Aktualności – Wielton

Grupa Wielton: COVID-19 wyhamował popyt w pierwszym kwartale. Rośnie znaczenie segmentu Agro

Grupa Wielton zaraportowała w pierwszym kwartale br. 472,5 mln zł przychodów, co stanowi 26,2 proc. spadek w porównaniu do rekordowego pod względem sprzedaży pierwszego kwartału ubiegłego roku. Pomimo panującej pandemii i związanymi z nią przymusowymi przestojami zakładów produkcyjnych, a co za tym idzie wzrostem kosztów, zysk EBITDA wyniósł 17,7 mln zł. W uzyskaniu tego wyniku pomogła strategia firmy zakładająca dywersyfikację geograficzną i produktową. Producent podkreśla także rosnące znaczenie segmentu Agro oraz produktów specjalistycznych na szybko rozwijającym się rynku dystrybucji paczek.

Kontynuacja silnego trendu spadkowego na rynkach europejskich, dodatkowo spotęgowanego skutkami pandemii koronawirusa, mocno wpłynęła na przychody Grupy. W raportowanym okresie skonsolidowana sprzedaż wolumenowa wyniosła 4161 szt. (spadek o 27,8 proc. rdr), przy 472,5 mln zł przychodach Grupy, co stanowi spadek o 26,2 proc. rdr.

W pierwszym kwartale mierzyliśmy się z dalszymi spadkami na kluczowych rynkach Grupy Wielton, które były kontynuacją trendu z końca ubiegłego roku. Dodatkowym czynnikiem, silnie wpływającym na nasze wyniki operacyjne, była pandemia COVID-19. W efekcie wprowadzone ograniczenia i malejący popyt znacząco wpłynęły na naszą sprzedaż wolumenową, a co za tym idzie na wyniki finansowe. Pomimo tego, wzmożone działania sprzedażowe zaowocowały utrzymaniem udziałów rynkowych praktycznie na wszystkich kluczowych rynkach. W połowie marca, podobnie, jak wiele innych zakładów produkcyjnych we Francji, wstrzymaliśmy produkcję w spółce Fruehauf. Pod koniec tego samego miesiąca produkcję wstrzymaliśmy w brytyjskiej spółce Lawrence David, a niecałe dwa tygodnie później w Wieltonie. Obecnie wszystkie nasze zakłady wznowiły działalność i stopniowo zwiększają swoje moce produkcyjne, realizując bieżące zamówienia

– powiedział Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton S.A.

Pomimo panującej pandemii oraz związanymi z nią przymusowymi przestojami zakładów produkcyjnych, Grupa wypracowała 17,7 mln zł EBITDA (spadek o 58 proc. rdr). Głównym czynnikiem wpływającym na mniejszy zysk były niższe przychody ze sprzedaży. W konsekwencji, na koniec pierwszego kwartału Grupa Wielton zaraportowała stratę netto na poziomie 6,7 mln zł.

Mniejsza sprzedaż oraz koszty stałe związane z przestojem zakładów produkcyjnych przełożyły się bezpośrednio na wskaźnik EBITDA oraz zysk netto. Nie bez znaczenia była tymczasowa deprecjacja rubla rosyjskiego na dzień bilansowy kończący pierwszy kwartał bieżącego roku. Na skalę spadku poszczególnych parametrów operacyjnych i finansowych miał również wpływ fakt, że porównujemy się do pierwszego kwartału ubiegłego roku, który był rekordowy pod względem zrealizowanych obrotów. Obecnie aktywnie korzystamy z dostępnych instrumentów tarcz antykryzysowych i podejmujemy niezbędne działania, które wzmacniają naszą płynność finansową

– powiedział Tomasz Śniatała, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Wielton S.A.

Należąca do Grupy Wielton spółka Fruehauf, będąca liderem francuskiego rynku, w pierwszym kwartale br. sprzedała 1077 szt. pojazdów, co przełożyło się na wypracowanie 135,5 mln zł przychodów (spadek o 31 proc. rdr). Tymczasowe wstrzymanie produkcji, trwające od 18 marca (wznowienie nastąpiło 27 kwietnia br.), istotnie wpłynęło na możliwości sprzedażowe spółki. Jednakże Fruehauf utrzymał pierwsze miejsce wśród producentów naczep z 18,7 proc. udziałem w rynku, a także wypracował pozycję lidera sprzedaży naczep kurtynowych (ponad. 31 proc. udział w rynku) oraz furgonów (prawie 49 proc. udział).

Lawrence David zanotował wzrost udziałów rynkowych do poziomu 10,1 proc. (8,6 proc. w analogicznym okresie 2019 r.) i awansował na trzecią pozycję na rynku nowych rejestracji. Brytyjska spółka odnotowała 10 proc. spadek (rdr) przychodów do wartości 78,7 mln zł. Warty podkreślenia jest jednak fakt, że na znaczeniu zyskują zabudowy typu Last mile delivery. W obliczu spadku popytu spowodowanego pandemią w innych kategoriach produktowych, Grupa Wielton upatruje w tego typu małych furgonach jednego z koni pociągowych sprzedaży. Według wielu niezależnych źródeł, rekordową sprzedaż odnotowuje segment e-handel. Dynamicznie rosnący rynek dystrybucji paczek i przesyłek kurierskich skłania firmy do inwestycji we flotę nowych pojazdów.

W zaraportowanym okresie polski rynek odnotował aż 45 proc. spadek rdr. Głównym powodem tak silnego zmniejszenia popytu był trwający od połowy ubiegłego roku trend spadkowy. Dodatkowo na sprzedaż negatywnie wpłynął efekt ograniczeń związanych z pandemią. Spółka Wielton wypracowała na polskim rynku 72,3 mln zł przychodów ze sprzedaży (spadek o 42,0 proc. rdr) oraz 829 szt. sprzedaży wolumenowej. Dynamika spadku sprzedaży wolumenowej była mniejsza od spadku całego rynku i wyniosła 35,5 proc. rdr. Wieluński producent zwiększył udział rynkowy o 1,5 pp. do poziomu 16,1 proc., zachowując trzecią pozycję. Dodatkowo Wielton został wiceliderem sprzedaży platform i zabudów skrzyniowych (w tym kurtynowych) z 20 proc. udziałem w rynku.

Zintensyfikowane działania informacyjne wśród klientów wsparły sprzedaż i zapobiegły wycofaniom zamówień. Dodatkowo w tych trudnych warunkach udało się pozyskać duże zlecenia na ponad 260 szt. produktów.

Działamy w okolicznościach niepewnych i trudnych do przewidzenia. Chciałbym potwierdzić, że najgorsze jest już za nami, jednak dopóki nie zostanie wynaleziona szczepionka lub skuteczna metoda leczenia koronawirusa, nie możemy dokładnie oszacować jak kształtować się będą rynki i popyt. Wielton, jako silna, zdywersyfikowana Grupa, ma w swoim portfolio marki o ugruntowanej pozycji rynkowej z szeroką gamą produktów. Trendami pozytywnie wpływającymi na naszą sprzedaż będą rosnące rynki dystrybucji paczek i przesyłek kurierskich. To właśnie w e-handlu upatrujemy jednego z motorów napędzających popyt na nasze specjalistyczne produkty. Już teraz Lawrence David realizuje kontrakt dla jednego z największych sklepów internetowych na świecie. Ponadto, spółka realizuje zlecenia dla dużych klientów z sektora logistycznego i jednej z największych sieci handlowych w Wielkiej Brytanii. Podobną sytuację obserwujemy w Polsce, gdzie Wielton pozyskał ostatnio kilka znaczących zleceń. Dzięki dywersyfikacji produktowej i rynkowej możemy szybko reagować na nowe trendy. Od kilku kwartałów utrzymuje się pozytywna tendencja sprzedaży w segmencie Agro. Dzięki temu Wielton Agro ma duży potencjał wzrostu. Wykorzystujemy pełny potencjał Grupy Wielton, co pozwala nam z umiarkowanym optymizmem patrzeć w przyszłość.

