News & Press

Brytyjski Lawrence David ściśle współpracuje z klientami, dopasowując parametry swoich produktów do ich oczekiwań. Indywidualne podejście do współpracy jest oparte o cztery wartości Grupy Wielton.

Branża transportowa w Wielkiej Brytanii wyróżnia się swoimi praktykami na tle pozostałych krajów europejskich. Jedną z głównych różnic jest proces opracowania specyfikacji naczep i zabudów wykonywanych przez Lawrence David. Ta kluczowa część procesu zakupowego realizowana jest pomiędzy przedstawicielem handlowym a klientem. Stosujemy doradcze podejście do sprzedaży, aby dopasować naczepy i zabudowy z naszej oferty do po- trzeb klienta. Zasadniczo oznacza to, że każdy z naszych produktów może być uznany za jedyny w swoim rodzaju, co jest podyktowane potrzebami użytkowników. Chociaż istnieje „skończona” liczba komponentów, które można umieścić na naczepie bądź zabudowie, to różnorodność kombinacji może być nieskończona.

Wiele z firm transportowych na lokalnym rynku chętnie korzysta z indywidualnych rozwiązań, jakie im proponujemy:

 ◉  wszystkie elementy podwozia: osie, opony, światła, zderzaki, nogi podporowe itp. są określone w specyfikacji;

 ◉  dopasowujemy wszystkie elementy: panele, drzwi, plandeki, klamry itp.,

 ◉  całkowite wymiary naczepy: długość od 7 m do 15,65 m, max. wysokość 4,95 m.

A to tylko niektóre z czynników branych pod uwagę przy projektowaniu produktów na indywidualne zamówienia.

Lawrence David zna swoich klientów, a bliska współpraca z nimi pozwala nam utrzymać pozycję jednego z wiodących brytyjskich producentów. Jako przykład może po- służyć przewoźnik Campeys of Selby z hrabstwa North Yorkshire. W celu zaspokojenia rosnących potrzeb coraz większej grupy klientów i obsługi nowych umów, firma ta powiększyła swoją rozwijającą się flotę transportową o 35 nowych naczep kurtynowych o dużej ładowności. Nowe naczepy Lawrence David mają specyfikację dostosowaną do potrzeb klienta, a ich wysokość wewnętrzna wynosi 2,9 m, co zapewnia maksymalną pojemność ładunkową i zwiększa wydajność przewozów. Nasze produkty są całkowicie pozbawione słupków, mają płaskie podłogi, aby zmaksymalizować ilość ładunku, a także posiadają kilka elementów bezpieczeństwa, w tym wewnętrzne oświetlenie LED i dodatkowe stopnie do wsiadania.

Jesteśmy przekonani, że nasza obecność w Grupie Wielton pozwoli nam jeszcze bardziej umocnić istniejące relacje z partnerami biznesowymi i nawiązać nowe współprace. Nasze doradcze podejście do sprzedaży wspiera ideę „na- pędu na cztery koła” Grupy Wielton:

LUDZIE – wewnętrzne i zewnętrzne kontakty międzyludzkie są kluczem do sukcesu naszej firmy;

JAKOŚĆ – Lawrence David jest znany w branży z jakości produktów;

INICJATYWA – zawsze szukamy nowych sposobów, aby sprostać rosnącym potrzebom naszych klientów w nieustannie zmieniającej się branży transportowej w Wielkiej Brytanii. Ostatni rok wymagał od firmy ewolucji w kierunku prowadzenia działalności zgodnie z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami. W znacznie większym stopniu wykorzystujemy Internet do kontaktów z klientami i nieustannie staramy się sprostać zmieniającym się wymaganiom klientów, wynikającym z czynników zewnętrznych, takich jak Brexit.

BEZPIECZEŃSTWO – W ostatnim roku miało ono dla Lawrence David podwójne znaczenie; musieliśmy podjąć działania w celu ochrony naszych pracowników podczas pandemii koronawirusa, jednocześnie nadal zaspokajając potrzeby naszych klientów w zakresie pojazdów, ponieważ branża transportowa stanęła przed ogromnym wyzwaniem zaspokojenia popytu krajowego w zakresie dostaw. Ponadto musimy nadal rozwijać bezpieczeństwo i higienę pracy kierowców oraz użytkowników końcowych naszych produktów.