Ogłoszenia

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 10/CBR/2015 z dnia 01.09.2015

Wieluń, 01.10.2015

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 10/CBR/2015 z dnia 01.09.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

dostawa laptopów zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 10/CBR/2015 z dnia 01.09.2015.

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. do dnia 11.09.2015 godz. 16  wpłynęła  oferta z niżej wymienionej firmy:

  1. CMK Cezary Kossakowski (05-077 Warszawa, ul. Hebanowa 19)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 10/CBR/2015 z dnia 01.09.2015 wybrano ofertę firmy CMK Cezary Kossakowski (05-077 Warszawa, ul. Hebanowa 19).

Przygotował:                                                                                  Zatwierdził:                                        

Specjalista ds. inwestycji                               Kierownik Działu IT                                   Dyrektor Działu Badań i Rozwoju

 Anna Rus                                                        Maciej Głowacz                                             Maciej Kaczor                             

 

POBIERZ DOKUMENT

Zapytanie ofertowe nr 16/CBR/2015

 Wieluń, 25.09.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienieurządzenia do cięcia laserowego  w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 16/CBR/2015

Sygnatura: W/20/1/7

POBIERZ DOKUMENT

Zapytanie ofertowe nr 15/CBR/2015

 Wieluń, 25.09.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na wdrożenie metodologii zarządzania projektami wraz z narzędziem informatycznym  w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 15/CBR/2015

Sygnatura: W/20/1/6

 

 

POBIERZ DOKUMENT

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 14/CBR/2015 z dnia 14.09.2015

Wieluń, 25.09.2015

 

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 14/CBR/2015 z dnia 14.09.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

dostawa półautomatów spawalniczych (3 szt.)  zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 14/CBR/2015 z dnia 14.09.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. 21.09.2015 do godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

  1. CLOOS Polska Sp. z o.o. (58-100 Świdnica)
  2. NORTECH Sp. z o.o. (91-204 Łódź)
  3. WAM Sp.j. (40-273 Katowice)
  4. ECO-TECHNIK S.A. (46-203 Kluczbork)
  5. Centrum Elektryczne ”Ania” Boguccy Sp. z o.o. Sp.k. (98-300 Wieluń)
  6. MEXPOL Sp. z o.o. (45-315 Opole )

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 14/CBR/2015 z dnia 14.09.2015 największą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez firmę Centrum Elektryczne ”Ania” Boguccy Sp. z o.o. Sp.k. (98-300 Wieluń).

Mając powyższe na uwadze wybrano ofertę firmy Centrum Elektryczne ”Ania” Boguccy Sp. z o.o. Sp.k. (98-300 Wieluń).

 

 

Przygotował:                                :                                                    Zatwierdził:

Specjalista ds. inwestycji                                                                             Dyrektor działu Badań i Rozwoju

Anna Rus                                                                                                      Maciej Kaczor   

 

POBIERZ DOKUMENT

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 11/CBR/2015

Wieluń, 21.09.2015 r.

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 11/CBR/2015 z dnia 03.09.2015

( sygnatura W/20/1/6 )

Informujemy, że zapytanie ofertowe nr 11/CBR/2015 z dnia 03.09.2015 na dostawę laptopów w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych” zostaje unieważnione z powodu braku wpływu ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Przygotował:                                                                                  Zatwierdził:                                        

Specjalista ds. inwestycji                                                                           Dyrektor Działu Badań i Rozwoju

 Anna Rus                                                                                                     Maciej Kaczor                             

 

               

POBIERZ DOKUMENT

           

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/CBR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na dostawępółautomatów spawalniczych (3 szt.)  w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 14/CBR/2015

Sygnatura: W/20/1/7

POBIERZ DOKUMENT

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 11/CBR/2015

 Wieluń, 03.09.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dostawę laptopów ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 11/CBR/2015

Sygnatura:  W/20/1/6

POBIERZ DOKUMENT

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 10/CBR/2015

 Wieluń, 01.09.2015

ZAPYTANIE OFERTOWEZapytanie ofertowe dostawę laptopów ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 10/CBR/2015

Sygnatura:  W/20/1/6

POBIERZ DOKUMENT

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 09/CBR/2015 z dnia 20.07.2015

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 09/CBR/2015 z dnia 20.07.2015

POBIERZ DOKUMENT 

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

 

Przedmiot zapytania:

 

Dostawa sterowanego cyfrowo urządzenia SAPROM SpeedPulse  zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 09/CBR/2015 z dnia 20.07.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. 31 lipca 2015 do godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

  1. Rywal-RHC Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Wrocław ( 54-156 Wrocław )
  2. BCE Systems Sp. z o.o. ( 70-320 Szczecin )

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 09/CBR/2015 z dnia 20.07.2015 największą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez firmę Rywal-RHC Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Wrocław.

Mając powyższe na uwadze wybrano ofertę firmy Rywal-RHC Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Wrocław.

 

 

Przygotował:                                            Sprawdził:                                           Zatwierdził:

Specjalista ds. inwestycji                                Główny Spawalnik                                  Dyrektor Techniczny  

 Anna Rus                                                        Rafał Lis                                                                 Tomasz Swędrak