– podsumował Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton S.A.

W pierwszym kwartale Wielton Agro sprzedał 300 szt. produktów (wzrost o 21 proc. rdr), co pozwoliło wypracować 16,5 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 20 proc. rdr). Niezwykle dynamicznie marka rozwija się na rodzimym rynku. W raportowanym okresie producent odnotował 68 proc. wzrost rdr rejestracji na polskim rynku. Przełożyło się to na 8,1 proc. udział w całym rynku Agro oraz umocnienie trzeciej pozycji. Niemal połowa produkcji była przeznaczona na eksport. Głównymi zagranicznymi odbiorcami produktów Wielton Agro były Niemcy (ponad 20 proc. udział w sprzedaży wolumenowej) oraz Czechy (ponad 10 proc.).

Grupa Wielton wypracowała 13,3 proc. wzrost przychodów oraz zwiększyła EBITDA o 9,2 proc. w 2019 r.

Grupa Wielton, należąca do grona największych światowych producentów przyczep, naczep i zabudów samochodowych, wypracowała w minionym roku 2 343 mln zł przychodów (+13,3 proc. rdr) oraz 141,8 mln zł zysku EBITDA (+9,2 proc rdr). Wyniki te osiągnęła pomimo niesprzyjających warunków rynkowych, dzięki konsekwentnie realizowanej strategii dywersyfikacji geograficznej oraz skutecznemu zarządzaniu portfelem produktowym w Grupie.

Pomimo silnego trendu spadkowego rynków europejskich w 2019 r., Grupa wypracowała rekordowo wysokie przychody, na poziomie 2 343 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 13,3 proc. rdr. Obejmowały one m.in. 334,5 mln zł przychodów angielskiej spółki Lawrence David. Nominalnie przychody wzrosły o 275 mln zł.

Istotny wzrost kosztów wytworzenia produktów (wyższe ceny komponentów) oraz większy koszt świadczeń pracowniczych przełożyły się z kolei na 9,2 proc. wzrost zysku EBITDA rdr, do kwoty 141,8 mln zł oraz 57,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto (18,4 proc. spadek rdr). Wypracowanie dobrych wyników w warunkach ograniczonego popytu było możliwe dzięki realizowaniu strategii geograficznej dywersyfikacji sprzedaży oraz aktywnemu zarządzaniu portfolio produktowym Grupy Wielton.

Pierwszą połowę minionego roku Grupa Wielton zamknęła dobrym wynikiem finansowym. Skutecznie zwiększyliśmy wolumen sprzedaży i w następstwie tego przychody. Druga połowa 2019 r. przyniosła spodziewany trend spadkowy rynków europejskich. Pomimo niesprzyjających warunków, osiągnęliśmy satysfakcjonujące wyniki operacyjne i finansowe.

powiedział Tomasz Śniatała, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Wielton

W 2019 r. polski rynek odnotował 12,1 proc. spadek rdr. Głównymi czynnikami ograniczającymi popyt były przesycenie rynku (po ponad dekadzie wzrostów), ryzyka wynikające z pakietu mobilności dla polskich firm transportowych oraz niepewność związana z przedłużającym się Brexitem. W tych warunkach spółka Wielton zaraportowała 376 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 4007 szt. sprzedaży wolumenowej. Stanowi to spadek odpowiednio o 18,5 i 17,5 proc. rdr. Pomimo tego, Wielton utrzymał pozycję lidera w sprzedaży wywrotek z 16 proc. udziałem w tym segmencie. Pozycję tę zachowano dzięki działaniom podjętym w minionym roku na rzecz zacieśnienia relacji z klientami.

Grupa zreorganizowała m.in. strukturę sieci sprzedaży w Polsce, poszerzyła ofertę produktową o nowe modele i spersonalizowane rozwiązania dostosowane do zmieniających się potrzeb klientów. Zaowocowało to widocznym wzrostem udziałów spółki na polskim rynku na koniec 2019 r.

Zmniejszone zapotrzebowanie na pojazdy na wybranych rynkach zbytu, m.in. w Polsce, Grupa odrobiła dzięki rosnącej sprzedaży w innych krajach. Aż 82% przychodów pochodziło ze sprzedaży zagranicznej.

Dywersyfikacja geograficzna jest skuteczną strategią budowania stabilności biznesu Grupy Wielton. Dzięki temu, mniejsza sprzedaż w danym kraju była rekompensowana przez rosnący zbyt na innych rynkach, np. we Francji i w Rosji. W omawianym okresie poszerzyliśmy także naszą ofertę i umocniliśmy synergie produktowe na wybranych rynkach aktywności Grupy. W ten sposób w pełni wykorzystujemy potencjał naszych spółek.

mówi Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton

We Francji, na największym rynku pod względem uzyskiwanych przychodów Grupy Wielton, spółka Fruehauf, będąca liderem rynku, wypracowała ponad 680 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi 9,0 proc. wzrost rdr. W 2019 r. nabywców znalazło aż 5697 szt. naczep i przyczep z logiem Freuhauf. Sprzedaż wolumenowa (wzrost o 6,4 proc. rdr) rosła szybciej niż cały francuski rynek (wzrost o 1,5 proc. rdr). Przełożyło się to na ponad 20 proc. udział w rynku oraz pierwsze miejsce wśród producentów.

W Rosji, pomimo spadku tamtejszego rynku o 2,6 proc., Grupa Wielton wypracowała 216 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o prawie 15,5 proc. rdr) oraz sprzedaż wolumenową na poziomie 2189 szt. pojazdów (11,0 proc. wzrost rdr). Poszerzona oferta produktowa m.in. o naczepy niskopodwoziowe pod marką Wielton oraz inloadery pod marką Langendorf przełożyła się na wzrost udziałów w rynku (do 3,2 proc), a także awans z ósmego na siódme miejsce wśród producentów.

Sprzedaż w 2019 r. została wsparta aktywnym zarządzaniem portfelem produktowym. Jesienią 2019 roku Grupa Wielton zaprezentowała m.in. wysokiej jakości modele naczep kurtynowych Curtain Master, nową naczepę podkontenerową oraz zestawy przestrzenne z innowacyjnym systemem dokowania wózków widłowych wewnątrz nadwozia.

Zgodnie ze strategią, produkty poszczególnych marek są oferowane na innych rynkach niż rodzime. Dzięki temu Grupa weszła w nowe segmenty produktowe w pozostałych krajach. W konsekwencji segment Agro odnotował aż 25% wzrost sprzedaży wolumenowej i 33% wzrost przychodów.

Powolne wypłaszczenie krzywej liczby zachorowań na koronawirusa Covid-19 w Europie pozwoliło Grupie Wielton podjąć decyzję o wznowieniu działalności zakładów produkcyjnych spółki Wielton w Polsce, Freuhauf we Francji i Lawrence David w Wielkiej Brytanii.

Ponad 26 proc. wzrost zysku EBITDA Wieltonu w I poł. 2019 r.

W I poł. 2019 r. 1 326,2 mln zł przychodów (wzrost o 34,9 proc. r/r) oraz 85,4 mln zł zysku EBITDA (o 26,1 proc. więcej r/r). Rynkowe dane wskazują, że Wielton jest liderem wzrostu wśród największych na świecie producentów naczep. Wielton pozostaje spółką dywidendową – w czerwcu br. spółka wypłaciła niemal 20 mln zł dywidendy z zysku za 2018 r.

