Ogłoszenia

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 09/CBR/2015 z dnia 20.07.2015

POBIERZ DOKUMENT 

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

 

Przedmiot zapytania:

 

Dostawa sterowanego cyfrowo urządzenia SAPROM SpeedPulse  zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 09/CBR/2015 z dnia 20.07.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. 31 lipca 2015 do godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

  1. Rywal-RHC Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Wrocław ( 54-156 Wrocław )
  2. BCE Systems Sp. z o.o. ( 70-320 Szczecin )

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 09/CBR/2015 z dnia 20.07.2015 największą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez firmę Rywal-RHC Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Wrocław.

Mając powyższe na uwadze wybrano ofertę firmy Rywal-RHC Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Wrocław.

 

 

Przygotował:                                            Sprawdził:                                           Zatwierdził:

Specjalista ds. inwestycji                                Główny Spawalnik                                  Dyrektor Techniczny  

 Anna Rus                                                        Rafał Lis                                                                 Tomasz Swędrak