Ogłoszenia

Wieluń, 25.09.2015

 

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 14/CBR/2015 z dnia 14.09.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

dostawa półautomatów spawalniczych (3 szt.)  zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 14/CBR/2015 z dnia 14.09.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. 21.09.2015 do godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

  1. CLOOS Polska Sp. z o.o. (58-100 Świdnica)
  2. NORTECH Sp. z o.o. (91-204 Łódź)
  3. WAM Sp.j. (40-273 Katowice)
  4. ECO-TECHNIK S.A. (46-203 Kluczbork)
  5. Centrum Elektryczne ”Ania” Boguccy Sp. z o.o. Sp.k. (98-300 Wieluń)
  6. MEXPOL Sp. z o.o. (45-315 Opole )

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 14/CBR/2015 z dnia 14.09.2015 największą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez firmę Centrum Elektryczne ”Ania” Boguccy Sp. z o.o. Sp.k. (98-300 Wieluń).

Mając powyższe na uwadze wybrano ofertę firmy Centrum Elektryczne ”Ania” Boguccy Sp. z o.o. Sp.k. (98-300 Wieluń).

 

 

Przygotował:                                :                                                    Zatwierdził:

Specjalista ds. inwestycji                                                                             Dyrektor działu Badań i Rozwoju

Anna Rus                                                                                                      Maciej Kaczor   

 

POBIERZ DOKUMENT