Bez kategorii

THE WIELTON GROUP AT THE 66TH EDITION OF THE IAA COMMERCIAL VEHICLES FAIRS

At the current edition of the IAA fairs (21-29 September), the Wielton Group is going to present Wielton and Merker vehicles. The stand of one of the largest European manufacturers will include a debuting Master curtain semi-trailer and flagship products with extensive equipment.

The Wielton Group is going to present a new curtain semi-trailer, an aluminium tipper semi-trailer Weight Master, a steel tipper semi-trailer Strong Master and a Curtain Volume Master Combination. Italiana Rimorchi, an Italian company from the Wielton Group, is going to present a Merker Extensible Container Chassis. The vehicles will be presented in hall 27 (stand F37, FG J66), in hall 24 at ANFIA (Italian Network Automotive Industries) stand, in open space between halls 25 and 26 and at the partnering stands.

Debut of the Master curtain semi-trailer

 

The Wielton family of curtain semi-trailers is expanded by a novelty – functional semi-trailer with solutions enabling faster and more secure loading and unloading, with increased durability and tightness, and with a new design. The above is connected with new framework structure, roof, front wall and back door, as well as innovative loading assembly handles. Additionally, the vehicle has certification allowing transport of dedicated goods and a monitoring system for safety and parameters of the semi-trailer. The semi-trailer’s chassis is protected against corrosion using the KTL technology.

 

 • New chassis structure
 • New rack structure
 • Protection against corrosion using the KTL technology
 • Certificates increasing functionality
 • Monitoring system for safety and parameters of the semi-trailer

 

Curtain Volume Master Combination

 

The Wielton Group offers rigid bodies on truck chassis and trailers in curtain, cover stake and box versions, which allows the customers to select an appropriate solution. The High Volume Combinations  are characterised by capacity up to 123 cbm. The curtain set Volume Master presented at the Hanover fairs contains modern solutions: new front wall and back portal, as well as hydraulically lifted roof. The vehicle contains also a pneumatically controlled automatic coupling and a landing legs with smooth regulation. Thanks to the applied solutions, the product is more durable and easy to handle, which results in shorter loading time and more comfort for the users. Similarly to the new Master curtain semi-trailer, the set contains a monitoring system for safety and parameters of the semi-trailer.

 • New rack of the structure and semi-trailer
 • Hydraulically lifted roof
 • Certificates increasing functionality
 • Monitoring system for safety and parameters of the semi-trailer
 • Pneumatic coupling
 • Landing legs with smooth regulation
 • Optionally, the vehicle may be equipped with through-loading combination system

 

Tipper semi-trailers

 

Wielton offers three types of tipper semi-trailers: Weight Master, Strong Master and Scrap Master. The first two are available in versions with steel or aluminium bodies, while Scrap Master is available with a steel one. Semi-trailers have an extensive range of applications, from construction to agricultural purposes.

 

The customers may freely configure the product using over 330 available options. The Wielton Group delivers a tool which facilitates configuration of a vehicle customised according to the needs of the Customers. The aluminium tipper semi-trailer Weight Master by Wielton, which was presented at the fairs, with capacity of 40 cbm is characterised by low own weight, durable chassis structure from the Super Light (SL) line and a self steering axle which facilitates driving and turning. The solution contributes to the reduction of exploitation costs. Additionally, the product contains an automatic roof which make the use of the semi-trailer easier and faster. Lights and work lights and the backup camera increase comfort and safety of the driver. The monitoring system for safety and parameters of the semi-trailer also contributes to the comfort of usage of the vehicle.

 • Capacity from 23 to 64 cbm
 • Low own weight
 • Chassis structure from the Super Light (SL) series
 • Back lock of the box
 • self steering third axle
 • Automatically or manually controlled roof
 • Additional lights/work lights
 • Monitoring system for safety and parameters of the semi-trailer
 • Backup camera

 

Steel tipper semi-trailer Strong Master with capacity of 26 cbm is very popular among the Customers who value universal products with increased durability. The tipper body is made of high quality steel HB450 which is characterised by high durability and resistance to damage. At the fairs, the Wielton group presents the product with with dedicated tyres for construction use and manually controlled roof.

 

 • Capacity from 22 to 38 cbm
 • Low own weight
 • Chassis structure from the Super Light (SL) series
 • Back lock of the box
 • Dedicated construction tyres
 • Manually controlled roof
 • Lights/work lights

 

Italiana Rimorchi, an Italian company from the Wielton Group, is going to present the SLIDER- Merker Container Chassis with a retractable front, back and middle part of the frame. It is appropriate for the transport of 20’, 30’, 40’, 45’ and 45 HC containers. Its chassis is made of high durability steel and protected against corrosion using KTL technology, which ensures durability and resistance.

