Ogłoszenia

Wieluń, 01.10.2015

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 10/CBR/2015 z dnia 01.09.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

dostawa laptopów zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 10/CBR/2015 z dnia 01.09.2015.

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. do dnia 11.09.2015 godz. 16  wpłynęła  oferta z niżej wymienionej firmy:

  1. CMK Cezary Kossakowski (05-077 Warszawa, ul. Hebanowa 19)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 10/CBR/2015 z dnia 01.09.2015 wybrano ofertę firmy CMK Cezary Kossakowski (05-077 Warszawa, ul. Hebanowa 19).

Przygotował:                                                                                  Zatwierdził:                                        

Specjalista ds. inwestycji                               Kierownik Działu IT                                   Dyrektor Działu Badań i Rozwoju

 Anna Rus                                                        Maciej Głowacz                                             Maciej Kaczor                             

 

POBIERZ DOKUMENT