Ogłoszenia

PRZEDŁUŻENIE TERMINU PUBLIKACJI WYNIKÓW POSTĘPOWANIA OCENIAJĄCEGO zapytanie ofertowe nr 07/CBR/2015 z dnia 18.05.2015 (sygnatura W/20/1/6)

PRZEDŁUŻENIE TERMINU PUBLIKACJI WYNIKÓW POSTĘPOWANIA OCENIAJĄCEGO

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 07/CBR/2015 z dnia 18.05.2015
( sygnatura W/20/1/6 )

W nawiązaniu do przeprowadzanego postępowania dotyczącego wyboru dostawcy oprogramowania komputerowego w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”, informujemy, że termin publikacji wyników postepowania oceniającego podany w pkt. VIII zapytania nr 07/CBR/2015 ( sygnatura W/20/1/6 ) zostaje przedłużony do dnia 19.06.2015.

Przygotował: Zatwierdził:
Specjalista ds. inwestycji                     Dyrektor Działu Badań i Rozwoju
Anna Rus                                            Maciej Kaczor

Informacja o wynikach rozstrzygnęcia zapytania_05_CBR_2015

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zapytania ofertowego Nr 05/CBR/2015 z dnia 28.04.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:
dostawa komputerowych stacji roboczych zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 05/CBR/2015 z dnia 28.04.2015.
W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do dnia 11 maja 2015 godz. 16 wpłynęła oferta z niżej wymienionej firmy:
1. CMK Cezary Kossakowski (05-077 Warszawa, ul. Hebanowa 19)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 05/CBR/2015 z dnia 28.04.2015 wybrano ofertę firmy CMK Cezary Kossakowski (05-077 Warszawa, ul. Hebanowa 19).

Przygotował i sprawdził:
Specjalista ds. inwestycji, Kierownik Działu IT, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju
Anna Rus, Maciej Głowacz, Maciej Kaczor

Zatwierdził:
V-ce Prezes Zarządu
Mariusz Golec

Informacja o wynikach rozstrzygnęcia zapytania_05_CBR_2015

Zapytanie ofertowe nr 07/CBR/2015

Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy oprogramowania komputerowego w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 07/CBR/2015
Sygnatura: W/20/1/6

Pobierz dokument >>

Zapytanie ofertowe nr 05/CBR/2015

Zapytanie ofertowe na dostawę komputerowych stacji roboczych w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 05/CBR/2015

Sygnatura:  W/20/1/6

Pobierz dokument >>

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 03/CBR/2015

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 03/CBR/2015 z dnia 20.02.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

dostawa i instalacja optycznego systemu pomiarowego przeznaczonego do diagnostyki konstrukcji naczep zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 03/CBR/2015 z dnia 20.02.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. do dnia 6 marca 2015 godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

 1. SMARTTECH 3D Sp. z .o.o. (05-092 Łomianki, ul. Racławicka 30)
 2. LENSO Sp. z o.o. (61-441 Poznań, ul. 28 czerwca 1956r. nr 398)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 03/CBR/2015 z dnia 20.02.2015 wybrano ofertę firmy LENSO Sp. z o.o. (61-441 Poznań, ul. 28 czerwca 1956r. nr 398).

Pobierz dokument >>

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/CBR/2015

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 01/CBR/2015 z dnia 02.02.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

dostawa, montaż i uruchomienie 2 szt. suwnic przeznaczonych do pracy w hali prototypowni (Poz.1) oraz dostawa, montaż i uruchomienie 1 szt. suwnicy przeznaczonej do pracy w hali badań symulacyjnych (Poz.2)

zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 01/CBR/2015 z dnia 02.02.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. 10 lutego 2015 do godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

 1. FORTECH S. C. (46-320 Praszka)
 2. P.P.H.U. AJER – TECH (46-200 Praszka)
 3. Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe SIDUS S.C. (46-203 Kluczbork)
 4. Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich RIALEX Sp. z o.o. (46-203 Kluczbork)
 5. Nores Sp. z o.o. (46-310 Gorzów Śląski)
 6. BUD-TOR Spółka Jawna (43-512 Bestwina)
 7. P.H.U. Kran – Suw (48-317 Korfantów)
 8. ZU-H „SUW – TOR ” (66-400 Gorzów Wielkopolski)
 9. Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze PROHAMAT Service (41-902 Bytom)
 10.  TRANSREM Sp. z o.o. (45-701 Opole)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 01/CBR/2015 z dnia 02.02.2015 największą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez firmę P.H.U. Kran – Suw (48-317 Korfantów).

Mając powyższe na uwadze wybrano ofertę firmy P.H.U. Kran – Suw (48-317 Korfantów).

Pobierz dokument >>

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 02/CBR/2015

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 02/CBR/2015 z dnia 02.02.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

dostawa uniwersalnego modułowego  systemu rejestracji i analizy sygnałów pomiarowych przeznaczonego do testowania konstrukcji naczep zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 02/CBR/2015 z dnia 02.02.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. 10 lutego 2015 do godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

 1. Miary i Wagi Tomasz Kogut Spółka Jawna (49-318 Skarbimierz, ul. Smaków 9)
 2. TS – WIND Tomasz Smarsz (62-002 Suchy Las k/Poznania, ul. Szkolna 96)
 3. Biuro Inżynierskie Maciej Zajączkowski (61-582 Poznań, ul. Św Czesława 2a/7)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 02/CBR/2015 z dnia 02.02.2015 największą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez Biuro Inżynierskie Maciej Zajączkowski (61-582 Poznań, ul. Św Czesława 2a/7).

Mając powyższe na uwadze wybrano ofertę Biura Inżynierskiego Maciej Zajączkowski (61-582 Poznań,
ul. Św Czesława 2a/7).

Pobierz dokument >>

Zapytanie ofertowe nr 03/CBR/2015

Zapytanie ofertowe na dostawę i instalację optycznego systemu pomiarowego przeznaczonego do diagnostyki konstrukcji naczep w ramach projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Numer zapytania ofertowego: 03/CBR/2015

Sygnatura: W/20/1/5

Pobierz dokument >>

Zapytanie ofertowe nr 02/CBR/2015

Zapytanie ofertowe na dostawę uniwersalnego modułowego  systemu rejestracji i analizy sygnałów pomiarowych przeznaczonego do testowania konstrukcji naczep w ramach projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Pobierz dokument >>

Zapytanie ofertowe nr 01/CBR/2015

Zapytanie ofertowe na:

Poz. 1 – dostawę, montaż i uruchomienie 2 szt. suwnic pomostowych, natorowych, jednodźwigarowych hakowych
z wciągnikami linowymi o udźwigu 5000 kg przeznaczonych do pracy w hali prototypowni

Poz. 2 – dostawę, montaż i uruchomienie 1 szt. suwnicy pomostowej, natorowej, jednodźwigarowej hakowej
z wciągnikiem linowym o udźwigu 5000 kg przeznaczonej do pracy w hali badań symulacyjnych

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Pobierz dokument >>