GRUPA WIELTON NA 66. EDYCJI TARGÓW POJAZDÓW KOMERCYJNYCH IAA ,,DRIVEN BY IDEAS”

GRUPA WIELTON NA 66. EDYCJI TARGÓW POJAZDÓW KOMERCYJNYCH IAA ,,DRIVEN BY IDEAS”

Na tegorocznej edycji targów IAA (21-29 września) Grupa Wielton zaprezentuje pojazdy marki Wielton oraz Merker. Na stoisku jednego z największych europejskich producentów zadebiutuje naczepa kurtynowa Master oraz flagowe produkty w wersjach z bogatym wyposażeniem. 21 września br. o godzinie 12:30 Grupa Wielton organizuje konferencję prasową.

Grupa Wielton przedstawi nową naczepę kurtynową, aluminiową naczepę wywrotkę Weight Master, stalową naczepę wywrotkę Strong Master oraz zestaw kurtynowy Volume Master. Italiana Rimorchi, włoska spółka Grupy Wielton, pokaże rozsuwaną naczepę podkontenerową Merker. Pojazdy będą wyeksponowane w hali 27 (stoisko F37, FG J66), w hali 24 na stoisku ANFIA (Italian Network Automotive Industries), na otwartej przestrzeni pomiędzy halami 25 a 26 oraz na stoiskach partnerów.

Premiera naczepy kurtynowej Master

Rodzinę naczep kurtynowych Wieltonu wzbogaca nowość – funkcjonalna naczepa z rozwiązaniami ułatwiającymi szybszy i bezpieczniejszy załadunek i rozładunek, ze zwiększoną trwałością i szczelnością oraz o nowym designie. To wszystko dzięki nowej konstrukcji ramy, dachu, ściany przedniej i drzwiom tylnym, a także innowacyjnym uchwytom mocowania ładunku. Dodatkowo pojazd posiada certyfikację umożliwiającą przewóz dedykowanych ładunków a także system monitorowania bezpieczeństwa i parametrów naczepy. Podwozie naczepy zostało zabezpieczone antykorozyjnie w technologii KTL.

 • Nowa konstrukcja podwozia
 • Nowa konstrukcja stelaża
 • Zabezpieczenie antykorozyjne w technologii KTL
 • Certyfikaty zwiększające funkcjonalność
 • System monitorowania bezpieczeństwa i parametrów naczepy
Zestaw kurtynowy Volume Master

Grupa Wielton oferuje zabudowy na podwoziach ciężarowych oraz przyczepy w wersjach kurtynowych, skrzyniowo-plandekowych i furgonowych, co pozwala Klientom na  wybór odpowiedniego rozwiązania. Zestawy przestrzenne charakteryzują się pojemnością do 123 m3. Prezentowany na targach w Hanowerze zestaw kurtynowy Volume Master zawiera unowocześnione rozwiązania: nową ścianę przednią oraz tylny portal, a także podnoszony hydraulicznie dach. W pojeździe zastosowany jest również sterowany pneumatycznie sprzęg automatyczny i noga podporowa z płynną regulacją. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom produkt jest trwalszy i łatwiejszy w obsłudze, co przekłada się na krótszy czas załadunku oraz komfort użytkownika. Podobnie do nowej naczepy kurtynowej Master w zestawie zainstalowany jest system monitorowania bezpieczeństwa i parametrów naczepy.

 • Nowy stelaż zabudowy i przyczepy
 • Dach podnoszony hydraulicznie
 • Certyfikaty zwiększające funkcjonalność
 • System monitorowania bezpieczeństwa i parametrów naczepy
 • Sprzęg pneumatyczny
 • Noga podporowaz płynną regulacją
 • Opcjonalnie pojazd może być wyposażony w system przejazdowy
Naczepy wywrotki

Wielton oferuje 3 typy naczep wywrotek: Weight Master, Strong Master oraz Scrap Master. Dwa pierwsze występują w wersjach ze skrzyniami stalowymi lub aluminiowymi, natomiast Scrap Master dostępny jest z muldą stalową. Naczepy posiadają bardzo szerokie zastosowanie od branży budowlanej po rolniczą.

Klienci mogą dowolnie skonfigurować produkt, mając do wyboru ponad 330 dostępnych wariantów. Grupa Wielton dostarcza narzędzie, które ułatwia skomponowanie pojazdu ściśle odpowiadającego potrzebom Klientów. Prezentowana na targach aluminiowa naczepa wywrotka Weight Master marki Wielton o kubaturze 40 m3 charakteryzuje się niską masą własną, wytrzymałą konstrukcją podwozia z linii Super Light (SL) oraz osią skrętną, która ułatwia manewrowanie i pokonywanie zakrętów. Rozwiązanie wpływa na zmniejszenie kosztów użytkowania. Dodatkowo w produkcie zastosowano automatyczny dach, co ułatwia i przyspiesza obsługę naczepy. Lampy i światła robocze oraz kamera cofania zwiększają komfort i bezpieczeństwo kierowcy. Na wygodę użytkowania wpływa też zainstalowany system monitorowania bezpieczeństwa i parametrów naczepy.

