Aktualności – Wielton

Rekordowa sprzedaż i przychody Grupy Wielton za III kwartały 2016 r.

Wielton

Grupa Wielton w trzech kwartałach 2016 r. osiągnęła rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 867,6 mln zł, co stanowi wzrost o 78% rdr. Skonsolidowany wynik operacyjny EBITDA Grupy w omawianym okresie wyniósł 83,5 mln zł w porównaniu do 51,1 mln zł w relacji rdr., co oznacza wzrost o 63%. Zysk netto po trzech kwartałach wyniósł z kolei 44,7 mln zł i był o 47 proc. wyższy niż przed rokiem.

Dobre wyniki Grupy Wielton to efekt konsekwentnie realizowanej strategii. Nasze działania w obszarze akwizycji zagranicznych spółek, wykorzystanie ich potencjału i synergia wszystkich podmiotów przynoszą bardzo dobre efekty, czego dowodem są wyniki finansowe i sprzedażowe Grupy – mówi Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A. – Dobra koniunktura na kluczowych rynkach pozwala nam ze spokojem spoglądać w przyszłość i sprzyja umacnianiu pozycji Wieltonu w czołówce europejskich producentów przyczep i naczep – dodaje.

Wielton odnotowuje rekordowe wyniki w kraju – rośnie szybciej niż rynek

W pierwszych III kwartałach br. przychody z krajowej sprzedaży Grupy Wielton wzrosły o 25% i wyniosły 342,5 mln zł. Według danych CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) w pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 r. Wielton S.A. odnotował w kraju ponad 44% wzrost rejestracji nowych naczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (2623 sztuk) w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W tym samym okresie 2015 r. odnotowano 1823 rejestracje. Wielton rośnie szybciej niż rynek – liczba nowych rejestracji naczep wszystkich producentów w omawianym okresie wzrosła o 28,6%. Jednocześnie od stycznia do września br. Wielton zwiększył swój udział w polskim rynku z 14,4 do 16,1%.

Zyski w parze z bardzo dobrym wynikiem sprzedaży za granicą

W pierwszych III kwartałach br. sprzedaż zagraniczna Grupy Wielton wyniosła 525,1 mln zł, tj. 145% więcej w relacji rdr. To przede wszystkim efekt konsolidacji przychodów za II i III kwartał Fruehauf oraz bardzo dobrych wyników osiągniętych na rynku włoskim, gdzie od stycznia do września br. odnotowano 36% wzrost rejestracji nowych naczep. W omawianym okresie spółka zależna Grupy Wielton, Italiana Rimorchi zwiększyła swoją sprzedaż o ponad 100%, z poziomu 245 do 492 sztuk, a jej udział w rynku wynosi obecnie 4,5% (w porównaniu do 4,0% w analogicznym okresie ubiegłego roku). Potencjał włoskich marek Grupy Wielton (Merker, Viberti, Cardi) jest szacowany na ok. 20% udziału w rynku.

Siłę rynku widać również we Francji, gdzie branża rośnie od początku roku w tempie blisko 7% rdr. (rynek naczep). Fruehauf sprzedał narastająco 3406 sztuk w 2016 r., co pozwoliło spółce utrzymać blisko 20% udział w rynku francuskim.

Na dobre wyniki eksportu wpłynęła także poprawiająca się sytuacja na rynkach wschodnich. Sprzedaż przez spółkę zależną z siedzibą w Rosji oraz bezpośrednio przez Wielton S.A od początku roku wyniosła 414 sztuk, osiągając 32,6 mln zł przychodów.

Dobre perspektywy na przyszłość

Dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wskazują, że w IV kwartale br. krajowy rynek producentów przyczep i naczep będzie kontynuował tendencję wzrostową. W październiku br. w podgrupie przyczep i naczep ciężarowych liczba rejestracji była o 12,3% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W tym samym czasie Wielton osiągnął 24% wzrost – spółka rosła tym samym dwa razy szybciej niż cały rynek.

