Bez kategorii

Przekroczenie wartości dostaw z SSAB

Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SSAB progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.

Zarząd Wielton S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że łączna wartość dostaw realizowanych pomiędzy Emitentem a SSAB (z siedzibą od lipca 2014 r. w Skandynawii i Stanach Zjednoczonych) w okresie od dnia 2 lipca 2014 r., w której to dacie Emitent opublikował raport bieżący nr 25/2014, wyniosła 18,2 mln zł i przekroczyła równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta, które na koniec IV kwartału 2014 r. wyniosły ok. 181,1 mln zł. Dostawą o najwyższej wartości była jedna z dostaw blach trudnościeralnych z dnia 10 września 2014 r. na kwotę 0,60 mln zł.

Dostawy, o których mowa powyżej zrealizowane zostały na warunkach, o których Spółka informowała w ww. raporcie bieżącym nr 25/2014.

Jako kryterium uznania łącznej wartości dostaw za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Pobierz raport bieżący nr 7/2015

Na Targach w Mołdawii

Na Targach w Mołdawii

Na początku marca, podczas międzynarodowych targów rolniczych MoldAgroTech, które odbyły się w Kiszyniowie w Mołdawii, nasz dealer – Transconstruct, pokazał na swoim stoisku wywrotkę aluminiową NW3 A 55 SKDSL68.

MoldAgroTech to Międzynarodowe Specjalistyczne Targi rolnicze: sprzętu, technologii i materiałów do kompleksu rolniczego. Podczas wystawy zwiedzający mogli wziąć udział – nie tylko w pokazach sprzętu rolniczego – ale też w konkursach i seminariach tematycznych.

Złożenie oferty wiążącej zakupu aktywów we Włoszech

Zarząd WIELTON S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 21 stycznia 2015 r. spółka w 100% zależna od Emitenta Italiana Rimorchi S.r.l. (poprzednia nazwa: Wielton Italia S.r.l), skutecznie złożyła ofertę wiążącą na dzierżawę a następnie nabycie marek i wybranych maszyn i urządzeń, bazy klientów i dokumentacji produktów należących do Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l. znajdującej się w stanie upadłości likwidacyjnej. Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l. jest największym włoskim producentem i dostawcą naczep, przyczep i zabudów na pojazdach ciężarowych pod markami „Cardi”, Merker” i „Viberti”. Warunkiem podpisania umowy nabycia jest uzyskanie gwarancji bankowych na sfinansowanie zakupu oraz uzyskanie koniecznego zezwolenia od odpowiednich organów w ramach procedury układu z wierzycielami określonego we włoskiej ustawie o niewypłacalności, w tym wygranie przetargu publicznego. Oferowana cena nabycia jest rzędu kilkunastu procent kapitałów własnych Wielton S.A. Nabywane maszyny i urządzenia pozwolą na zwiększenie mocy produkcyjnych i wzrost konkurencyjności produktów Wielton S.A., a zakup znanych marek pozwoli na ich wykorzystanie na rynku włoskim oraz w Europie.

Ujawnienie powyższych informacji zostało w dniu 21 stycznia 2015 r. opóźnione w trybie art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), z uwagi na fakt, iż ich przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg negocjacji, a przez to naruszyć słuszny interes Emitenta. Biorąc pod uwagę aktualną możliwość dostępu do informacji zagranicznych podmiotów zewnętrznych Emitent podjął decyzję o publikacji informacji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Pobierz raport bieżący nr 6/2015

Mocny w eksporcie

Mocny w eksporcie

W konkursie dziennika Rzeczpospolita „Orły Eksportu województwa łódzkiego” Wielton S.A. otrzymał nagrodę jako najlepszy eksporter regionu. W czwartek 5 marca, podczas uroczystości w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, dyplom z rąk Tomasza Salomona – wicedyrektora w departamencie instrumentów wsparcia Ministerstwa Gospodarki odebrał prezes Wielton S.A. Jarosław Andrzej Szczepek.