– Biorąc pod uwagę to, że wyniki za I półrocze 2019 r. uwzględniają przychody przejętej pod koniec ubiegłego roku brytyjskiej spółki Lawrence David oraz fakt, że wciąż trwają działania integracyjne, które w najbliższej przyszłości przyniosą wzrost marż generowanych przez tę firmę, należy podkreślić utrzymanie zadowalającego poziomu rentowności naszego dotychczasowego biznesu w 2019 r.

– mówi Tomasz Śniatała, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Wielton S.A.

Przychody francuskiej spółki Freuhauf sięgnęły niemal 387 mln zł i były o ponad 23 proc. wyższe niż rok wcześniej. Spółka z Grupy Wielton pozostaje liderem rynku z niemal 21 proc. udziałem (wzrost o ok. 3 p.p. r/r). Poprawa wyników jest efektem robotyzacji linii produkcyjnych, która bardzo pozytywnie wpłynęła na ich efektywność.

Polska spółka zrealizowała na krajowym rynku 236 mln zł obrotu (zaledwie 1 proc. mniej niż rok wcześniej). Grupa utrzymała pozycję lidera w kluczowych kategoriach produktów. W omawianym okresie Wielton oparł się presji cenowej ze strony konkurencji, przez co grupie udało się utrzymać poziom marż z wcześniejszych okresów.

Spółka Viberti umocniła swoją pozycję na rynku włoskim. Firma jest na etapie finalizacji biznesplanu prowadzącego do optymalizacji kosztów i zmiany struktury sprzedaży (czego efektem będzie utrzymanie marż). Planowane jest również wprowadzenie do sprzedaży nowych produktów.

Przychody niemieckiej Grupy Langendorf ze sprzedaży produktów sięgnęły niemal 139 mln zł i były o ponad 14 proc. wyższe r/r. Firma wdraża działania prowzrostowe związane z zarządzaniem portfelem produktów oraz wykorzystaniem synergii grupy, których celem jest wzrost przychodów i maksymalizacja marż.

– Na bieżąco monitorujemy wszystkie strategiczne rynki i dostosowujemy działania do ich indywidualnej sytuacji. Wyniki poszczególnych spółek wskazują na skuteczność w zarządzaniu Grupą

– tłumaczy Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton S.A.

Grupa Wielton liderem wzrostu
We wrześniu 2019 r. branżowy magazyn Global Trailer Magazine opublikował coroczny ranking prezentujący największych producentów naczep na świecie. Grupa Wielton zajęła ósme miejsce (trzecie miejsce wśród firm z Europy), poprawiając wynik o dwie pozycje. Wyniki wskazują, że Grupa Wielton osiągnęła najwyższą dynamikę wzrostu wśród firm z pierwszej dziesiątki rankingu.

Sprzedaż Grupy Wielton zwiększyła się 3,5-krotnie na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Podczas gdy przychody ze sprzedaży w 2014 r. wyniosły niespełna 600 mln zł, w roku 2018 było to już niemal 2,1 mld zł. Grupa wypracowała w tym czasie ponad 272 mln zł zysku netto, a Wielton wypłacił akcjonariuszom 74 mln zł dywidendy.

Ponad 600 milionów złotych przychodów w pierwszym kwartale 2019 roku

W I kwartale 2019 roku przychody Grupy Wielton wyniosły 639,9 mln zł i były o 33,3% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym
Przychody Grupy Wielton w pierwszym kwartale 2019 roku były wyższe o ponad 33 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosły 639,9 mln zł. Zysk netto osiągnął poziom 20,9 mln zł. przy 3,5 proc. wzroście do analogicznego okresu 2018 r. Skonsolidowany wynik EBITDA na koniec kwartału był aż o 8,8 mln zł wyższy niż przed rokiem i osiągnął wartość 42,1 mln zł przy rentowności 6,6 proc. Znaczący wzrost był widoczny również na poziomie sprzedaży – łączna ilość sprzedanych produktów wyniosła w omawianym okresie 5 767 sztuk naczep i przyczep, co dało wzrost o ponad 30%.

Grupa Wielton po raz kolejny odnotowała wzrost zarówno na poziomie przychodu, jak i wolumenu sprzedaży. W pierwszym kwartale bieżącego roku sprzedaliśmy łącznie ponad 5 760 szt. produktów, a nasze przychody przekroczyły 630 mln zł i były wyższe o 33 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Warto podkreślić, że istotny wpływ wzrostów w omawianym okresie, miała także wysoka aktywność naszych spółek zagranicznych. Ich łączny wolumen sprzedaży był wyższy po pierwszym kwartale br. o 49 proc. r/r, co przełożyło się na prawie 500 mln zł przychoduocenia Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A.

Kluczowym celem, jaki stawia przed sobą Grupa Wielton, jest rozwój w oparciu o konsekwentnie realizowaną strategię Wielton 2020 oraz sukcesywne umacnianie pozycji na wszystkich kluczowych rynkach działalności przy pełnym wykorzystaniu potencjału konsolidowanych spółek. Dowodem skutecznej integracji przejmowanych marek Grupy jest zwiększenie sprzedaży produktów do poziomu 5 767 szt. w pierwszym kwartale 2019 r. Wartość ta konsoliduje wynik w obszarze działalności marek Wielton, Fruehauf, Viberti i Cardi oraz Langendorf, a także spółki Lawrence David. W porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim, wynik na koniec I kwartału 2019 roku jest wyższy o 31,5 proc., z czego aż 4 482 szt. stanowiła sprzedaż na rynkach zagranicznych.

Stabilne wyniki spółki na krajowym rynku

W I kwartale 2019 roku Grupa Wielton sprzedała w Polsce 1 285 szt. produktów, a przychody ze sprzedaży na rynku krajowym osiągnęły poziom 124,6 mln zł. Tym samym spółka wypracowała 14,6 proc. udział w rynku krajowym., którego wielkość po pierwszym kwartale wzrosła o 7,8 %, wynosząc 7 414 szt. zarejestrowanych w tym czasie pojazdów.

Sprzyjająca koniunktura we Francji i Niemczech

Grupa Wielton umacnia pozycję lidera na rynku francuskim, odnotowując po pierwszym kwartale 2019 roku rekordowy wzrost zarówno na poziomie wolumenu (1 669 szt.), jak i przychodów ze sprzedaży (196,4 mln zł) odpowiednio o 20,8 proc. i 24,4 proc.

Dążymy do tego aby rozwijać się na wszystkich rynkach prowadzonej działalności. W tym celu konsekwentnie wdrażamy kolejne rozwiązania podnoszące efektywność naszych spółek i wpływające na poziom ich integracji w ramach Grupypodkreśla Mariusz Golec i dodajePrzykładem skuteczności takiej strategii jest m.in. spółka Fruehauf, która po pierwszym kwartale osiągnęła rekordowe wolumeny sprzedaży i przychody. Tak dobry wynik to w dużej mierze efekt inwestycji w moce produkcyjne, zrealizowane w ostatnim czasie na terenie zakładu w Auxerre.

Równie wysoki wzrost był widoczny na rynku niemieckim, gdzie po pierwszym kwartale przychody Grupy Wielton wzrosły o 26,4 proc. do poziomu 75,6 mln zł, a sprzedaż wzrosła o 28,9 proc., osiągając wartość 366 szt. W pierwszym kwartale 2019 r. Grupa Wielton odnotowała także poprawę sprzedaży o 3,8% na rynku włoskim przy wolumenie 192 szt, co przełożyło się na wzrost przychodów o 2,7% do poziomu 18,8 mln zł. Równie stabilną sprzedaż Grupa odnotowała na rynku rosyjskim. W pierwszym kwartale 2019 roku Grupa skonsolidowała także wolumen sprzedaży spółki Lawrence David, sprzedając na brytyjskim rynku 1 095 sztuk produktów i uzyskując przychody na poziomie 87,7 mln zł.

