Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 28/CBR/2015

 Wieluń, 12.11.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy oprogramowania komputerowego w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 28/CBR/2015

Sygnatura: W/20/1/6

POBIERZ DOKUMENT

Zapytanie ofertowe nr 25/CBR/2015

 Wieluń, 05.11.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dostawę laptopów i stacji roboczych w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 25/CBR/2015

Sygnatura:  W/20/1/6

POBIERZ DOKUMENT

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 20/CBR/2015 z dnia 09.10.2015

Wieluń, 23.10.2015

 

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 20/CBR/2015 z dnia 09.10.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

Dostawa zestawu podnośników kolumnowych  (1 kpl.)  zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 20/CBR/2015 z dnia 09.10.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. 16.10.2015 do godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

 1. Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne TIP – TOPOL Sp. z o.o. (62-010 Pobiedziska)
 2. Coframa Sp. z o.o. (60-650 Poznań)
 3. Przedsiębiorstwo Handlowe Kogex Sp. z o.o. (50-520 Wrocław)
 4. Magdalena Barzak ”Techmar” (42-200 Częstochowa)
 5. Concept Lift Sp. z o.o. (71-425 Szczecin)
 6. Lewor Sp. Jawna (95-020 Andrespol)
 7. Unimetal Serwis Sp. z o.o. (77-400 Złotów)
 8. Elwico Serwis Henryk Wieciński (02-496 Warszawa)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 20/CBR/2015 z dnia 09.10.2015 największą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez firmę Magdalena Barzak ”Techmar” (42-200 Częstochowa)

Mając powyższe na uwadze wybrano ofertę firmy Magdalena Barzak ”Techmar” (42-200 Częstochowa)

 

 

Przygotował:                                                                                     Zatwierdził:

Specjalista ds. inwestycji                                                                             Dyrektor działu Badań i Rozwoju

Anna Rus                                                                                                      Maciej Kaczor   

 


POBIERZ DOKUMENT

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 19/CBR/2015 z dnia 06.10.2015

Wieluń, 23.10.2015

 

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 19/CBR/2015 z dnia 06.10.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do pomiaru nacisku pojazdów oraz elementów składowych ich konstrukcji na podłoże ( 1 szt. ) zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 19/CBR/2015 z dnia 06.10.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. 13.10.2015 do godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

 1. Progress Wagotronic S.A. (40-847 Katowice)
 2. Schneck Process Polska Sp. z o.o. (03-236 Warszawa)
 3. Miary i Wagi Tomasz Kogut Sp. Jawna (49-318 Skarbimierz)
 4. Wagsystem Michał Sławiński (32-050 Skawina)
 5. Wag – Pol Łęczyca (99-100 Łęczyca)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 19/CBR/2015 z dnia 06.10.2015 największą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez firmę Miary i Wagi Tomasz Kogut Sp. Jawna.

Mając powyższe na uwadze wybrano ofertę firmy Miary i Wagi Tomasz Kogut Sp. Jawna.

 

 

Przygotował:                                                                                     Zatwierdził:

Specjalista ds. inwestycji                                                                             Dyrektor działu Badań i Rozwoju

Anna Rus                                                                                                      Maciej Kaczor

 


POBIERZ DOKUMENT

   

 

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 17/CBR/2015 z dnia 05.10.2015

Wieluń, 22.10.2015

 

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 17/CBR/2015 z dnia 05.10.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

dostawa, montaż i uruchomienie piły taśmowej  (1 szt.)  zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 17/CBR/2015 z dnia 05.10.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. 12.10.2015 do godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

 1. Metal Technics Polska S.C. (02-495 Warszawa)
 2. HARD Sp. z o.o. (30-442 Kraków)
 3. Przedsiębiorstwo Danek Andrzej Plich (50-524 Wrocław)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 17/CBR/2015 z dnia 05.10.2015 największą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez firmę HARD Sp. z o.o. (30-442 Kraków).

Mając powyższe na uwadze wybrano ofertę firmy HARD Sp. z o.o. (30-442 Kraków).

 

 

Przygotował:                                                                                     Zatwierdził:

Specjalista ds. inwestycji                                                                             Dyrektor działu Badań i Rozwoju

Anna Rus                                                                                                      Maciej Kaczor   

 


POBIERZ DOKUMENT

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 16/CBR/2015 z dnia 25.09.2015

Wieluń, 12.10.2015

 

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 16/CBR/2015 z dnia 25.09.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia cięcia laserowego zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 16/CBR/2015 z dnia 25.09.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. 02.10.2015 do godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

 1. LVD-Polska Sp. z o.o. (47-206 Kędzierzyn Koźle)
 2. Polcom Przemysław Kimla (42-202 Częstochowa)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 16/CBR/2015 z dnia 25.09.2015 największą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez firmę Polcom Przemysław Kimla (42-202 Częstochowa).

Mając powyższe na uwadze wybrano ofertę firmy Polcom Przemysław Kimla (42-202 Częstochowa).

 

Przygotował:                                              Zatwierdził:

Specjalista ds. inwestycji                                Dyrektor działu Badań i Rozwoju                    Dyrektor   techniczny

Anna Rus                                                         Maciej Kaczor                                               Tomasz Swędrak  


POBIERZ DOKUMENT

Zapytanie ofertowe nr 20/CBR/2015

 Wieluń, 09.10.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu podnośników kolumnowych  ( 1 kpl. ) w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 20/CBR/2015

Sygnatura: W/20/1/7

POBIERZ DOKUMENT

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 15/CBR/2015 z dnia 25.09.2015

Wieluń, 09.10.2015

 

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 15/CBR/2015 z dnia 25.09.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

wdrożenie metodologii zarządzania projektami wraz z narzędziem informatycznym  zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 15/CBR/2015 z dnia 25.09.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. 02.10.2015 do godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

 1. Premium Technology Polska Sp. z o.o. Sp. k. (02-133 Warszawa)
 2. SoftBlue S.A. (85-063 Bydgoszcz)
 3. Realization Technologies, INC (Sunnyvale, CA 94085) / Mandarine LTD (Rotherham, S63 5DB)
 4. Inovatica Sp. z o.o. Sp. k. (90-437 Łódź)
 5. APR System Sp. z o.o. (26-052 Nowiny k. Kielc)
 6. CISS Sp. z o.o. (30-010 Kraków)
 7. Deloitte Consulting SA (00-854 Warszawa)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 15/CBR/2015 z dnia 25.09.2015 największą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez firmy Realization Technologies, INC (Sunnyvale, CA 94085)/Mandarine LTD (Rotherham, S63 5DB) działające w porozumieniu.

Mając powyższe na uwadze wybrano ofertę firm Realization Technologies, INC (Sunnyvale, CA 94085)/Mandarine LTD (Rotherham, S63 5DB) działających w porozumieniu.

 

Przygotował:                                :                                                    Zatwierdził:

Specjalista ds. inwestycji                                                                             Dyrektor działu Badań i Rozwoju

Anna Rus                                                                                                      Maciej Kaczor  

POBIERZ DOKUMENT

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/CBR/2015

  Wieluń, 06.10.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia do pomiaru nacisku pojazdów oraz elementów składowych ich konstrukcji na podłoże ( 1 szt. ) w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 19/CBR/2015

Sygnatura: W/20/1/2

POBIERZ DOKUMENT

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/CBR/2015

 Wieluń, 05.10.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie piły taśmowej  ( 1 szt. ) w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 17/CBR/2015

Sygnatura: W/20/1/7

POBIERZ DOKUMENT