News & Press

Grupa Wielton, należąca do grona największych światowych producentów przyczep, naczep i zabudów samochodowych, wypracowała w okresie 9 miesięcy br. 1 838 mln zł przychodów (wzrost o 26,3 proc. r/r) oraz 119 mln zł zysku EBITDA (o 17,7 proc. więcej r/r). Było to możliwe dzięki geograficznej dywersyfikacji sprzedaży. Grupa nadrobiła spowolnienie na rynku m.in. polskim, przede wszystkim dzięki rosnącej sprzedaży we Francji i w Rosji, a także na niektórych rynkach regionu CEE.

Po trzech kwartałach Grupa Wielton wypracowała 1 838 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (wzrost o 26,3 proc. rdr), nominalnie stanowi to wzrost o 383 mln zł wobec analogicznego okresu 2018 r. Przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach 2019 r. są najwyższe rdr w historii Grupy. W okresie styczeń-wrzesień 2019 r. Grupa pochwaliła się 17,7 proc. wzrostem rdr EBITDA, do kwoty 119,3 mln zł.

– Po trzech kwartałach mamy rekordowo wysokie obroty. Już na ponad rok przed zakończeniem realizacji aktualnej strategii jesteśmy bliscy realizacji celu związanego z przychodami. Nawet gdy wyłączymy przychody Lawrence David – Grupę, którą przejęliśmy rok temu – to nasz wynik przychodowy będzie o ponad 100 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – powiedział Tomasz Śniatała, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Wielton S.A.

Wypracowanie rekordowych przychodów było możliwe dzięki geograficznej dywersyfikacji sprzedaży Grupy. Na rynku francuskim spółka Freuhauf osiągnęła niemal 520 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 14,2 proc. rdr). Zrealizowane na tym rynku obroty stanowią ponad 28 proc. w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży Grupy po trzech kwartałach br., czyniąc rynek francuski największym pod względem uzyskiwanych przychodów dla Grupy Wielton. Dzięki 12,6 proc. wzrostowi rdr wolumenu sprzedaży Grupa rośnie szybciej niż rynek, który w badanym okresie urósł o 5,6 proc. Spółka pozostaje liderem rynku z niemal 20 proc. udziałem (wzrost o ok. 2 p.p. r/r).

Na rynku polskim spółka Wielton zaraportowała 309,5 mln zł przychodów. Stanowi to spadek o niespełna 14 proc. w porównaniu do wyniku w takim samym okresie rok temu. Widoczne schłodzenie rynku polskiego wpłynęło na presję cenową oferowanych produktów przez producentów. Aby sprostać wyzwaniom Grupa wdrożyła program naprawczy, m.in. reorganizację struktur sieci sprzedaży w Polsce. Dodatkowym bodźcem pozytywnie wpływającym na wsparcie sprzedaży ma być poszerzenie oferty produktowej oraz rozwój programów finansowania zakupu.

– Grupa Wielton nadal rośnie, a to wszystko przy coraz to bardziej widocznych efektach wypłaszczenia rynków w Europie. Na każdym z rynków, na których sprzedaż była w ostatnich okresach pod presją, mamy ustalony indywidualny plan działania. Cieszy nas fakt, że widać dziś już wyraźnie efekty postępującej dywersyfikacji geograficznej sprzedaży. Mniejsza sprzedaż na niektórych rynkach – w tym polskim – jest kompensowana przez m.in. Francję i Rosję. – mówi Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton S.A.

Najszybciej Grupa Wielton rośnie na rynku rosyjskim. W okresie styczeń-wrzesień 2019 r. Grupa wypracowała prawie 159 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o prawie 24 proc. rdr). Wielton stale poszerza swoją ofertę. W planach jest rozpoczęcie sprzedaży naczep niskopodłogowych i inloaderów pod marką Langendorf, co dodatkowo pomoże budować udziały w rynku i wesprze marżowość.

Spółka Langendorf, która działa na rynku niemieckim, osiągnęła niemal 196 mln zł przychodów. Przełożyło się to na ponad 6 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Langendorf odnotował wzrost udziału w rynku sprzedaży wywrotek pomimo spadku tego rynku. Spółka kontynuuje działania prowzrostowe, tj. zarządzanie portfelem produktów, rozwój oferty sprzedażowej oraz wykorzystanie synergii. Celem działań jest wzrost przychodów i udziału w rynku, a także maksymalizacja marż.

Po raz pierwszy Grupa pokazała zgrupowane wyniki z rynków CEE (sprzedaż w Rumunii, Bułgarii, Węgier, Czech, Słowacji, Serbii, Słowenii i Chorwacji). Po trzech kwartałach Grupa odnotowała w CEE ponad 5 proc. wzrost sprzedaży, do wartości 101 mln zł. W celu dalszego umacniania pozycji w tej części Europy Wielton planuje m.in. większą penetrację rynków (Rumunii, Bułgarii, Czech i Słowacji) oraz wejście na rynek Serbii z nowym partnerem.