W 2019 roku Wielton będzie kontynuować prace w obszarze doskonałości operacyjnej. Rok ten będzie dla Spółki ważny także w zakresie rozwoju struktur międzynarodowych. Część z tych zmian została już wprowadzona lub znajduje się aktualnie w fazie wdrożenia. Przykładem jest niedawne rozszerzenie składu władz spółki. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dniem 18 marca do Zarządu Wielton S.A. powołany został Piotr Bogaczyński, któremu powierzono funkcję Członka Zarządu i stanowisko Dyrektora Zarządzającego zakładem produkcyjnym w Wieluniu.

Sukcesywna realizacja inwestycji

Rozwojowi dywersyfikacji portfela produktowego towarzyszą inwestycje w nowoczesne procesy technologiczne, obejmujące automatyzację i robotyzację. Prowadzone aktualnie inwestycje Grupy Wielton koncentrują się na zwiększeniu zdolności produkcyjnych i przełożą się na podniesienie doskonałości operacyjnej. W I kwartale 2019 r. realizowano prace związane z odbudową mocy produkcyjnych lakierni. Odtworzenie lakierni zaplanowano w 2 fazach. Pierwsza faza obejmuje odbudowę hali produkcyjnej, wykonanie instalacji oraz montaż wyposażenia. Jej zakończenie przewidywane jest na koniec czerwca 2019 r. Z kolei w drugiej fazie planowane jest wykonanie sytemu transportu i uruchomienie pracy w ciągu technologicznym. Zakończenie tego etapu zaplanowano na grudzień 2019. Odbudowa lakierni wpłynie na zwiększenie zdolności produkcyjnej o 22 szt./dobę. Realizowane są także inwestycje obejmujące automatyzację procesów produkcyjnych i modernizację parku maszynowego m.in. zaimplementowano automatyczne systemy magazynowania komponentów oraz wyposażono wydział przygotowania produkcji w nowoczesny sprzęt gwarantujący wysoką wydajność oraz dynamikę procesu gięcia i cięcia blach.

Grupa Wielton coraz bliżej realizacji strategii – ponad 2 miliardy złotych przychodów na koniec 2018 roku

Przychody Grupy Wielton w 2018 r. wyniosły 2,07 mld zł, a czwarty kwartał był pierwszym, uwzględniającym konsolidację wyników spółki Lawrence David. Przejęcie brytyjskiej marki miało istotny wpływ na wolumen sprzedaży Grupy, który na koniec 2018 r. przekroczył 18 tys. szt. produktów. Wzrostowi będącemu efektem akwizycji, towarzyszył także rozwój organiczny. W ubiegłym roku Grupa sfinalizowała szereg projektów inwestycyjnych, przybliżających ją do realizacji celów określonych w strategii rozwoju na lata 2017-2020. Z tej perspektywy kluczowym było uruchomienie zautomatyzowanej linii lakierniczej KTL.

Grupa Wielton zwiększyła w 2018 roku sprzedaż produktów do poziomu 18 396 szt. Wartość ta konsoliduje wynik zarówno w obszarze działalności marek Wielton, Fruehauf, Viberti i Cardi oraz Langendorf, jak i przejętej we wrześniu ub.r. spółki Lawrence David. W porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim, wynik na koniec 2018 roku jest wyższy o 21,8 proc., z czego aż 13 537 szt. stanowiła sprzedaż na rynkach zagranicznych.

Wyniki, które odnotowaliśmy po włączeniu w nasze struktury Lawrence David, jeszcze wyraźniej przybliżają nas do realizacji celów określonych w strategii rozwoju na lata 2017-2020. To już czwarta tak znacząca akwizycja Grupy Wielton. Warto zauważyć, że rośniemy nie tylko dzięki przejęciom, ale także za sprawą intensywnego rozwoju organicznegozauważa Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A. i dodajeW 2018 roku zakończyliśmy kilka strategicznych projektów inwestycyjnych, które w fazie przejściowej mogą mieć wpływ na nieznaczne obniżenie efektywności operacyjnej zakładu produkcyjnego w Wieluniu. W dalszej perspektywie jednak staną się istotnym motorem napędowym do budowania wyższego poziomu marżowości w Grupienadmienia Mariusz Golec.

Stabilne wyniki spółki na krajowym rynku

W 2018 roku Grupa Wielton sprzedała w Polsce 4 859 szt. produktów przy wzroście o 7,1 proc. r/r. Przychody z działalności na rynku krajowym osiągnęły poziom 461,1 mln zł i były wyższe o blisko 10 proc. Tym samym spółka wypracowała 15,5 proc. udział w rynku krajowym, którego wielkość po czterech kwartałach wyniosła 26 120 szt. zarejestrowanych w tym czasie pojazdów (wzrost o 9,6 proc. r/r).

Zintegrowana moc Grupy i wzrost na rynkach zagranicznych

W 2018 roku Grupa Wielton utrzymała dotychczasowe intensywne tempo wzrostu na kluczowych rynkach zagranicznych. Spółka potwierdza tym samym umiejętność efektywnej i planowej integracji przejętych w ostatnim czasie podmiotów. We Francji łączna sprzedaż w 2018 roku wyniosła 5 352 szt. produktów, co oznacza wzrost o 6,6 proc. r/r. Bardzo dobre wyniki są także efektem działalności na rynkach w Rosji i Niemczech, gdzie Grupa wypracowała wzrost sprzedaży odpowiednio o 12,2 proc. oraz 7,2 proc. (w odniesieniu konsolidacji proforma wyniku za 2017 r.). Co istotne, czwarty kwartał 2018 roku był pierwszym, w którym skonsolidowano działalność przejętej we wrześniu spółki Lawrence David. Aktualnie spółka zajmuje na rynku brytyjskim drugą pozycję, z udziałem na poziomie 10,3 proc ze sprzedaży rocznej.

Wykonany plan 2018 i priorytety na rok 2019

W ostatnim roku Grupa Wielton koncentrowała się także na rozwoju organicznym i zwiększeniu mocy produkcyjnych. W ramach tych działań przeprowadzono szereg inwestycji. Oddano do użytku zautomatyzowaną linię lakierniczą do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy. Rozpoczęto budowę lakierni zastępczej, a jednocześnie uruchomiono prace nad realizacją inwestycji docelowej. Uruchomiono także prace nad nowoczesną technologią gięcia i cięcia blach do wytwarzania komponentów stalowych naczep i przyczep. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych za pośrednictwem NCBiR w kwocie 13 mln zł, a całkowita wartość realizacji szacowana jest na 29 mln zł. Grupa Wielton otrzymała także zgodę Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na realizację inwestycji na jej terenie, której celem jest dalsza rozbudowa mocy produkcyjnych. Równocześnie trwają zaawansowane prace nad budową fabryki chłodni. Realizowane są prace konstrukcyjne i budowa prototypu naczepy chłodniczej, a także opracowywana jest technologia paneli chłodniczych.

W 2018 r. oferta produktowa Grupy Wielton została poszerzona o kilka nowości. Wśród nich są nie tylko bezsłupkowe naczepy kurtynowe czy zabudowy z segmentu „last mile”, ale także nowa rodzina naczep Curtain Master oraz wywrotka z linii Strong Master w nowej, dodatkowo wzmocnionej konstrukcji.