Dalszej poprawy wyników Wielton spodziewa się także za granicą. Zdaniem analityków brytyjskiej firmy CLEAR International, europejska branża przyczep i naczep zakończy rok na dużym plusie. Na Wschodzie rynek wzrośnie o ponad 6%, a na Zachodzie o 9%. 

Stabilny portfel zleceń, dobra koniunktura na rynkach polskim i zagranicznych, w tym ważne dla naszej Grupy odbicie na Wschodzie, pozwala nam optymistycznie patrzeć na kolejne miesiące – podsumowuje Mariusz Golec.

14-ście Nowych Naczep Kurtynowych MEGA dla firmy Magroad.

Magroad

14-ście Nowych Naczep Kurtynowych MEGA dla firmy Magroad.

Mieliśmy ogromną przyjemność przekazać 14-ście Kurtyn Wielton S.A. dla firmy Magroad z Żyrardowa. W odbiorze wzięli udział, Paweł Mróz, właściciel firmy Magroad, Dyrektor Handlowy Wielton S.A. Piotr Ogrodowicz oraz Łukasz Świerczyński Przedstawiciel Handlowy Wielton S.A.

Nowe kurtyny idealnie wkomponują się w bardzo dobrze prosperująca flotę firmy Magroad.

Naczepa MEGA charakteryzuję się bardzo dużą wytrzymałością, niską masą oraz szczelnością. Zastosowany w niej hydraulicznie podnoszony dach, umożliwia regulację wysokości w czterech różnych poziomach. System do transportu AGD, pozwala na pełne wykorzystanie powierzchni wewnętrznej, zwiększając tym samym ładowność podczas załadunku. Dodatkowo naczepa posiada Certyfikat XL NORMA EN2642 niezbędny przy transporcie opon.

,,The Right Way” zdecydowanie zyskuje na wartości.

Firmie Magroad serdecznie dziękujemy i życzymy szerokości.

Nagroda specjalna Marszałka Województwa Łódzkiego dla Wieltonu

Nagroda specjalna

Podczas gali inauguracyjnej IX Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2016 Wielton został uhonorowany nagrodą specjalną Marszałka Województwa Łódzkiego.

Europejskie Forum Gospodarcze promuje innowacje w biznesie oraz integruje środowiska biznesowe, naukowe i samorządowe. IX edycja wydarzenia stała się jedynym w swoim rodzaju miejscem wymiany doświadczeń, z atmosferą sprzyjającą poszukiwaniu inspiracji do wkroczenia na nowe ścieżki i szanse rozwoju.

Podczas uroczystej gali w ramach EFG wręczone zostały również Nagrody Gospodarcze Województwa Łódzkiego – Mocni w Biznesie 2016. Nagrodą Marszałka Województwa Łódzkiego uhonorowana została spółka Wielton.

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski

30% wzrost ceny akcji Wieltonu po ogłoszeniu wyników za 1H2016

Nagroda specjalna

W dniu publikacji wyników Wieltonu za I półrocze 2016 roku kurs akcji spółki wzrósł z 10,27 zł do 11,38 zł. 12 dni później wartość akcji przekroczyła granicę 13 zł, a po miesiącu osiągnęła rekordowy poziom 13,59 zł.

Oznacza to, że w ciągu miesiąca akcje Wieltonu podrożały o ponad 30% i osiągnęły największą wartość od 8 lat. Warto zauważyć, że w omawianych okresach indeksy WIG20 i sWIG80, w przeciwieństwie do akcji Wieltonu, nieznacznie traciły na wartości.