Konkurs organizowany przez Rzeczpospolitą połączony był z konferencją TOP 10 – najbardziej perspektywiczne rynki dla polskiego eksportu, podczas której eksperci mówili m.in. o rządowych instrumentach wsparcia dla eksporterów, o ochronie prawnej produktów w eksporcie czy ryzyku walutowym.

Nagrody w Konkursie przyznano w kilku kategoriach:

 • Najlepszy Eksporter
 • Najdynamiczniejszy Eksporter
 • Najlepszy Debiut w Eksporcie
 • Eksportowy Produkt
 • Osobowość Eksportu

W kapitule konkursu zasiedli: wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn – Klik, Marta Walczak – dyrektor Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Agnieszka Sobieszek – dyrektor departamentu pozyskiwania inwestora ŁSSE, Piotr Włodarczyk – dyrektor Centrum Biznesowego Raiffeissen Polska, Grzegorz Lichocik – prezes zarządu Dachser, Janusz Baranowski – z-ca dyr. Depart, ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Waldemar Biliński z organizacji Pracodawcy RP oraz Paweł Jabłoński – z-ca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.

Wielton S.A., z siedzibą w Wieluniu, jest liderem krajowego rynku producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych. Spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych należy do grona pięciu największych producentów swojej branży w Europie. Każdego roku sprzedaje ponad 6 tysięcy sztuk produktów.
Na jej sukces pracuje obecnie 1200 pracowników.

Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży, naczepy z logiem Wieltonu, trafiają do ponad 30 krajów, w tym m.in.: do Rosji, Włoch, Francji, a także do krajów Azji i Afryki. Po latach wzmożonej aktywności na wschodzie Europy, Wielton wzmacnia swoją sprzedaż na zachodzie. Trwają negocjacje związane z przejęciem francuskiego producenta naczep – firmy Fruehauf. Producent z Wielunia uruchomił także montaż swoich produktów we Włoszech.

To nie pierwsze wyróżnienie Wieltonu jako eksportera. Rok temu spółka została nagrodzona przez Ministerstwo Gospodarki tytułem „Orła Eksportu” przyznawanego przedsiębiorstwom najprężniej rozwijającym sprzedaż za granicą.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/CBR/2015

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 01/CBR/2015 z dnia 02.02.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

dostawa, montaż i uruchomienie 2 szt. suwnic przeznaczonych do pracy w hali prototypowni (Poz.1) oraz dostawa, montaż i uruchomienie 1 szt. suwnicy przeznaczonej do pracy w hali badań symulacyjnych (Poz.2)

zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 01/CBR/2015 z dnia 02.02.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. 10 lutego 2015 do godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

 1. FORTECH S. C. (46-320 Praszka)
 2. P.P.H.U. AJER – TECH (46-200 Praszka)
 3. Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe SIDUS S.C. (46-203 Kluczbork)
 4. Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich RIALEX Sp. z o.o. (46-203 Kluczbork)
 5. Nores Sp. z o.o. (46-310 Gorzów Śląski)
 6. BUD-TOR Spółka Jawna (43-512 Bestwina)
 7. P.H.U. Kran – Suw (48-317 Korfantów)
 8. ZU-H „SUW – TOR ” (66-400 Gorzów Wielkopolski)
 9. Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze PROHAMAT Service (41-902 Bytom)
 10.  TRANSREM Sp. z o.o. (45-701 Opole)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 01/CBR/2015 z dnia 02.02.2015 największą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez firmę P.H.U. Kran – Suw (48-317 Korfantów).

Mając powyższe na uwadze wybrano ofertę firmy P.H.U. Kran – Suw (48-317 Korfantów).

Pobierz dokument >>

Wspólne konstruowanie

Wspólne konstruowanie

W środę 4 marca Alcopper Trans Logistics z Katowic odebrał w Wieluniu 14 zestawów Wieltonu. Uroczystość połączona była z wydaniem przewoźnikowi podwozi DAF XF FAR.

