Bez kategorii

Targi Transpotec Logitec 2015

Targi Transpotec Logitec 2015

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska (w hali 12) na tegorocznej edycji targów Transpotec Logitec 2015, które odbędą się w dniach 16-19 kwietnia w Veronie.

Wielton S.A. with RDC status

Interview about RDC status for Wielton with Mariusz Golec, Vice-President of the Management Board

What does RDC status mean for Wielton?

For Wielton, the decision by the Ministry of the Economy means not only tangible benefits, but above all prestige. Only 34 businesses on Poland have RDC status.

This opens up for us the opportunity to take part in scientific projects financed from sources including the funds which the National Research and Development Centre has at its disposal, under similar principles to those which colleges and universities can. This is confirmation of the high level of competencies which our company has, the rank of a business which creates its own projects and implements their production.

By holding the RDC status, Wielton also obtains additional rights – to apply for a subsidy for statutory work (depending on the category held), parameterisation, conducting research and development work for our own requirements and as an external service.

The conditions we had to meet to obtain RDC status

An enterprise applying for RDC status should achieve net income from the sale of goods, services and financial operations of at least €1.2m for the previous year, according to the principles set out in the Accountancy Act. A minimum of 20% of this amount should consist of net income from sale of its own R&D work. We submitted our application for RDC status last year. It included a description of the research and the R&D work conducted at our company, as well as the results and a list of patents obtained.

Does the fact that Wielton is now an RDC mean a change in the company’s business? Will these changes affect the employees?

The status changes the rank of our activities. I believe that this will give the employees a feeling of worth, and increase their awareness of working in a company which is innovative, competent and professional. Without the help of every one of our employees we would not have the chance for such development. RDC is also a signal sent out to those with an interest in us that Wielton is determinedly realising a strategy of increasing competitiveness, such as by realising projects which will result in new technological solutions to give customers the best product on the market.

The status also provides the opportunity to create an innovation fund for R&D work, entitling us to benefit from the principle of accelerated amortisation. And importantly, RDC status means that the trailer and semi-trailer manufacturer from Wieluń will increase expenditure on research activities by the profits from tax breaks.

Now RDC status CBR, what next? What are Wielton’s further plans in connection with the expansion of our R&D activities?

Acquisition of RDC status by our company involves a range of further intensive activities which are necessary to maintain the status granted to us, raise the category of our research and development work and exploit to the maximum possible degree all the opportunities which RDC status gives our business.

These are benefits but also obligations, which is why we can already talk about intensifying cooperation with higher education in Poland and abroad in the field of new R&D projects and acquiring new engineering staff. We can all see the Research and Development Centre being created – this is the logical continuation of our development strategy. RDC status is a coronation of our actions, confirmation that we are going in the right direction, and doing it very professionally. We will increase employment in the R&D department, and extend our offer to include modern solutions in the products which are already competitive against trailers made by the biggest global brands.

Fitted out with specialised equipment, including the only post in this part of Europe for full-vehicle inspections of semi-trailers and a team of experienced engineers, we will also be able to provide research services externally. This is a sign for the customers that by cooperating with Wielton they are working not only with Poland’s largest manufacturer of semi-trailers, but also a Centre of Competence which is unique in this industry.

Wielton S.A. Centrum Badawczo – Rozwojowym

Na tę wiadomość czekaliśmy niecierpliwie. Wniosek o status CBR złożyliśmy jeszcze w ubiegłym roku. Dziś mamy już potwierdzenie z Ministerstwa Gospodarki, że Wielton S.A. otrzymał status Centrum
Badawczo-Rozwojowego. Co to oznacza? Najprościej mówiąc – to, że Wielton S.A., który od lat inwestuje w nowoczesne technologie i współpracuje z polskimi i zagranicznymi uczelniami, może działać jako jednostka naukowa.

Decyzja Ministerstwa Gospodarki to dla Wieltonu nie tylko realne korzyści, to przede wszystkim prestiż. Poza Wieltonem w Polsce tytuł CBR-u mają tylko 34 przedsiębiorstwa.

