Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 02/CBR/2015

Zapytanie ofertowe na dostawę uniwersalnego modułowego  systemu rejestracji i analizy sygnałów pomiarowych przeznaczonego do testowania konstrukcji naczep w ramach projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Pobierz dokument >>

Zapytanie ofertowe nr 01/CBR/2015

Zapytanie ofertowe na:

Poz. 1 – dostawę, montaż i uruchomienie 2 szt. suwnic pomostowych, natorowych, jednodźwigarowych hakowych
z wciągnikami linowymi o udźwigu 5000 kg przeznaczonych do pracy w hali prototypowni

Poz. 2 – dostawę, montaż i uruchomienie 1 szt. suwnicy pomostowej, natorowej, jednodźwigarowej hakowej
z wciągnikiem linowym o udźwigu 5000 kg przeznaczonej do pracy w hali badań symulacyjnych

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Pobierz dokument >>