News & Press

Oczywiście schemat działania jest podobny we wszystkich spółkach: zapotrzebowanie zgłasza Dział Product Managementu, a po uzyskaniu zielonego światła od Zarządu projektem zarządza Biuro Projektowe. Brzmi prosto, prawda? Rzeczywistość kryjąca się za tym zdaniem jest jednak znacznie bardziej złożona. Na opracowanie nowego pojazdu potrzeba ponad roku pracy a w przypadku nowej funkcji 4 – 6 miesięcy. Każdy projekt wymaga również bezpośredniego zaangażowania aż pięciu różnych działów!

Wszystko zaczyna się w okolicy września każdego roku, kiedy to omawiany i zatwierdzany przez Zarząd jest Plan Rozwoju, czyli lista najważniejszych projektów na nadchodzący rok. Zgodnie z ustalonym harmonogramem Dział Marketingu przygotowuje Marketingowe Wytyczne Produktu (z fr. Dossier Produit Marketing = DPM) dla każdego projektu. Opracowanie DPM wymaga rzetelnej analizy rynku i pozwala określić terminy, cele dotyczące kosztów i wagi produktu, oczekiwane funkcje oraz daje informacje o prognozach rynkowych i spodziewanych wolumenach sprzedaży.

Po zatwierdzeniu DPM, Jérôme, Kierownik Biura Projektowego, przydziela projekt jednemu z kierowników projektu: Gilles, Jean-François, Laurent, Geoffrey, Nathan, Nathanaël, Lucas i Guillaume. Wyboru dokonuje się w zależności od tematu, gdyż każdy z naszych kolegów specjalizuje się w innych rodzinach produktowych. Kierownik projektu dokonuje analizy i poszukuje odpowiednich rozwiązań technicznych. Sam wymyśla wszystkie nowe elementy, projektuje je, integruje z częściami od dostawców i upewnia się, czy całość będzie prawidłowo funkcjonowała.

W ten etap ściśle zaangażowane są również inne działy: Produkcja, Zakupy, Oprzyrządowanie, Homologacje, ale także dostawcy. Współpraca ta pomaga kierownikowi projektu zidentyfikować odpowiednie i optymalne kosztowo rozwiązania, a także zdefiniować, jak wprowadzić produkt do produkcji.

 

Po zakończeniu fazy projektowania, model 3D jest wysyłany do weryfikacji za pomocą obliczeń cyfrowych. Szczegółowo sprawdzane są: wytrzymałość konstrukcji, naprężenia i odkształcenia w celu optymalizacji elementów. Wreszcie tworzony jest model produktu. Ten prototyp, wyprodukowany w Dziale Testów przez Christophe’a i Sidali, umożliwia zatwierdzenie przyjętych rozwiązań, dostosowanie ich w razie potrzeby oraz zapewnienie, że wszystkie koszty są pod kontrolą i zgodne z prognozami. Następnie, tworzone są schematy i pierwszy pełnowymiarowy pojazd jest wdrażany do produkcji. Umożliwia to ponowne sprawdzenie kosztów wytworzenia pojazdu, jego wagi, określenie niezbędnego czasu produkcji oraz potwierdzenie kompatybilności narzędzia produkcyjnego.

Pojazd przechodzi następnie szereg testów na miejscu lub u klienta. W ich wyniku wprowadzany jest do oferty oraz prezentowany zespołowi handlowemu. Natomiast to, co dzieje się później, to już zupełnie inna historia…