– To kolejny krok w dążeniu Wieltonu do bycia liderem R&D w naszej branży w Europie. Naszym celem jest wykorzystanie przewagi konstrukcji i jakości produktów w zwiększeniu sprzedaży w Polsce i w Europie. Wyróżnikiem Wielton będzie jakość – najtrudniej podrabialna. CBR to ważny element rozwoju spółki – uważa Andrzej Szczepek, prezes Wielton S.A.

Przedsiębiorca, który stara się o status CBR powinien osiągnąć przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy w wysokości co najmniej 1,2 mln euro według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Minimum 20 proc. tej kwoty powinny stanowić przychody netto ze sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych. Dokumentacja musi zawierać opis badań lub prac badawczo-rozwojowych, jak również wyniki, a także wykaz uzyskanych akredytacji, patentów lub zastosowań w praktyce.

–  Uzyskanie statusu CBR przez naszą firmę otwiera nam możliwość udziału w projektach naukowych finansowanych – m.in. z funduszy, którymi dysponuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, na podobnych zasadach, na jakich mogą to robić uczelnie – komentuje Piotr Kowalski – Dyrektor Działu ds. Innowacji Wielton S.A.

Posiadanie statusu CBR w niektórych przypadkach oznacza to dofinansowanie na poziomie 100% oraz możliwość udziału w programach do tej pory zarezerwowanych jedynie dla jednostek naukowych. Wielton posiadając status CBR otrzymuje dodatkowe uprawnienia: wnioskowanie o dotację na prace statutowe (w zależności od posiadanej kategorii), parametryzacja, prowadzenie prac badawczo – rozwojowych na potrzeby własne i jako usługi zewnętrzne.

Status to także możliwość tworzenia funduszu innowacyjności na prace B+R uprawniającego do wykorzystania zasady przyspieszonej amortyzacji. I co ważne: status CBR oznacza, że producent naczep i przyczep z Wielunia będzie miał możliwość przeznaczania większych nakładów na działalność badawczą (o zyski z ulg podatkowych).

Już dziś Wielton jest w trakcie budowy Centrum Badawczo – Rozwojowego, którego oddanie planowane jest jeszcze w tym roku. Powstanie w nim jedyna w tej części Europy stacja do całopojazdowego badania naczepy. Zatrudnienie w dziale Badań i Rozwoju zwiększy się przynajmniej o 20 inżynierów, a oferta producenta o nowoczesne rozwiązania w produktach, które już dziś są konkurencyjne wobec naczep największych światowych marek.

Burmistrz Wielunia w Wieltonie

BURMISTRZ WIELUNIA W WIELTONIE

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa był gościem zarządu Wielton S.A. To było bardzo konstruktywne spotkanie, które dotyczyło współpracy samorządu z wieluńskimi przedsiębiorcami: kwestii gospodarczych, a także spraw dotyczących pobliskich dróg i szeroko pojętej infrastruktury. Po rozmowach z prezesami Andrzejem Szczepkiem
i Mariuszem Golcem, Burmistrz obejrzał hale produkcyjne, na których powstają naczepy i przyczepy.

Paweł Okrasa został zaprzysiężony na Burmistrza 9 grudnia 2014 r. podczas II sesji rady Miejskiej w Wieluniu. Swoje stanowisko objął, zastępując poprzednika Janusza Antczaka. Na Pawła Okrasę głosowało 5.076 mieszkańców (51,4 proc.). Frekwencja w drugiej turze wyborów burmistrza Wielunia wyniosła nieco ponad
37 procent.

Wcześniej Paweł Okrasa był miejskim radnym i przedsiębiorcą, dlatego sprawy lokalnego biznesu nie są mu obce. Obejmując funkcję Burmistrza Wielunia zapowiedział, że Jego kadencja „będzie okresem dialogu społecznego, słuchania głosu wszystkich  mieszkańców i wspólnego z nimi działania”.

Across the world with a camel

Articulated trailers bearing Wielton logo is an increasingly common sight when travelling along roads all around the world. The awareness of the global brand from what is, after all, a small town is a cause for pride. Products from the Wieluń company can be seen in the most distant corners of the globe, thousands of kilometres from Wieluń. Now another batch of products shall travel four thousand kilometres to reach their destination.

65 Wielton products are headed for Turkmenistan – 50 semi-trailers and 15 bodies.

Turkmenistan lies in Central Asia between the Caspian Sea and the Amu-Daria river. Nearly 4500 km from Wieluń. This will undoubtedly be an extraordinary journey to Central Asia, as tipper trucks were painted in line with the customer’s request in five different colours – red, green, blue, grey and yellow.