W tym roku w całej Grupie wdrożone zostały nowoczesne narzędzia zarządzania wspomagające realizację strategii i procesów konsolidacyjnych. Do kluczowych należą m.in. system zarządzania przez cele, mianowanie zespołów interdyscyplinarnych składających się z przedstawicieli wszystkich spółek oraz uruchomienie projektów międzynarodowych. Efektywność zarządzania została wzmocniona szeregiem inicjatyw i działań budujących zaufanie w zespołach wielokulturowych. Dokonane zmiany w strukturze organizacyjnej usprawniły realizację strategii i wpłynęły na poprawę wydajności.​

W 2019 roku Wielton będzie kontynuować prace w obszarze doskonałości operacyjnej. Rok ten będzie dla Spółki ważny także w zakresie rozwoju struktur międzynarodowych. Część z tych zmian została już wprowadzona lub znajduje się aktualnie w fazie wdrożenia. Przykładem jest niedawne rozszerzenie składu władz spółki. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dniem 18 marca do Zarządu Wielton S.A. powołany został Piotr Bogaczyński, któremu powierzono funkcję Członka Zarządu i stanowisko Dyrektora Zarządzającego zakładem produkcyjnym w Wieluniu.

Blisko 1,5 miliarda złotych przychodu Grupy Wielton po III kwartale 2018 roku

Przychody Grupy Wielton po pierwszych trzech kwartałach 2018 roku wyniosły 1,45 mld zł i były wyższe o ponad 23 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zysk netto osiągnął poziom 57,4 mln zł i wzrósł o 21,4 proc. r/r. Skonsolidowany wynik EBITDA na koniec okresu był aż o 16,3 mln zł wyższy niż przed rokiem i sięgnął 101,4 mln zł przy rentowności 7 proc. Wzrost był widoczny również na poziomie sprzedaży – łączna ilość sprzedanych produktów wyniosła w omawianym okresie 12 942 sztuk naczep i przyczep, co dało wzrost w ujęciu r/r o ponad 14 proc.

Wolumen sprzedaży naczep i przyczep drogowych oraz produktów dla rolnictwa, który Grupa odnotowała po trzecim kwartale 2018 roku konsoliduje sprzedaż w obszarze działalności marek Wielton, Viberti, Fruehauf, a także spółki Langendorf. W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym, kiedy wolumen sprzedaży naczep i przyczep drogowych oraz produktów dla rolnictwa wyniósł 11 327 szt., wynik po III kwartale 2018 roku jest wyższy o 14,3 proc., z czego aż 70,4 proc (9 116 szt.) to sprzedaż zagraniczna.

Po pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku skonsolidowane przychody Grupy Wielton wyniosły blisko 1,5 mld złotych i były o 23,6 proc wyższe niż w 2018 roku. W omawianym okresie sprzedaliśmy blisko 13 tys. sztuk pojazdów, co oznacza wzrost o 14,3 proc. rok do rokuzauważa Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A. i dodajeWarto przypomnieć, że ze względu na wysoki popyt w pierwszych trzech kwartałach i ograniczone moce produkcyjne, skoncentrowaliśmy się na zapewnieniu dostępności produktów dla naszych głównych rynków – Polski, Francji, Rosji i Niemiec. W naszej ocenie w najbliższym okresie sprzyjająca koniunktura powinna utrzymać się, czego najlepszym przykładem są Polska i Francja – wzrost rynków po trzech kwartałach br. odpowiednio o 12,9 proc. i 15,2 proc.

Sprzyjająca koniunktura we Francji, w Rosji i Niemczech

Pomimo nieznacznej korekty na poziomie sprzedaży we Francji, widocznej w poprzednich dwóch kwartałach, Grupa pozostaje liderem na rynku francuskim, gdzie stopniowo odbudowuje swoją pozycję i po trzecim kwartale 2018 roku odnotowała wzrost zarówno na poziomie wolumenu (3 879 szt.), jak i przychodów ze sprzedaży (454,9 mln zł) odpowiednio o 2,6 proc. i 5,1 proc. Wzrost był widoczny także na rynku rosyjskim, gdzie po pierwszych trzech kwartałach przychody Grupy Wielton (5. pozycja wśród wszystkich producentów europejskich) wzrosły o 15,6 proc. do poziomu 128,3 mln zł. Obserwowana na rynku rosyjskim bardzo dobra koniunktura powinna utrzymać się także w kolejnych kwartałach. Obrazuje to m.in. wysoki poziom popytu, który przełożył się na wzrost całego rynku o blisko 30 proc. do poziomu 22 634 szt. zarejestrowanych pojazdów po pierwszych trzech kwartałach 2018 roku.

W pierwszych trzech kwartałach 2018 roku Grupa skonsolidowała także wolumen sprzedaży Wielton GmbH i Langendorf – sprzedając łącznie na niemieckim rynku 961 sztuk produktów, co jest o 170,7 proc. lepszym wynikiem niż przed rokiem. Warto podkreślić, że w ubiegłym roku konsolidacja wyników niemieckiej spółki objęła jedynie dwa miesiące III kwartału. Obecny rok jest więc pierwszym, w którym działalność firmy Langendorf została ujęta w wynikach Grupy za okres od stycznia do końca września.

Potencjał rynku krajowego i inwestycje w moce produkcyjne

Korzystając z bardzo dobrej koniunktury na rynku krajowym, której towarzyszył wzrost całej branży, w okresie od stycznia do września 2018 roku Grupa Wielton sprzedała w Polsce 3 826 sztuk produktów (wzrost o 8,8 proc. r/r), odnotowując jednocześnie wzrost przychodów o 10 proc. do poziomu 359,3 mln zł.

Rozwojowi dywersyfikacji portfela produktowego towarzyszą inwestycje w nowoczesne procesy technologiczne, obejmujące automatyzację i robotyzację. Prowadzone aktualnie inwestycje Grupy Wielton koncentrują się na zwiększeniu mocy produkcyjnych i przełożą się na podniesienie efektywności, co pozwoli spółce na korzystanie z rosnącego popytu. W III kwartale 2018 r. oddana do użytku została linia montażowa. Zakończono także prace nad linią mechanicznego przygotowania powierzchni do procesu KTL oraz nad zautomatyzowaną linią lakierniczą do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy oraz lakiernią – w przypadku pierwszej inwestycji spółka oczekuje na wydanie zintegrowanego zezwolenia środowiskowego, natomiast druga inwestycja jest już gotowa do użytkowania.

Blisko pół miliarda złotych przychodu Grupy Wielton w pierwszym kwartale 2018 roku

W I kwartale 2018 roku przychody Grupy Wielton wyniosły 479,9 mln zł i były o 26,3% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym.

Przychody Grupy Wielton w pierwszym kwartale 2018 roku były wyższe o ponad 20 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosły 479,9 mln zł. Zysk netto osiągnął poziom 20,2 mln zł i przyniósł rekordową, historyczną wartość, mając na uwadze pierwszy kwartał. Skonsolidowany wynik EBITDA na koniec okresu był aż o 5 mln zł wyższy niż przed rokiem i sięgnął 33,3 mln zł przy rentowności 6,9 proc. Wzrost był widoczny również na poziomie sprzedaży – łączna ilość sprzedanych produktów wyniosła w omawianym okresie 4 386 sztuk naczep i przyczep, co dało wzrost w ujęciu r/r o ponad 20%.

– Nasze wyniki jednoznacznie potwierdzają, że zarówno na poziomie finansowym, jak i wolumenu sprzedaży Grupa Wielton znajduje się w bardzo dobrej kondycji, konsekwentnie realizując przyjętą strategię rozwoju i w pełni wykorzystując swój potencjał. Warto zauważyć, że pierwszy kwartał bieżącego roku po raz kolejny okazał się dla nas czasem rekordów. Osiągnięty zysk netto przyniósł historyczną wartość kwartalną, a poziom przychodów Grupy był o blisko jedną trzecią wyższy niż przed rokiem. Bez wątpienia jest to efekt sprzyjającej koniunktury, która w naszej ocenie powinna utrzymać się w najbliższym czasie na większości rynków. Zamierzamy wykorzystać korzystną sytuację makroekonomiczną dlatego inwestujemy w moce produkcyjne i rozwijamy nasze know-how, wdrażając nowe technologiekomentuje Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A.