Alcopper współpracuje z Wieltonem od pięciu lat. To właśnie w 2010 roku zamówił w Wieltonie pierwsze 5 naczep. Podczas ich eksploatacji właściciel Alcoppera – Przemysław Lis – zasugerował dodatkowe rozwiązania techniczne, które mogłyby poprawić funkcjonalność produktu. Wielton nie tylko podjął temat, ale też uwzględnił unowocześnienia, które wpłynęły na efektywność eksploatacji naczep. Dzisiaj przewoźnik z Katowic jest właścicielem 65 produktów Wieltonu: zestawów i naczep z systemem BDE. I właśnie praca nad tym systemem zbudowała zaufanie obu przedsiębiorstw.

Dlaczego Wielton? Bo poznałem tę firmę z najlepszej strony. W Wieltonie potrafią słuchać aktywnie. Ja mówiłem o swoich potrzebach, oni zamieniali je w nowinki techniczne – powiedział Przemysław Lis – właściciel firmy Alcopper.

Przemek był nie tylko klientem dla nas, był partnerem w tworzeniu nowego produktu – mówił o wspólnej pracy nad naczepą z rozszerzonym portalem członek zarządu Wielton S.A. Włodzimierz Masłowski.

Ponad 100 samochodów z logiem Alcopper Trans Logistics można spotkać na drogach całej Europy. Klienci przewoźnika najczęściej korzystają z usług w dostawach towaru do krajów Unii Europejskiej. Alcopper stale jest obecny w Wielkiej Brytanii, Skandynawi, Włoszech, Francji, krajach Beneluxu. Podczas uroczystości w Wieluniu, Alcopper Trans Logistics odebrał 14 zestawów Wieltonu.

Zestaw, podobnie jak kurtyna, ma przystosowanie do transportu różnego rodzaju towarów, posiada w opcji przystosowanie do transportu opon, spełnia normy VDI oraz ADR. Opcją w zestawie jest również system przejazdowy oraz dach podnoszony. Optymalna pojemność załadunkowa to 120,06 m3. Kontakt z odbiorcą oraz badania nad rozpoznaniem jego oczekiwań pozwalają Wielton S.A, ukierunkować złożony proces projektowania w taki sposób, aby powstały produkt był dopracowany w każdym szczególe.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 02/CBR/2015

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 02/CBR/2015 z dnia 02.02.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

dostawa uniwersalnego modułowego  systemu rejestracji i analizy sygnałów pomiarowych przeznaczonego do testowania konstrukcji naczep zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 02/CBR/2015 z dnia 02.02.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. 10 lutego 2015 do godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

 1. Miary i Wagi Tomasz Kogut Spółka Jawna (49-318 Skarbimierz, ul. Smaków 9)
 2. TS – WIND Tomasz Smarsz (62-002 Suchy Las k/Poznania, ul. Szkolna 96)
 3. Biuro Inżynierskie Maciej Zajączkowski (61-582 Poznań, ul. Św Czesława 2a/7)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 02/CBR/2015 z dnia 02.02.2015 największą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez Biuro Inżynierskie Maciej Zajączkowski (61-582 Poznań, ul. Św Czesława 2a/7).

Mając powyższe na uwadze wybrano ofertę Biura Inżynierskiego Maciej Zajączkowski (61-582 Poznań,
ul. Św Czesława 2a/7).

Pobierz dokument >>

Przekroczenie wartości dostaw z Bridgestone Sales Polska

Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z Bridgestone Sales Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.

