News & Press

Dzień innowacji

Festiwal Myślenia Projektowego – Łódzkie 2016 za nami. Wydarzenie przyciągnęło wszystkich pomysłowych, ciekawych świata, którzy wierzą, że mogą być kreatorami rzeczywistości, chcących odkrywać nowe możliwości rozwoju. W programie kilkadziesiąt warsztatów, wystawy, wirtualne prezentacje i wiele innych atrakcji. W tym roku wydarzenia festiwalowe zagościły w Łodzi, Sieradzu Wieluniu, m.in. Dzień Innowacji w Wieltonie.
Cel Festiwalu to pokazanie kreatywnego potencjału regionu łódzkiego i stworzenie przestrzeni dla jego rozwoju. – Chcielibyśmy mieć wpływ na otaczający nas świat i budować przyjazne środowisko do życia, pracy, spędzania wolnego czasu. Dlatego chcemy udostępnić przestrzeń do budowania lepszego otoczenia i zaprojektowania sukcesu w wymiarach wpływających na jakość naszego życia – mówi Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego.

Festiwal okazał się doskonałą okazją do wzięcia udziału w ciekawych przedsięwzięciach, w trakcie których można było spotkać ciekawych ludzi, praktyków i trenerów, którzy mogą zainspirować do identyfikacji problemów i potrzeb oraz do szukania dla nich nieszablonowych i skutecznych rozwiązań. – Twórcze podejście do wyzwań obecnych czasów, nawyk uwzględniania potrzeb wszystkich zaangażowanych interesariuszy to krok w kierunku innowacji, nowoczesności, ale także podnoszenia jakości życia mieszkańców – zaznaczył Stępień.

Jednym z wydarzeń był Dzień Innowacji w Wielton S.A.: 25 maja w Wieluniu. Studenci Politechniki Łódzkiej wraz z Dziekanem Wydziału Mechanicznego PŁ, Prof. dr hab. inż. Tomaszem Kubiakiem oraz Maciejem Łaskim – Dyrektorem Departamentu Promocji UMŁ i Marcinem Młynarczykiem – Dyrektorem Kancelarii Marszałka UMŁ uczestniczyli w wydarzeniu zorganizowanym w ramach Festiwalu Myślenia Projektowego. Goście zwiedzali m.in. mobilne muzeum Wieltonu w najbardziej związanym z firmą miejscu – naczepie furgonowej, zakłady produkcyjne oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe wieluńskiego producenta. Była to okazja, by „od kuchni” poznać specyfikę działania jednego z największych przedsiębiorstw województwa łódzkiego.

Zawsze z przyjemnością zapraszamy gości do naszej firmy i pokazujemy, jak wygląda tworzenie i produkcja naczep i przyczep – skomentował Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A. – Każde spotkanie procentuje w przyszłości. W tym przypadku przyszłości młodych ludzi, już wkrótce absolwentów Politechniki Łódzkiej, którzy być może zwiążą się zawodowo z naszą firmą. Dodatkowo chcielibyśmy nawiązać współpracę z Politechniką Łódzką, do czego doskonałą platformą może być nasze nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe, gdzie tworzymy innowacyjne rozwiązania w pojazdach – dodał.

Organizatorem Festiwalu jest Województwo Łódzkie.