Wzrost cen akcji w dniu publikacji wyników 1H2016:

10,27 zł

11,38 zł

Najwyższy kurs akcji od debiutu Wieltonu na giełdzie:

14 października – 13,59 zł

Analitycy przekonują jednak, że potencjał spółki jest znacznie większy. 12 dni po publikacji wyników za I półrocze, przedstawiciele domu maklerskiego Trigon utrzymali rekomendację „kupuj” i zdecydowali się podnieść cenę docelową o ponad 50% – z 12 zł do 18,2 zł. To o ponad 5 zł więcej, niż ówczesny kurs akcji Wieltonu na GPW. Biuro przewiduje też poprawę rentowności Wieltonu, która ma być skutkiem oszczędności na kosztach zakupu materiałów i komponentów oraz efektu dźwigni operacyjnej. Broker prognozuje, że w tym roku spółka zanotuje 62,8 mln zł zysku netto i 84,3 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie 1,15 mld zł. W kolejnym roku zysk netto ma wzrosnąć do 65,8 mln zł, a obroty do 1,35 mld zł. W opinii analityków długofalowa poprawa wyników będzie także efektem systematycznego wzrostu sprzedaży produktów Grupy Wielton na kluczowych rynkach. Według Trigon DM, Wielton utrzyma sprzedaż naczep w kraju na rekordowych poziomach z 2016 roku. Analitycy przewidują także wzrost sprzedaży zagranicznej, w szczególności we Włoszech, oraz umiarkowany wzrost sprzedaży produktów Fruehauf we Francji.

Przypomnijmy, że Grupa Wielton w pierwszym półroczu 2016 r. osiągnęła rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 552 mln zł, co stanowiło wzrost o 73% rdr. Skonsolidowany wynik operacyjny EBITDA Grupy Wielton w omawianym okresie wyniósł 56,2 mln zł w porównaniu do 35,6 mln zł w relacji rdr., co oznacza wzrost o 58%.

37 % wzrost na polskim rynku. Zagranica też w górę.

Wielton

W Polsce Wielton rośnie szybciej niż rynek. Do końca września liczba rejestracji pojazdów z logo wieluńskiej spółki wzrosła o 37 % rdr., a cały rynek w tym czasie urósł o 27,8 proc.

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego rynek przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. rośnie już 19. miesiąc z rzędu. Od stycznia do września br. w segmencie tym zarejestrowano 17 920 pojazdów. To o 27,8% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Trzecie miejsce na liście z 16,3% udziałem rynku zajmuje Wielton, który poprawił swój ubiegłoroczny wynik o 37% i umocnił pozycję na podium. W tym roku zarejestrowano w Polsce już 2913 pojazdów wyprodukowanych w Wieluniu. Konkurenci Wieltonu rosną w tym roku wolniej niż polska spółka.

Liczba zarejestrowanych przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t.

14 023 szt. – styczeń-wrzesień 2015 r.

17 920 szt. – styczeń-wrzesień 2016 r.

* Dane wg PZPM

Jeszcze lepiej prezentują się statystyki korowego biznesu Wieltonu, którym są naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Cały polski rynek tego rodzaju naczep w pierwszych dziewięciu miesiącach br. urósł o 28,6% (zarejestrowano 16 329 względem 12 698 sztuk w analogicznym okresie ubiegłego roku), podczas gdy Wielton zanotował wzrost na poziomie 43,9% (2623 względem 1823 sztuk w relacji rdr) i zwiększył swój udział w tym sektorze rynku z 14,36% do 16,06%. Grupa Wielton odnotowuje także coraz lepsze wyniki za granicą. W I półroczu br. francuski rynek naczep poprawił swoje wyniki o ok. 10% w relacji rdr. Pozycję lidera, z blisko 20% udziałem w rynku utrzymuje tam należąca do Grupy Wielton spółka Fruehauf. W I półroczu br. Fruehauf sprzedał we Francji 2439 pojazdów i zarejestrował 2061 naczep drogowych.

