Ogłoszenia

Wieluń, 23.10.2015

 

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 19/CBR/2015 z dnia 06.10.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do pomiaru nacisku pojazdów oraz elementów składowych ich konstrukcji na podłoże ( 1 szt. ) zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 19/CBR/2015 z dnia 06.10.2015:

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. 13.10.2015 do godz. 16  wpłynęły  oferty z niżej wymienionych firm:

  1. Progress Wagotronic S.A. (40-847 Katowice)
  2. Schneck Process Polska Sp. z o.o. (03-236 Warszawa)
  3. Miary i Wagi Tomasz Kogut Sp. Jawna (49-318 Skarbimierz)
  4. Wagsystem Michał Sławiński (32-050 Skawina)
  5. Wag – Pol Łęczyca (99-100 Łęczyca)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 19/CBR/2015 z dnia 06.10.2015 największą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez firmę Miary i Wagi Tomasz Kogut Sp. Jawna.

Mając powyższe na uwadze wybrano ofertę firmy Miary i Wagi Tomasz Kogut Sp. Jawna.

 

 

Przygotował:                                                                                     Zatwierdził:

Specjalista ds. inwestycji                                                                             Dyrektor działu Badań i Rozwoju

Anna Rus                                                                                                      Maciej Kaczor

 


POBIERZ DOKUMENT