Jednym z kluczowych celów, jakie stawia przed sobą Grupa Wielton, jest konsekwentne umacnianie pozycji na wszystkich kluczowych rynkach działalności i budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o nowe technologie przy jednoczesnym pełnym wykorzystaniu potencjału konsolidowanych spółek. Wolumen sprzedaży naczep i przyczep drogowych oraz produktów dla rolnictwa, który Grupa odnotowała po pierwszym kwartale 2018 roku konsoliduje sprzedaż w obszarze działalności marek Wielton, Viberti, Fruehauf, a także spółki Langendorf. W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym, kiedy sprzedano 3 650 sztuk, skumulowany wynik za I kwartał 2018 roku jest wyższy o 20,2 proc., z czego aż 68,5% (3 005 szt.) to sprzedaż za granicą.

Sprzyjająca koniunktura na rynku rosyjskim i niemieckim

Pomimo nieznacznej korekty na poziomie sprzedaży we Francji i Włoszech, Grupa po pierwszym kwartale 2018 roku pozostała liderem na rynku francuskim, a w przypadku rynku włoskiego utrzymała dotychczasową pozycję. Istotne wzrosty były widoczne na rynku rosyjskim, gdzie dobra koniunktura przełożyła się na zwiększoną sprzedaż wszystkich produktów łącznie w ilości 458 sztuk (wzrost o 36,3 proc. r/r), co przyniosło wzrost przychodów Grupy Wielton do poziomu 40,4 mln zł (wzrost o 39,3 proc. r/r). W pierwszym kwartale 2018 roku skonsolidowany został także wolumen sprzedaży Wielton GmbH i Langendorf – łącznie na niemieckim rynku Grupa sprzedała 348 sztuk produktów, co jest ponad dziesięciokrotnie lepszym wynikiem niż przed rokiem.

Potencjał rynku krajowego i inwestycje w moce produkcyjne

Korzystając z bardzo dobrej koniunktury na rynku krajowym, której towarzyszył wzrost w ujęciu całej branży, w pierwszym kwartale 2018 roku Grupa Wielton sprzedała w Polsce 1 381 sztuk produktów (wzrost o 14,9 proc. r/r), odnotowując jednocześnie wzrost przychodów o 8,8 proc. do poziomu 125,2 mln zł.

Aktualnie jesteśmy obecni w większości na rynkach, które z punktu widzenia Grupy uznajemy za kluczowe. Będąc globalnym graczem, nie zapominamy jednak o Polsce, gdzie obecnie mamy ponad 14 proc. udziałów. Ten rynek od kilku lat notuje nieprzerwany wzrost i obecnie, pod względem wielkości, plasuje się na trzeciej pozycji w Europie. Pamiętając o naszych podstawowych segmentach produktów, jakimi są kurtyny, pojazdy wywrotkowe czy pojazdy podkontenerowe, staramy się też rozwijać nowe rodziny produktowe. Szczególnie ciekawe są małe zabudowy, które wiążą się z biznesem e-commerce, czyli z dostawami kurierskimi. Właśnie w tych małych zabudowach upatrujemy dużego potencjału wzrostu na przyszłośćkomentuje Mariusz Golec.

Rozwój w zakresie dywersyfikacji portfela produktowego niesie ze sobą konieczność inwestycji w nowoczesne procesy technologiczne, obejmującą automatyzację i robotyzację. Grupa Wielton realizuje ambitny program inwestycyjny, finansowany głównie ze środków własnych, którego celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych oraz portfolio produktowego. Jedną z najnowszych inwestycji, która znajduje się obecnie w fazie testów jest zautomatyzowana linia lakiernicza do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy (KTL) oraz lakiernia. W kolejnych miesiącach br. planowane jest oddanie do użytku dwóch linii do spawania belek głównych ram naczep, a także linii, mającej usprawnić transport dolny i górny dla pneumatyki, a także montaż osi podwozia. Aktualnie trwają także prace nad realizacją projektu uruchomienia produkcji chłodni, którego zakończenie planowane jest w 2019 r. Koszt inwestycji to 20 mln zł, z czego 44% zostanie dofinansowane dzięki umowie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Rekordowe przychody Grupy Wielton w 2017 roku

W 2017 r. przychody Grupy Wielton ze sprzedaży wzrosły o ponad 33%, osiągając historyczny poziom 1,6 mld złotych

 • – W 2017 roku wolumen sprzedaży Grupy Wielton wyniósł 15 109 szt. (17,5% r/r)
 • – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2017 r. wyniosły 1 597,2 mld zł (wzrost o 33,4% r/r)
 • – Na koniec okresu skonsolidowany zysk netto osiągnął poziom 83,4 mln zł (wzrost o 40% r/r)
  116,1 mln zł wyniku EBITDA przy rentowności 7,3% w 2017 r. (wzrost o 9,5% r/r)
 • – Sprzedaż zagraniczna Grupy w 2017 r. wyniosła 10 574 sztuk (wzrost o 17,5% r/r), a przychody z eksportu sięgnęły 1 146,1 mln zł (wzrost o 50% r/r)

W 2017 r. Grupa Wielton osiągnęła rekordowe przychody, wyższe o ponad 1/3 w ujęciu rok do roku. Skonsolidowany wynik EBITDA na koniec 2017 roku był aż o 10 mln zł wyższy niż przed rokiem i wyniósł 116,1 mln zł przy rentowności na poziomie 7,3%. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł w 2017 r. o 40% r/r do 77,3 mln zł. Grupa odnotowała także wzrost na poziomie sprzedaży i przychodów na wszystkich kluczowych rynkach i umocniła swoją pozycję, kontynuując przyjętą politykę akwizycyjną, m.in. finalizując przejęcie niemieckiej spółki Langendorf, a także zwiększając do 100% udziały w spółce Fruehauf SAS.

– Rekordowe wyniki zarówno na poziomie przychodów, jak i zysków Grupy są najlepszym potwierdzeniem tego, że realizacja wdrożonej przez nas strategii rozwoju przebiega zgodnie z planem. Jednym z kluczowych celów, jakie sobie wyznaczyliśmy było systematyczne umacnianie pozycji Grupy na rynkach zagranicznych. Założenie to konsekwentnie realizujemy, co ma odzwierciedlenie w dynamicznym wzroście przychodów z eksportu, który w 2017 roku był o połowę wyższy niż w roku ubiegłym. Niezależnie od sukcesów na rynkach zagranicznych w Polsce utrzymujemy trzecią pozycję, redukując dystans do liderówkomentuje Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A.

Wolumen sprzedaży Grupy Wielton w 2017 roku wyniosła łącznie 15 109 sztuk naczep i przyczep drogowych oraz produktów dla rolnictwa. Wynik ten konsoliduje sprzedaż w obszarze działalności marek Wielton, Viberti, Fruehauf, a także sprzedaż spółki Langendorf w okresie od sierpnia do grudnia ub.r. W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym, kiedy sprzedano 12 859 sztuk, skumulowany wynik za rok 2017 jest wyższy o 17,5%. Blisko 70% (10 574 szt.) to sprzedaż za granicą.