Poprawę widać także na rynku włoskim, gdzie swoją pozycję systematycznie wzmacnia Italiana Rimorchi. Spółka w pierwszym półroczu 2016 r. odnotowała sprzedaż na poziomie 321 sztuk, co było wynikiem o 79% lepszym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (włoski rynek w skali roku wzrósł o 35%). Aktualnie udział Italiana Rimorchi w rynku włoskim wynosi 4,4% (wzrost z poziomu 4,1% odnotowanego w 2015 r.). Ogromny potencjał kryje także rynek rosyjski, na którym Wielton obecny jest od ponad dekady. W kolejnych miesiącach sprzedaż produktów spółki na Wschodzie ma znacząco wzrosnąć. – Stabilizuje się także popyt na naczepy i przyczepy na Ukrainie, a w Czechach, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji zwiększyliśmy sprzedaż o kilka procent – mówi Mariusz Golec, prezes spółki Wielton.

Analitycy CLEAR: branża będzie rosła

Wielton innowacje

Europejska branża przyczep i naczep zakończy rok na dużym plusie. Na Wschodzie rynek wzrośnie o ponad 6%, a na Zachodzie o 9%. W opinii analityków z CLEAR przyszły rok ma być równie udany.

Europejscy eksperci zwracają uwagę, że rynek producentów przyczep i naczep od kilku kwartałów rozwija się dynamicznie, a wzrosty sprzedaży obserwowane są na niemal wszystkich kluczowych rynkach. Według najnowszych prognoz brytyjskiej firmy doradczej CLEAR International, wschodnioeuropejski rynek przyczep i naczep wzrośnie o ponad 6% w 2016 roku oraz o prawie 5% w 2017 roku. Tegoroczny wzrost na Wschodzie mógłby być jeszcze wyższy, gdyby nie niestabilna sytuacja polityczno-gospodarcza w Turcji.

Dla Grupy Wielton strategiczne znaczenie mają jednak inne duże rynki z tego regionu – Rosja, w której znajduje się jedna z fabryk Wieltonu oraz Ukraina. Zdaniem analityków CLEAR, stabilizacja polityczna w Rosji i na Ukrainie już wkrótce przełoży się na poprawę wyników handlowych i większe zapotrzebowanie na transport drogowy. To z kolei zapewni stabilny wzrost popytu na przyczepy i naczepy, aż do 2020 roku. Ta sama instytucja zapowiada bardzo dobry sezon dla Europy Zachodniej. Tamtejszy rynek przyczep i naczep ma urosnąć o 9,2% w całym 2016 roku. Co istotne, wysokie wzrosty zapowiadane są na kluczowych rynkach – w Niemczech, Francji, Hiszpanii i we Włoszech.

Wielton skutecznie wdraża innowacje i rozwija swoją ofertę

Wielton innowacje

Zaledwie 7 miesięcy po otwarciu Centrum Badawczo-Rozwojowego w Wieluniu, spółka zaprezentowała nowoczesną naczepę Master Curtaine, zaprojektowaną i zbudowaną przez zespół konstruktorów i inżynierów Grupy Wielton.

W lutym br. w Wieluniu spółka otworzyła nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe. To jedyne tego typu centrum w Polsce i drugie w Europie ze stacją do całopojazdowego badania naczepy. Jest wyposażone m.in. w nowoczesną halę do badań symulacyjnych, wyspecjalizowane stanowisko do badań zmęczeniowych i wytrzymałościowych pojazdów oraz stanowiska diagnostyki układów hamulcowych i konstrukcji pojazdów. Efekty jego działania mogliśmy zobaczyć już podczas wrześniowych targów IAA w Hanowerze, gdzie Grupa Wielton oficjalnie zaprezentowała pierwszy produkt powstały w Centrum Badawczo-Rozwojowym. W pojeździe zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań (m.in. zabezpieczenie pojazdu przed korozją w technologii KTL, nową konstrukcję ramy, dachu, ściany przedniej i innowacyjne uchwyty).

