Ogłoszenia

Wieluń, 12.10.2015

 

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 16/CBR/2015 z dnia 25.09.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia cięcia laserowego zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 16/CBR/2015 z dnia 25.09.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. 02.10.2015 do godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

  1. LVD-Polska Sp. z o.o. (47-206 Kędzierzyn Koźle)
  2. Polcom Przemysław Kimla (42-202 Częstochowa)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 16/CBR/2015 z dnia 25.09.2015 największą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez firmę Polcom Przemysław Kimla (42-202 Częstochowa).

Mając powyższe na uwadze wybrano ofertę firmy Polcom Przemysław Kimla (42-202 Częstochowa).

 

Przygotował:                                              Zatwierdził:

Specjalista ds. inwestycji                                Dyrektor działu Badań i Rozwoju                    Dyrektor   techniczny

Anna Rus                                                         Maciej Kaczor                                               Tomasz Swędrak  


POBIERZ DOKUMENT