Sprzyjająca rekordom koniunktura i trzycyfrowy wzrost Rosji

Rekordowe przychody ze sprzedaży Grupa odnotowała na wszystkich rynkach. We Francji, na rynku rosnącym o 7,2% r/r sprzedaż francuskiej spółki Fruehauf SAS, wyniosła 5 020 sztuk i była wyższa o 5,8% r/r. We Włoszech, gdzie wielkość rynku szacowana w oparciu o rejestracje wyniosła 16 142 sztuki pojazdów (wzrost o 8,8% r/r/), należąca do Grupy spółka Viberti zanotowała wzrost sprzedaży produktów o 34,2% r/r do poziomu 882 sztuk, a jej przychody w 2017 roku wyniosły 85 mln zł (wzrost o 24,1% r/r). Wzrosty były widoczne również na rynku rosyjskim, gdzie dobra koniunktura przełożyła się na zwiększoną sprzedaż wszystkich produktów łącznie w ilości 1 758 sztuk (wzrost o 141,2% r/r), a także przychodów, które wzrosły do 155 mln zł (wzrost o 138,5% r/r). W czwartym kwartale 2017 roku skonsolidowany został także wolumen sprzedaży Wielton GmbH i Langendorf – łącznie na niemieckim rynku Grupa sprzedała 602 szt. produktów.

Konsekwentna realizacja strategii rozwoju 2017-2020

– Rok 2017 był dla Grupy Wielton bardzo udany. Ogłosiliśmy strategię rozwoju na lata 2017-2020, nabyliśmy 80% udziałów niemieckiej spółki Langendorf oraz sfinalizowaliśmy przejęcie francuskiej spółki Fruehauf SAS. Jednocześnie wdrożyliśmy procesy konsolidacyjne i integracyjne, a równolegle zrealizowaliśmy szereg inwestycji w obszarze automatyzacji i robotyzacji produkcji. Przy tak dużej dynamice nieodzowne są zmiany funkcjonalne. Dlatego w 2017 roku rozpoczęliśmy wdrażanie nowoczesnego modelu zarządzania w całej organizacji, który istotnie przyspieszy integracje wszystkich spółek w Grupiepodsumowuje Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A.

W 2017 roku Grupa Wielton zrealizowała szereg inwestycji, których celem było zwiększenie mocy produkcyjnych oraz rozwój portfolio produktowego. Dzięki silnej pozycji finansowej, popartej wysokim poziomem środków pieniężnych generowanych z działalności operacyjnej, były one finansowane głównie z zasobów własnych. Inwestycje zrealizowane w 2017 roku objęły m.in. linię lakierniczą do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy oraz lakiernię, które znajdują się obecnie w fazie testów. Istotnymi projektami w kontekście działań skierowanych do klientów były wypracowanie architektury marek oraz działania w zakresie corporate identity, zdefiniowanie i wdrożenie ujednoliconego zakresu funkcji obiektów i standardów obsługi klienta w COK, a także rozbudowa sieci punktów serwisowych na terenie całej Europy. Dodatkowo zintegrowano również systemy jakościowe w Grupie i rozpoczęto prace nad uruchomieniem struktur, narzędzi oraz procesów operacyjnych dla handlu naczepami używanymi.

Inwestycje w automatyzację i robotyzację i robotyzacji

Równolegle z inwestycjami, mającymi na celu podniesienie efektywności operacyjnej Grupy, zrealizowano także szereg projektów w zakresie badawczo-rozwojowym. Na początku 3 kwartału 2017 r. oddano do użytku trzy linie do spawania ram naczep. W kolejnych miesiącach zakończono również montaż sprzętu na nowej linii KTL. W sierpniu spółka zawarła także z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę dotyczącą dofinansowania projektu uruchomienia produkcji chłodni. Koszt całego projektu, którego realizacja zakończy się w 2019 r. wyniesie 20 mln zł, z czego 44% będzie dofinansowanych przez NCBiR.
Inwestycje aktualnie prowadzone przez Grupę Wielton koncentrują się na zwiększeniu mocy produkcyjnych i przełożą się na podniesienie efektywności, co pozwoli spółce na korzystanie z rosnącego popytu. W 1. kwartale 2018 r. oddana do użytku została linia nr 4 do spawania skrzyń wywrotek w nowo wybudowanej hali spawalni, a w kolejnym kwartale dwie zautomatyzowane linie do spawania belek głównych ram naczep. W fazie testów jest także zautomatyzowana linia lakiernicza do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy oraz lakiernia. W 2 kwartale do użytku oddane zostaną również dwie zautomatyzowane linie do spawania belek głównych ram naczep.

Najważniejsze skonsolidowane dane finansowe za 4 kwartał i 4 kwartały 2017 r. Grupy Wielton [mln zł, %, p.p.]

Rekordowe przychody Grupy Wielton w 2017 roku

W 2017 r. przychody Grupy Wielton ze sprzedaży wzrosły o ponad 33%,
osiągając historyczny poziom 1,6 mld złotych

 • W 2017 roku wolumen sprzedaży Grupy Wielton wyniósł 15 109 szt. (17,5% r/r)
 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2017 r. wyniosły 1 597,2 mld zł (wzrost o 33,4% r/r)
 • Na koniec okresu skonsolidowany zysk netto osiągnął poziom 83,4 mln zł (wzrost o 40% r/r)
 • 116,1 mln zł wyniku EBITDA przy rentowności 7,3% w 2017 r. (wzrost o 9,5% r/r)
 • Sprzedaż zagraniczna Grupy w 2017 r. wyniosła 10 574 sztuk (wzrost o 17,5% r/r),
  a przychody z eksportu sięgnęły 1 146,1 mln zł (wzrost o 50% r/r)

W 2017 r. Grupa Wielton osiągnęła rekordowe przychody, wyższe o ponad 1/3 w ujęciu rok do roku. Skonsolidowany wynik EBITDA na koniec 2017 roku był aż o 10 mln zł wyższy niż przed rokiem i wyniósł
116,1 mln zł przy rentowności na poziomie 7,3%.  Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł w 2017 r. o 40% r/r do 77,3 mln zł. Grupa odnotowała także wzrost na poziomie sprzedaży i przychodów na wszystkich kluczowych rynkach i umocniła swoją pozycję, kontynuując przyjętą politykę akwizycyjną, m.in. finalizując przejęcie niemieckiej spółki Langendorf, a także zwiększając do 100% udziały w spółce Fruehauf SAS.

– Rekordowe wyniki zarówno na poziomie przychodów, jak i zysków Grupy są najlepszym potwierdzeniem tego, że realizacja wdrożonej przez nas strategii rozwoju przebiega zgodnie z planem. Jednym z kluczowych celów, jakie sobie wyznaczyliśmy było systematyczne umacnianie pozycji Grupy na rynkach zagranicznych. Założenie to konsekwentnie realizujemy, co ma odzwierciedlenie w dynamicznym wzroście przychodów z eksportu, który
w 2017 roku był o połowę wyższy niż w roku ubiegłym. Niezależnie od sukcesów na rynkach zagranicznych w Polsce utrzymujemy trzecią pozycję, redukując dystans do liderów
– komentuje Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A.

 

Wolumen sprzedaży Grupy Wielton w 2017 roku wyniosła łącznie 15 109 sztuk naczep i przyczep drogowych oraz produktów dla rolnictwa. Wynik ten konsoliduje sprzedaż w obszarze działalności marek Wielton, Viberti, Fruehauf, a także sprzedaż spółki Langendorf w okresie od sierpnia do grudnia ub.r. W porównaniu
z analogicznym okresem w roku ubiegłym, kiedy sprzedano 12 859 sztuk, skumulowany wynik za rok 2017 jest wyższy o 17,5%. Blisko 70% (10 574 szt.) to sprzedaż za granicą.

