Ogłoszenia

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:
dostawa komputerowych stacji roboczych zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 05/CBR/2015 z dnia 28.04.2015.
W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do dnia 11 maja 2015 godz. 16 wpłynęła oferta z niżej wymienionej firmy:
1. CMK Cezary Kossakowski (05-077 Warszawa, ul. Hebanowa 19)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 05/CBR/2015 z dnia 28.04.2015 wybrano ofertę firmy CMK Cezary Kossakowski (05-077 Warszawa, ul. Hebanowa 19).

Przygotował i sprawdził:
Specjalista ds. inwestycji, Kierownik Działu IT, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju
Anna Rus, Maciej Głowacz, Maciej Kaczor

Zatwierdził:
V-ce Prezes Zarządu
Mariusz Golec

Informacja o wynikach rozstrzygnęcia zapytania_05_CBR_2015