Zarząd Wielton S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 27 lutego 2015 r. łączna wartość zamówień dostaw opon realizowanych pomiędzy Emitentem a Bridgestone Sales Polska Sp. z o.o. (Dostawca) w okresie od 25 kwietnia 2014 r. (w której to dacie Emitent opublikował raport bieżący nr 10/2014) wyniosła 17,4 mln zł.
Zamówieniem o najwyższej wartości była dostawa opon z dnia 6 maja 2014 r. na kwotę 0,62 mln zł. Ww. dostawa zrealizowana została na podstawie zamówienia złożonego w ramach zawartej między Spółką a Dostawcą umowy długoterminowej na lata 2013 – 2015 na dostawy części (opon) do budowy przyczep i naczep produkowanych przez Emitenta w zakładach w Polsce (Umowa), o której to Umowie Emitent informował w ww. raporcie bieżącym nr 10/2014.

Łączna wartość dostaw realizowanych pomiędzy Emitentem a Dostawcą w kwocie, o której mowa powyżej przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, które na koniec III kwartału 2014 r. wyniosły
ok. 172,51 mln.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Pobierz raport bieżący nr 5/2015

Naczepy Wielton dla firmy Francepol

Naczepy Wielton dla firmy Francepol

Firma Francepol specjalizująca się w transporcie międzynarodowym towarów sypkich i konwencjonalnych, dołączyła do swojego taboru produkty z Wieltonu. Do końca lutego przewoźnik z Kisielina (lubuskie) odbierze
z Wielunia 20 naczep kurtynowych i 10 zestawów przestrzennych.

Francepol Sp. z o.o. od ponad 20 lat specjalizuje się w międzynarodowym transporcie ciężarowym oraz spedycji. Świadczy usługi transportowe na terenie Unii Europejskiej i krajów Strefy Schengen. W taborze firmy znajduje się ponad 210 pojazdów.

Pierwsze zamówienia dla przewoźnika z Kisielina Wielton realizował pięć lat temu. Wówczas Francepol odebrał
z Wielunia pierwsze zestawy przestrzenne.

European configurator

Every 23 minutes someone in Europe begins to configure their new tipper from Wielton. Such data encouraged the Polish producer of semitrailers and trailers to facilitate access to an innovative application and multiply its language versions. Wielton tipper configurator is already available in nine languages. The original, intuitive and graphic Wielton application, supporting sales of semitrailers, is a phenomenon in Europe.

Almost 50% of steel and aluminium tippers produced in Wieluń are meant for export. Thus, the sale of this product is supported – particularly in Western Europe, where Wielton has a substantial presence. The extension of the configurator by several additional language versions is undoubtedly very helpful. Now, our graphic sales agent is available in the following language versions: Polish, English, Russian, German, French, Italian, Hungarian, Czech and Romanian.

This is the first graphic configurator on the European market created in a user-friendly manner. The application leads a customer through the whole process of semitrailer configuration in several simple steps. For the first time, as first on the market, we allow the customer to configure a tipper remotely and individually. Customer can do it in any free time and at any place.

The customer is a constructor of their own product. Using the available elements, user configures the tipper that is suited to the type of goods transported. The application is developed on the basis of customers’ opinions and their needs, which were reported to Wielton’s salesforce. It supports designing a tipper, thus, the product weight is calculated at every stage of this process. Therefore the customer can resign or change the accessory or construction variants until the optimal weight of the tipper is achieved. Hundreds of possible configurations are available, from choosing aluminium or steel tipper versions, through selecting cubature, frame length, floor thickness, to deciding on accessory options, e.g. selecting tyre brands or rim types.

The configuration can be saved by the customer or sent to the salesperson for pricing. In future, extension of the configurator by other types of semitrailers is planned.

According to the data of the Central Register of Vehicles and Drivers (CEPiK), Wielton has decidedly strengthened its position of an undisputed leader in sales of tippers. In 2013 the company sold 224 tippers in Poland, however, in 2014 – 400 tippers. A series of super light MASTER tippers, placed on the market in March, turned out to be a hit. Within several months of this event, the Polish producer has expanded its offer in this segment, increasing a variety of semitrailers up to over 330 configurations.