The customer, a Swiss company based in St. Gallen, is involved in the development of modern technologies in transport and consultancy in constructing the latest logistical solutions. It is also active with its business in Turkmenistan, where Wielton semi-trailers and bodies are headed. All Wielton products ordered will arrive at their destination in February.

Turkmenistan is one of over 30 places in the world where Wielton products end up. One place, over 6000 km away from Wieluń, where tipper trucks with a camel logo can be seen is Burkina Faso in Africa.

Their durability and versatility are ideal for the conditions there. Pictures show 40 Wielton semi-trailers operating in Ouagadougou, the capital of Burkino Faso in West Africa.

Via our sales representative from France, trailers from Wielton also drive the roads of New Caledonia, a French overseas territory in Melanesia in the Western Pacific. The island lies 1,400 km east of Australia and 1,500 km north west of New Zealand. 15,556 km (by plane) and 8,400 nautical miles from Wieluń.

In Europe, Wielton is the fifth largest manufacturer in its field of expertise. The company’s portfolio includes
60 product types, which are used by transport, construction, manufacturing, distribution and agricultural firms.
An extensive sales network means that trailers with the Wielton logo reach more than 30 countries, including Russia, Italy, France, as well as countries in Africa and Asia.

Production and sales of trailers for agriculture is carried out through the Agro segment.

Z wielbłądem w świat

Z WIELBŁĄDEM W ŚWIAT

Jeżdżąc po drogach całego świata coraz częściej można zobaczyć naczepy z logo Wieltonu. Świadomość globalnej marki z niedużego przecież miasta, daje powód do dumy. Produkty z wieluńskiego przedsiębiorstwa można zobaczyć w najbardziej odległych zakątkach globu, oddalonych od Wielunia o tysiące kilometrów.
W ostatnim czasie kolejne partie produktów przejadą ponad 4 tysiące kilometrów by dotrzeć do miejsca zamówienia.

65 sztuk produktów  Wieltonu – 50 naczep i 15 zabudów trafi do Turkmenistanu.

Turkmenistan leży  w Azji Środkowej, pomiędzy Morzem Kaspijskim a Amu-darią. Prawie 4,5 tys. km od Wielunia. Niewątpliwie będzie to niecodzienny przejazd do Azji Środkowej – wywrotki bowiem, zgodnie z życzeniem klienta, malowane były w 5 różnych kolorach: czerwonym, zielonym, niebieskim, szarym i żółtym.

Turkmenistan to jedno z ponad 30 miejsc na świecie do których trafiają wyroby Wieltonu. Miejscem oddalonym
od Wielunia o ponad 6 tys. km, w którym można zobaczyć wywrotki z wielbłądem w logo to Burkina Faso w Afryce.

Doskonale sprawdza się tam ich wytrzymałość oraz wszechstronność. Na zdjęciach widać 40 naczep Wieltonu pracujących w Wagadugu (Ouagadougou), stolicy Burkino Faso w regionie Afryki Zachodniej.

Za pośrednictwem naszego punktu dealerskiego we Francji naczepy z Wieltonu jeżdżą także po drogach Nowej Kaledonii. To francuskie terytorium zamorskie w zachodniej części Oceanu Spokojnego, w Melanezji. Wyspa leży około 1400 km na wschód od Australii i 1500 km na północny zachód od Nowej Zelandii. 15556 km (w odległości lotniczej) i 8400 mil morskich od Wielunia.

W Europie Wielton plasuje się na 5 miejscu wśród producentów swojej branży. W portfolio spółki znajduje się
60 typów wyrobów, z których korzystają firmy transportowe, budowlane, produkcyjne, dystrybucyjne i rolnicze. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży, naczepy z logiem Wieltonu, trafiają do ponad 30 krajów, w tym m.in.: do Rosji, Włoch, Francji, a także do krajów Azji i Afryki.

Za pośrednictwem segmentu Agro prowadzona jest również produkcja oraz sprzedaż przyczep dla rolnictwa.

MAN Trucknology Days

С 19 по 21 марта 2015 года, в Мюнхене состоится MAN Trucknology RoadShow 2015