Szybki debiut nowej naczepy był możliwy, m.in. dzięki wysokiej efektywności we wdrażaniu innowacji. Tak wysoka skuteczność sprawia, że spółka błyskawicznie reaguje na potrzeby rynku i szybciej dostarcza klientom innowacyjne rozwiązania. Choć oferta Wieltonu już dziś jest kompleksowa, firma wciąż poszerza ją o kolejne produkty.

W trakcie wrześniowych targów IAA w Hanowerze Grupa Wielton zaprezentowała również aluminiową naczepę wywrotkę Weight Master, stalową naczepę wywrotkę Strong Master oraz zestaw kurtynowy Volume Master. Italiana Rimorchi, włoska spółka Grupy Wielton, pokazała rozsuwaną naczepę podkontenerową Merker.

Pierwsze naczepy Wieltonu dla GEFCO

GEFCO

Wielton dostarcza naczepy dla największej grupy transportowej w segmencie TSL automotive. 28 nowych naczep kurtynowych z logo wielbłąda na trafiło na początku października do GEFCO. W transakcji pośredniczył Tip Trailer Services BV, jedna z największych firm, która leasinguje, sprzedaje i wynajmuje naczepy w Europie.

Wszystkie przekazane naczepy kurtynowe posiadają certyfikat EN 12642 XL, DCE 9.5 i są przystosowane do transportu na statkach typu Ro-Ro. Pojazdy są wyposażone w system Wabco TailGUARD. System TailGUARD wpływa na poprawę bezpieczeństwa operatora pojazdu, łącząc funkcję wykrywania martwego punktu z tyłu pojazdu wraz z automatycznym hamowaniem. Dodatkowo pomaga kierowcom w wykryciu stacjonarnych i ruchomych obiektów podczas jazdy do tyłu.

Dostarczone pojazdy są dostosowane do potrzeb i oczekiwań klienta, który określił następujące parametry naczep: wysokość wewnętrzna pojazdu 3 m; dach podnoszony z 3 pozycjami / wysokościami do jazdy; uchwyty mocowania ładunku wewnątrz pojazdu 9 par x 2 tony oraz 10 par x 5 ton; system WABCO TailGUARD, system Novacom TrailerMatics UTE 100 (pozycjonowanie pojazdu w czasie rzeczywistym).

GEFCO to globalna firma założona w 1949 roku przez koncert Peugeot. Specjalizuje się w logistyce przemysłowej z rozwiązaniami dedykowanymi w transporcie drogowym, kolejowym, morskim, lotniczym.

Wielton na Giełdzie Pracodawcy i Przedsiębiorczości w Politechnice Śląskiej.

Giełda pracodawców

Dnia 19.10 uczestniczyliśmy w Giełdzie Pracodawcy i Przedsiębiorczości na Politechnice Śląskiej. W trakcie wydarzenia mogliśmy porozmawiać z wszystkimi zainteresowanymi oraz spotkać się ze studentami naszego patronackiego kierunku.

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji.

 

A już 8 listopada widzimy się we Wrocławiu w trakcie Akademickich Targów Pracy.

Wielton nagrodzony za ekspansję zagraniczną

Wielton

Wielton S.A. został laureatem 4. edycji konkursu „Nie ma wolności bez przedsiębiorczości” organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną. Ideą konkursu jest uhonorowanie polskich firm, których działania przyczyniają się do budowy silnej polskiej gospodarki. Spółkę Wielton wyróżniono w kategorii „polska inwestycja za granicą”.

Jury doceniło ubiegłoroczne akwizycje Wieltonu dokonane we Francji i we Włoszech, dzięki którym spółka awansowała do grona trzech największych producentów przyczep i naczep w Europie. Otrzymane wyróżnienie we wspomnianej kategorii, dla zespołu Wieltonu ma szczególne znaczenie. Dziś firma jest obecna w 35 krajach całego świata, a ekspansja zagraniczna pozostaje jednym z filarów jej strategii rozwoju.