Ogłoszenia

ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 07/CBR/2015 z dnia 18.05.2015

w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Przedmiot zapytania:

dostawa oprogramowania komputerowego zgodnie z treścią zapytania ofertowego 07/CBR/2015 z dnia 18.05.2015.

W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do dnia 26.05.2015 godz. 16 wpłynęły oferty z niżej wymienionych firm:

1. Econocap Polska Sp. z o.o. ( 52-230 Wrocław, ul. Skibowa 91 )

2. 3D Pro Sp. z o.o. ( 91-463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56 )

3. Prodart Marcin Wojciechowski ( 31-231 Kraków, ul. Bociana 22 )

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 07/CBR/2015 z dnia 18.05.2015 wybrano ofertę firmy 3D Pro Sp. z o.o. ( 91-463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56 ).

Przygotował: Specjalista ds. inwestycji – Anna Rus

Sprawdził: Dyrektor Działu Badań i Rozwoju – Maciej Kaczor

Zatwierdził: V – ce Prezes Zarządu – Mariusz Golec

Informacja o wynikach rozstrzygnęcia zapytania_07_CBR_2015