 • Kubatury od 23 do 64 m3
 • Niska masa własna
 • Konstrukcja podwozia z serii Super Light (SL)
 • Tylne zamknięcie skrzyni
 • 3-cia oś samoskrętna
 • Automatyczny lub manualnie sterowany dach
 • Dodatkowe światła / lampy robocze
 • System monitorowania bezpieczeństwa i parametrów naczepy
 • Kamera cofania

 

Stalowa naczepa wywrotka Strong Master o kubaturze 26 m3 cieszy się powodzeniem wśród Klientów ceniących produkty uniwersalne o zwiększonej żywotności. Mulda wywrotki jest wykonana z wysokogatunkowej stali HB450, którą cechuje wysoka wytrzymałość i odporność na uszkodzenia. Na targach Grupa Wielton prezentuje produkt z dedykowanym ogumieniem budowlanym i sterowanym manualnie dachem.

 

 • Kubatury od 22 do 38 m3
 • Niska masa własna
 • Konstrukcja podwozi z serii Super Light (SL)
 • Tylne zamknięcie skrzyni
 • Dedykowane ogumienie budowlane
 • Sterowany manualnie dach
 • Światła / lampy robocze

 

Italiana Rimorchi, włoska spółka Grupy Wielton, zaprezentuje naczepę podkontenerową typu SLIDER Merker z rozsuwanym przodem, tyłem i środkową częścią ramy. Produkt jest przystosowany do przewozu kontenerów 20’, 30’, 40’, 45’, 45 HC. Naczepa jest  wykonana ze stali o wysokiej wytrzymałości i zabezpieczona przed korozją w technologii KTL, co stanowi gwarancję trwałości i wytrzymałości.

Wielton rośnie na kluczowych rynkach

Wielton umocnił się na trzecim miejscu europejskiego rynku producentów przyczep i naczep.

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, od stycznia do lipca br. w grupie nowych przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony zarejestrowano 14069 pojazdów. To o 28,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Trzecie miejsce na liście z 15,5 proc. udziałem rynku zajmuje Wielton, który poprawił swój ubiegłoroczny wynik o 36,4 proc i umocnił się na podium. W tym roku zarejestrowano w Polsce już 2176 pojazdów wyprodukowanych w Wieluniu. Dla porównania kolejna polska firma – Bodex – zajmuje 6. miejsce w zestawieniu, z liczbą 330 zarejestrowanych pojazdów i 2,5 proc. udziałem w rynku. Liderami zestawienia pozostają niemieckie firmy Krone i Schmitz-Cargobull, które od stycznia do lipca br. osiągnęły niemal identyczny wynik 3,1 tys. rejestracji i mają po 22 proc. udziału w rynku.

Jeszcze lepiej przedstawiają się statystyki dotyczące korowego biznesu Wieltonu, którym są naczepy. Cały polski rynek naczep w pierwszych siedmiu miesiącach br. urósł o 28,4 proc. (zarejestrowano 12820 zamiast 9981 sztuk), podczas gdy Wielton zanotował wzrost na poziomie 41,3 proc. (1969 zamiast 1393 sztuk).

Polski rynek naczep 

9981 sztuk – styczeń-lipiec 2015

12 820 sztuk – styczeń-lipiec 2016

Wzrost Wieltonu na polskim rynku naczep

1393 sztuk – styczeń-lipiec 2015

1969 sztuk – styczeń-lipiec2016

Grupa Wielton świetnie zaczęła rok także za granicą. W I kw. br. francuski rynek naczep urósł z 4402 do 4695 sztuk (wzrost o 6,7 proc.). Fruehauf sprzedał w tym czasie 930 pojazdów, a w segmencie w którym jest obecny pozostaje zdecydowanym liderem z udziałem w rynku na poziomie 30 proc. We Włoszech Italiana Rimorchi w I kw. br. uzyskała wynik 210 sztuk, co było wynikiem lepszym o 123 proc. w stosunku do roku ubiegłego i przełożyło się na wzrost udziału w rynku z 5 proc. do 8 proc.

Ogromny potencjał kryje także rynek rosyjski, na którym Wielton obecny jest od ponad 10 lat. W przypadku ustabilizowaniu sytuacji politycznej i gospodarczej sprzedaż Wieltonu na Wschodzie może znacząco wzrosnąć.

Wielton gotowy na rewolucję przemysłową

Spółka z Wielunia ma już pomysł, jak odnaleźć się w globalnym wyścigu technologicznym.  Jeden z nich to zaproszenie klientów do uczestnictwa w procesie projektowania swoich produktów.

