News & Press

Przychody Grupy Wielton w 2018 r. wyniosły 2,07 mld zł, a czwarty kwartał był pierwszym, uwzględniającym konsolidację wyników spółki Lawrence David. Przejęcie brytyjskiej marki miało istotny wpływ na wolumen sprzedaży Grupy, który na koniec 2018 r. przekroczył 18 tys. szt. produktów. Wzrostowi będącemu efektem akwizycji, towarzyszył także rozwój organiczny. W ubiegłym roku Grupa sfinalizowała szereg projektów inwestycyjnych, przybliżających ją do realizacji celów określonych w strategii rozwoju na lata 2017-2020. Z tej perspektywy kluczowym było uruchomienie zautomatyzowanej linii lakierniczej KTL.

Grupa Wielton zwiększyła w 2018 roku sprzedaż produktów do poziomu 18 396 szt. Wartość ta konsoliduje wynik zarówno w obszarze działalności marek Wielton, Fruehauf, Viberti i Cardi oraz Langendorf, jak i przejętej we wrześniu ub.r. spółki Lawrence David. W porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim, wynik na koniec 2018 roku jest wyższy o 21,8 proc., z czego aż 13 537 szt. stanowiła sprzedaż na rynkach zagranicznych.

Wyniki, które odnotowaliśmy po włączeniu w nasze struktury Lawrence David, jeszcze wyraźniej przybliżają nas do realizacji celów określonych w strategii rozwoju na lata 2017-2020. To już czwarta tak znacząca akwizycja Grupy Wielton. Warto zauważyć, że rośniemy nie tylko dzięki przejęciom, ale także za sprawą intensywnego rozwoju organicznegozauważa Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A. i dodajeW 2018 roku zakończyliśmy kilka strategicznych projektów inwestycyjnych, które w fazie przejściowej mogą mieć wpływ na nieznaczne obniżenie efektywności operacyjnej zakładu produkcyjnego w Wieluniu. W dalszej perspektywie jednak staną się istotnym motorem napędowym do budowania wyższego poziomu marżowości w Grupienadmienia Mariusz Golec.

Stabilne wyniki spółki na krajowym rynku

W 2018 roku Grupa Wielton sprzedała w Polsce 4 859 szt. produktów przy wzroście o 7,1 proc. r/r. Przychody z działalności na rynku krajowym osiągnęły poziom 461,1 mln zł i były wyższe o blisko 10 proc. Tym samym spółka wypracowała 15,5 proc. udział w rynku krajowym, którego wielkość po czterech kwartałach wyniosła 26 120 szt. zarejestrowanych w tym czasie pojazdów (wzrost o 9,6 proc. r/r).

Zintegrowana moc Grupy i wzrost na rynkach zagranicznych

W 2018 roku Grupa Wielton utrzymała dotychczasowe intensywne tempo wzrostu na kluczowych rynkach zagranicznych. Spółka potwierdza tym samym umiejętność efektywnej i planowej integracji przejętych w ostatnim czasie podmiotów. We Francji łączna sprzedaż w 2018 roku wyniosła 5 352 szt. produktów, co oznacza wzrost o 6,6 proc. r/r. Bardzo dobre wyniki są także efektem działalności na rynkach w Rosji i Niemczech, gdzie Grupa wypracowała wzrost sprzedaży odpowiednio o 12,2 proc. oraz 7,2 proc. (w odniesieniu konsolidacji proforma wyniku za 2017 r.). Co istotne, czwarty kwartał 2018 roku był pierwszym, w którym skonsolidowano działalność przejętej we wrześniu spółki Lawrence David. Aktualnie spółka zajmuje na rynku brytyjskim drugą pozycję, z udziałem na poziomie 10,3 proc ze sprzedaży rocznej.

Wykonany plan 2018 i priorytety na rok 2019

W ostatnim roku Grupa Wielton koncentrowała się także na rozwoju organicznym i zwiększeniu mocy produkcyjnych. W ramach tych działań przeprowadzono szereg inwestycji. Oddano do użytku zautomatyzowaną linię lakierniczą do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy. Rozpoczęto budowę lakierni zastępczej, a jednocześnie uruchomiono prace nad realizacją inwestycji docelowej. Uruchomiono także prace nad nowoczesną technologią gięcia i cięcia blach do wytwarzania komponentów stalowych naczep i przyczep. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych za pośrednictwem NCBiR w kwocie 13 mln zł, a całkowita wartość realizacji szacowana jest na 29 mln zł. Grupa Wielton otrzymała także zgodę Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na realizację inwestycji na jej terenie, której celem jest dalsza rozbudowa mocy produkcyjnych. Równocześnie trwają zaawansowane prace nad budową fabryki chłodni. Realizowane są prace konstrukcyjne i budowa prototypu naczepy chłodniczej, a także opracowywana jest technologia paneli chłodniczych.

W 2018 r. oferta produktowa Grupy Wielton została poszerzona o kilka nowości. Wśród nich są nie tylko bezsłupkowe naczepy kurtynowe czy zabudowy z segmentu „last mile”, ale także nowa rodzina naczep Curtain Master oraz wywrotka z linii Strong Master w nowej, dodatkowo wzmocnionej konstrukcji.

W tym roku w całej Grupie wdrożone zostały nowoczesne narzędzia zarządzania wspomagające realizację strategii i procesów konsolidacyjnych. Do kluczowych należą m.in. system zarządzania przez cele, mianowanie zespołów interdyscyplinarnych składających się z przedstawicieli wszystkich spółek oraz uruchomienie projektów międzynarodowych. Efektywność zarządzania została wzmocniona szeregiem inicjatyw i działań budujących zaufanie w zespołach wielokulturowych. Dokonane zmiany w strukturze organizacyjnej usprawniły realizację strategii i wpłynęły na poprawę wydajności.​

W 2019 roku Wielton będzie kontynuować prace w obszarze doskonałości operacyjnej. Rok ten będzie dla Spółki ważny także w zakresie rozwoju struktur międzynarodowych. Część z tych zmian została już wprowadzona lub znajduje się aktualnie w fazie wdrożenia. Przykładem jest niedawne rozszerzenie składu władz spółki. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dniem 18 marca do Zarządu Wielton S.A. powołany został Piotr Bogaczyński, któremu powierzono funkcję Członka Zarządu i stanowisko Dyrektora Zarządzającego zakładem produkcyjnym w Wieluniu.