Sprzyjająca rekordom koniunktura i trzycyfrowy wzrost Rosji

Rekordowe przychody ze sprzedaży Grupa odnotowała na wszystkich rynkach. We Francji, na rynku rosnącym
o 7,2% r/r sprzedaż francuskiej spółki Fruehauf SAS, wyniosła 5 020 sztuk i była wyższa o 5,8% r/r. We Włoszech, gdzie wielkość rynku szacowana w oparciu o rejestracje wyniosła 16 142 sztuki pojazdów (wzrost
o 8,8% r/r/), należąca do Grupy spółka Viberti zanotowała wzrost sprzedaży produktów o 34,2% r/r do poziomu 882 sztuk, a jej przychody w 2017 roku wyniosły 85 mln zł (wzrost o 24,1% r/r). Wzrosty były widoczne również na rynku rosyjskim, gdzie dobra koniunktura przełożyła się na zwiększoną sprzedaż wszystkich produktów łącznie w ilości 1 758 sztuk (wzrost o 141,2% r/r), a także przychodów, które wzrosły do 155 mln zł (wzrost
o 138,5% r/r). W czwartym kwartale 2017 roku skonsolidowany został także wolumen sprzedaży Wielton GmbH i Langendorf – łącznie na niemieckim rynku Grupa sprzedała 602 szt. produktów.

Konsekwentna realizacja strategii rozwoju 2017-2020

– Rok 2017 był dla Grupy Wielton bardzo udany. Ogłosiliśmy strategię rozwoju na lata 2017-2020, nabyliśmy 80% udziałów niemieckiej spółki Langendorf oraz sfinalizowaliśmy przejęcie francuskiej spółki Fruehauf SAS. Jednocześnie wdrożyliśmy procesy konsolidacyjne i integracyjne, a równolegle zrealizowaliśmy szereg inwestycji w obszarze automatyzacji i robotyzacji produkcji. Przy tak dużej dynamice nieodzowne są zmiany funkcjonalne. Dlatego w 2017 roku rozpoczęliśmy wdrażanie nowoczesnego modelu zarządzania w całej organizacji, który istotnie przyspieszy integracje wszystkich spółek w Grupie – podsumowuje Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A.

 

W 2017 roku Grupa Wielton zrealizowała szereg inwestycji, których celem było zwiększenie mocy produkcyjnych oraz rozwój portfolio produktowego. Dzięki silnej pozycji finansowej, popartej wysokim poziomem środków pieniężnych generowanych z działalności operacyjnej, były one finansowane głównie
z zasobów własnych. Inwestycje zrealizowane w 2017 roku objęły m.in. linię lakierniczą do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy oraz lakiernię, które znajdują się obecnie w fazie testów. Istotnymi projektami w kontekście działań skierowanych do klientów były wypracowanie architektury marek oraz działania w zakresie corporate identity, zdefiniowanie i wdrożenie ujednoliconego zakresu funkcji obiektów i standardów obsługi klienta w COK, a także rozbudowa sieci punktów serwisowych na terenie całej Europy. Dodatkowo zintegrowano również systemy jakościowe w Grupie i rozpoczęto prace nad uruchomieniem struktur, narzędzi oraz procesów operacyjnych dla handlu naczepami używanymi.

 

Inwestycje w automatyzację i robotyzację i robotyzacj

 

Równolegle z inwestycjami, mającymi na celu podniesienie efektywności operacyjnej Grupy, zrealizowano także szereg projektów w zakresie badawczo-rozwojowym. Na początku 3 kwartału 2017 r. oddano do użytku trzy linie do spawania ram naczep. W kolejnych miesiącach zakończono również montaż sprzętu na nowej linii KTL. W sierpniu spółka zawarła także z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę dotyczącą dofinansowania projektu uruchomienia produkcji chłodni. Koszt całego projektu, którego realizacja zakończy się w 2019 r. wyniesie 20 mln zł, z czego 44% będzie dofinansowanych przez NCBiR.

 

Inwestycje aktualnie prowadzone przez Grupę Wielton koncentrują się na zwiększeniu mocy produkcyjnych
i przełożą się na podniesienie efektywności, co pozwoli spółce na korzystanie z rosnącego popytu. W 1. kwartale 2018 r. oddana do użytku została linia nr 4 do spawania skrzyń wywrotek w nowo wybudowanej hali spawalni, a w kolejnym kwartale dwie zautomatyzowane linie do spawania belek głównych ram naczep. W fazie testów jest także zautomatyzowana linia lakiernicza do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy oraz lakiernia. W 2 kwartale do użytku oddane zostaną również dwie zautomatyzowane linie do spawania belek głównych ram naczep.

 

Najważniejsze skonsolidowane dane finansowe za 4 kwartał i 4 kwartały 2017 r. Grupy Wielton [mln zł, %, p.p.]

 

2016

 

zmiana

[r/r]

2017

 

Wolumen 12 859 +17,5% 15 109

Przychody

ze sprzedaży [mln zł]

1 197,7 mln zł +33,4% 1 597,2 mln zł
EBITDA [mln zł] 106,1 mln zł +9,4% 116,1 mln zł
Marża EBITDA [%] 8,9% -1,6 pp 7,3%
EBIT [mln zł] 82,4 mln zł +8,0% 89,0 mln zł
Marża EBIT [%] 6,9% -1,3 pp 5,6%
Zysk netto [mln zł] 59,6 mln zł +40,0% 83,4 mln zł
Marża netto [%] 5,0% +0,2 pp 5,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielton powołał Radę Dyrektorów

Z początkiem stycznia br. Grupa Wielton powołała Radę Dyrektorów. Jest to międzynarodowe gremium osób zarządzających i dyrektorów z Grupy. Jej celem jest usprawnienie procesów integracji, a także weryfikacja i wybór inicjatyw oraz projektów strategicznych dla Grupy.

 W skład Rady Dyrektorów weszli najważniejsi przedstawiciele Grupy Wielton, czyli zarząd Wielton S.A.: prezes zarządu Mariusz Golec oraz wiceprezesi Tomasz Śniatała i Włodzimierz Masłowski, dyrektor komercyjny Andrzej Mowczan oraz dyrektor operacyjny Wojciech Peret. W Radzie znaleźli się także przedstawiciele zagranicznych spółek z Grupy Wielton, w tym Richard Rihouët, dyrektor zarządzający Fruehauf oraz Klaus Strautmann, dyrektor zarządzający Langendorf. Do Rady Dyrektorów zostali również włączeni Maciej Kaczor, dyrektor ds. badań i rozwoju oraz Bartosz Strugacz, dyrektor ds. zakupów strategicznych.

Do głównych zadań Rady należą: weryfikacja i wybór inicjatyw oraz projektów strategicznych, monitorowanie postępu prac nad nimi, a także integracja strategicznych projektów we wszystkich spółkach Grupy.

Nadrzędnym celem Rady Dyrektorów będzie integracja struktur i procesów, które mają zapewnić uzyskanie efektu synergii zakupowej, produkcyjnej i sprzedażowej, gwarantując jednocześnie zwiększenie efektywności biznesowej całej Grupy oraz umacniając jej pozycję na kluczowych rynkach międzynarodowych.

Przedstawiciele Rady Dyrektorów będą spotykali się cyklicznie, minimum 4 razy w roku. Pierwsze spotkanie odbyło się 14 lutego br. Jego przedmiotem była dyskusja na temat zadań, celów i możliwości Rady Dyrektorów w kontekście procesów integracyjnych oraz planowanych nowych projektów. Co szczególnie istotne, na pierwszym inauguracyjnym spotkaniu zostały wypracowane założenia i plan działania dla każdej spółki zależnej, zgodnie z przyjętą Zrównoważoną Kartą Wyników (Balanced scorecard – BSC), która jest skutecznym narzędziem wspierającym realizację strategii wzrostu Grupy na lata 2017-2020. Przedstawiciele Rady Dyrektorów wypracowali również zasady procesu unifikacji w ramach Grupy Wielton oraz wybrali pierwsze projekty, które zostaną mu poddane. Ich wdrożenie przyniesie wymierne korzyści dla Grupy i przełoży się na efektywność kosztową na poziomie operacyjnym.