Myślę nowoczesna technologia, mówię polski przemysł – podczas konferencji ekonomicznej Impact’16 4.0, która w ubiegłym tygodniu odbyła się w Krakowie, przedstawiciele największych krajowych firm przekonywali, że takie zdanie nie jest dziś wypowiadane na wyrost. O tym, że polskie firmy naprawdę nie mają się czego wstydzić, a w globalnym wyścigu o klientów warto podążać własną ścieżką, przekonywał także prezes spółki Wielton – Mariusz Golec.

Panel dyskusyjny poświęcony kolejnej przemysłowej rewolucji wzbudził ogromne emocje, zarówno u słuchaczy, jak i u uczestników dyskusji. Janusz Filipiak, prezes Comarchu, na samym początku poddał pod wątpliwość sens operowania taką nazwą. – Prawdopodobnie ludzie, którzy się tym zajmują potrzebowali nowego hasła, by pod nim zademonstrować stare idee – stwierdził Filipak.

Zgodził się z nim Mariusz Golec, który zamiast definiować nową przemysłową rzeczywistość, pokazał, jak przygotowuje się do niej jego firma. Podkreślił przy tym, że Wieltonu nie czeka rewolucja, a ewolucja. – Nasza firma jest młoda, ma dopiero 20 lat. Startowaliśmy w czasach przemysłu 2.0, a po 5-6 latach działań wprowadziliśmy pierwsze procesy automatyzacji. Dziś mamy ich szereg, do tego dochodzą m.in. lasery do cięcia, zmechanizowane systemy transportu, narzędzia informatyczne i planistyczne. Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, iż jesteśmy u progu ewolucji 3.0. Choć sama definicja, gdzie kończy się 3.0, a zaczyna się 4.0, jest dość trudna do zdefiniowana – stwierdził Mariusz Golec.

Czym w praktyce dla Wieltonu będzie przemysł 4.0? Prezes Golec zauważa, że każda firma zrozumie i doświadczy go inaczej. Dla wieluńskiej spółki będzie to przede wszystkim większa indywidualizacja oferty i bardziej efektywne przetwarzanie informacji.

– Mamy dużo danych, które możemy wykorzystywać w jeszcze bardziej optymalny sposób. Poprawienie efektywności na tym polu będzie dużym wyzwaniem dla wszystkich polskich przedsiębiorców. Odnoszę jednak wrażenie, że w Polsce dużo dzieje się w tym sektorze – powiedział prezes największego krajowego producenta przyczep i naczep. Zapewnił przy tym, że jego firma chce wyjść naprzeciw szybko zmieniającym się wymaganiom rynku. – Postęp technologiczny w naszym przypadku będzie oznaczał przede wszystkim większą elastyczność oraz zaproszenie klienta do udziału w procesie produkcyjnym i jeszcze większy jego wpływ na konfigurację produktu. Wprowadziliśmy pilotaż programu, w którym klient może sam skonfigurować pojazd z 500 opcji do wyboru – wyliczał Golec.

Zdaniem pozostałych uczestników panelu, przykładów, w których to polskie firmy wyznaczają światowe standardy jest i będzie coraz więcej. Według Janusza Filipiaka, którego firma działa w ponad 40 krajach, absorpcja nowych technologii w Polsce jest znacznie większa niż np. w Niemczech. Filipiak wskazał jednocześnie, jak ważne jest wypracowanie know-how w tym zakresie. – Wojna pokazała, że budynki można zburzyć, ale pewne procesy zostają na zawsze. To dlatego Niemcy tak szybko odbudowali swoją potęgę – zauważył Filipiak.

Mariusz Golec przypomniał jednak, że choć to zagraniczne firmy najczęściej wyznaczają światowe standardy, nic nie stoi na przeszkodzie, by polskie przedsiębiorstwa szły swoją ścieżką. W jego opinii to właśnie odejście od schematów może przyczynić się do globalnego sukcesu. Prezes Golec zapytany o to, czego brakuje jego firmie w porównaniu do największych konkurentów, jednoznacznie odpowiedział, że czegoś takiego po prostu nie ma. – Weszliśmy do ekstraklasy, dziś jesteśmy na trzecim miejscu w Europie. Trudno jednak porównywać Wielton do dwóch największych graczy, ponieważ te firmy obrały zupełnie inną strategię działania. My w przyszłości na jednej linii montażowej chcielibyśmy mieć jak najwięcej produktów, podczas gdy konkurenci raczej je standaryzują. To są dwa nieporównywalne środowiska produkcyjne, dla których należy znaleźć dwa różne optymalne rozwiązania. Chcemy być inni, szukamy drogi, która pozwoli nam tę konkurencję przebić – podsumował Mariusz Golec.