świecie. Myślę, że to ważny i symboliczny moment w historii naszej Grupy, która w ciągu ostatnich dwóch lat otworzyła nowy rozdział oparty na odważnej ekspansji zagranicznej – powiedział Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton S.A.

Założona w 1996 r. wieluńska spółka Wielton jest jednym z trzech największych producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie, a także znajduje się w pierwszej dziesiątce największych producentów w branży na świecie. Wielton S.A. od 2007 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i zajmuje się koordynacją Wielton Rosja, Wielton Ukraina oraz Wielton Białoruś. W ramach całej Grupy Wielton zatrudnia obecnie około 2,5 tys. pracowników, przy czym najwięcej, bo aż 1,4 tys. w Wieluniu.

Wielton od lat buduje pozycję na rynku europejskim w oparciu o przejmowanie silnych lokalnych marek. W 2015 r. spółka przejęła francuskiego Fruehauf oraz włoską spółkę Viberti Rimorchi. Oprócz tego pod koniec zeszłego roku powstała spółka zależna na Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie Grupa Wielton, jako pierwszy europejski producent, wybuduje montownię naczep drogowych. W maju br. Wielton przejął także 80 proc. udziałów Grupy Langendorf, czołowego niemieckiego producenta naczep, w tym m.in. specjalistycznych pojazdów do przewozu szkła i prefabrykatów betonu, co pozwoli zwiększyć przychody Grupy o 200 mln złotych w skali roku.

Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży produkty Wielton są sprzedawane niemalże na całym świecie. Firma stawia również na nowoczesne technologie i współpracę z ośrodkami naukowymi. Grupa od lat rozwija własną myśl technologiczną, optymalizuje proces produkcyjny i wprowadza nowości techniczne. Spółka m.in. patronuje nowemu kierunkowi na Politechnice Śląskiej oraz klasie kierunkowej stworzonej w Zespole Szkół nr 2 w Wieluniu. W ramach rozwoju innowacji Wielton otworzył także zamiejscowe biuro projektowe w gliwickim Parku Naukowo-Technologicznym, stanowiącym część działu R&D Wielton S.A.

– Wielton od lat stara się być jednym z pionierów i przykładów, jeśli chodzi o rozwój bazujący na wartościach, takich jak przywiązanie do jakości czy dbanie o ludzi wewnątrz organizacji, oraz otwarciu na innowacje i nowe rynki. Jestem przekonany, że Pan Prezydent w czasie swojej wizyty ujrzał oblicze przedsiębiorstwa, do jakiego chce dążyć cała polska gospodarka. 

Obraz, jaki wyłania się z naszej dotychczasowej działalności oraz planów na najbliższe lata, pokazuje również, że polskie firmy potrzebują wsparcia na każdym etapie swojego rozwoju – dodał Mariusz Golec.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyjechał do Wielunia w związku z obchodami 78. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. W trakcie uroczystości został odczytany Apel Pamięci. Prezydent złożył również kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym zburzoną synagogę oraz pomnikiem ofiar niemieckiego bombardowania 1 września 1939 r.