Ogłoszenia

Wieluń, 22.10.2015

 

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 17/CBR/2015 z dnia 05.10.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

dostawa, montaż i uruchomienie piły taśmowej  (1 szt.)  zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 17/CBR/2015 z dnia 05.10.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. 12.10.2015 do godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

  1. Metal Technics Polska S.C. (02-495 Warszawa)
  2. HARD Sp. z o.o. (30-442 Kraków)
  3. Przedsiębiorstwo Danek Andrzej Plich (50-524 Wrocław)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 17/CBR/2015 z dnia 05.10.2015 największą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez firmę HARD Sp. z o.o. (30-442 Kraków).

Mając powyższe na uwadze wybrano ofertę firmy HARD Sp. z o.o. (30-442 Kraków).

 

 

Przygotował:                                                                                     Zatwierdził:

Specjalista ds. inwestycji                                                                             Dyrektor działu Badań i Rozwoju

Anna Rus                                                                                                      Maciej Kaczor   

 


POBIERZ DOKUMENT