News & Press

Grupa Wielton, należąca do grona największych światowych producentów przyczep, naczep i zabudów samochodowych, wypracowała w minionym roku 2 343 mln zł przychodów (+13,3 proc. rdr) oraz 141,8 mln zł zysku EBITDA (+9,2 proc rdr). Wyniki te osiągnęła pomimo niesprzyjających warunków rynkowych, dzięki konsekwentnie realizowanej strategii dywersyfikacji geograficznej oraz skutecznemu zarządzaniu portfelem produktowym w Grupie.

Pomimo silnego trendu spadkowego rynków europejskich w 2019 r., Grupa wypracowała rekordowo wysokie przychody, na poziomie 2 343 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 13,3 proc. rdr. Obejmowały one m.in. 334,5 mln zł przychodów angielskiej spółki Lawrence David. Nominalnie przychody wzrosły o 275 mln zł.

Istotny wzrost kosztów wytworzenia produktów (wyższe ceny komponentów) oraz większy koszt świadczeń pracowniczych przełożyły się z kolei na 9,2 proc. wzrost zysku EBITDA rdr, do kwoty 141,8 mln zł oraz 57,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto (18,4 proc. spadek rdr). Wypracowanie dobrych wyników w warunkach ograniczonego popytu było możliwe dzięki realizowaniu strategii geograficznej dywersyfikacji sprzedaży oraz aktywnemu zarządzaniu portfolio produktowym Grupy Wielton.

Pierwszą połowę minionego roku Grupa Wielton zamknęła dobrym wynikiem finansowym. Skutecznie zwiększyliśmy wolumen sprzedaży i w następstwie tego przychody. Druga połowa 2019 r. przyniosła spodziewany trend spadkowy rynków europejskich. Pomimo niesprzyjających warunków, osiągnęliśmy satysfakcjonujące wyniki operacyjne i finansowe.

powiedział Tomasz Śniatała, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Wielton

W 2019 r. polski rynek odnotował 12,1 proc. spadek rdr. Głównymi czynnikami ograniczającymi popyt były przesycenie rynku (po ponad dekadzie wzrostów), ryzyka wynikające z pakietu mobilności dla polskich firm transportowych oraz niepewność związana z przedłużającym się Brexitem. W tych warunkach spółka Wielton zaraportowała 376 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 4007 szt. sprzedaży wolumenowej. Stanowi to spadek odpowiednio o 18,5 i 17,5 proc. rdr. Pomimo tego, Wielton utrzymał pozycję lidera w sprzedaży wywrotek z 16 proc. udziałem w tym segmencie. Pozycję tę zachowano dzięki działaniom podjętym w minionym roku na rzecz zacieśnienia relacji z klientami.

Grupa zreorganizowała m.in. strukturę sieci sprzedaży w Polsce, poszerzyła ofertę produktową o nowe modele i spersonalizowane rozwiązania dostosowane do zmieniających się potrzeb klientów. Zaowocowało to widocznym wzrostem udziałów spółki na polskim rynku na koniec 2019 r.

Zmniejszone zapotrzebowanie na pojazdy na wybranych rynkach zbytu, m.in. w Polsce, Grupa odrobiła dzięki rosnącej sprzedaży w innych krajach. Aż 82% przychodów pochodziło ze sprzedaży zagranicznej.

Dywersyfikacja geograficzna jest skuteczną strategią budowania stabilności biznesu Grupy Wielton. Dzięki temu, mniejsza sprzedaż w danym kraju była rekompensowana przez rosnący zbyt na innych rynkach, np. we Francji i w Rosji. W omawianym okresie poszerzyliśmy także naszą ofertę i umocniliśmy synergie produktowe na wybranych rynkach aktywności Grupy. W ten sposób w pełni wykorzystujemy potencjał naszych spółek.

mówi Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton

We Francji, na największym rynku pod względem uzyskiwanych przychodów Grupy Wielton, spółka Fruehauf, będąca liderem rynku, wypracowała ponad 680 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi 9,0 proc. wzrost rdr. W 2019 r. nabywców znalazło aż 5697 szt. naczep i przyczep z logiem Freuhauf. Sprzedaż wolumenowa (wzrost o 6,4 proc. rdr) rosła szybciej niż cały francuski rynek (wzrost o 1,5 proc. rdr). Przełożyło się to na ponad 20 proc. udział w rynku oraz pierwsze miejsce wśród producentów.

W Rosji, pomimo spadku tamtejszego rynku o 2,6 proc., Grupa Wielton wypracowała 216 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o prawie 15,5 proc. rdr) oraz sprzedaż wolumenową na poziomie 2189 szt. pojazdów (11,0 proc. wzrost rdr). Poszerzona oferta produktowa m.in. o naczepy niskopodwoziowe pod marką Wielton oraz inloadery pod marką Langendorf przełożyła się na wzrost udziałów w rynku (do 3,2 proc), a także awans z ósmego na siódme miejsce wśród producentów.

Sprzedaż w 2019 r. została wsparta aktywnym zarządzaniem portfelem produktowym. Jesienią 2019 roku Grupa Wielton zaprezentowała m.in. wysokiej jakości modele naczep kurtynowych Curtain Master, nową naczepę podkontenerową oraz zestawy przestrzenne z innowacyjnym systemem dokowania wózków widłowych wewnątrz nadwozia.

Zgodnie ze strategią, produkty poszczególnych marek są oferowane na innych rynkach niż rodzime. Dzięki temu Grupa weszła w nowe segmenty produktowe w pozostałych krajach. W konsekwencji segment Agro odnotował aż 25% wzrost sprzedaży wolumenowej i 33% wzrost przychodów.

Powolne wypłaszczenie krzywej liczby zachorowań na koronawirusa Covid-19 w Europie pozwoliło Grupie Wielton podjąć decyzję o wznowieniu działalności zakładów produkcyjnych spółki Wielton w Polsce, Freuhauf we Francji i Lawrence David w Wielkiej Brytanii.