News & Press

Na początku listopada została oficjalnie zakończona rozbudowa zakładu produkcyjnego Langendorf Polska. W nowym zakładzie w Wieluniu, zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie spółkimatki Wielton, wytwarzane są naczepy niskopodwoziowe SMART-LINE o ładowności do 47t oraz komponenty do innych pojazdów Grupy Langendorf. Produkcja ciężkich naczep niskopodwoziowych do większych obciążeń pozostanie w zakładzie macierzystym Langendorfa w Waltrop.

Zakład Produkcyjny Langendorf Polska - Z lotu ptaka

Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Polsce była konieczna, ze względu na wejście w nową fazę wzrostu i ne znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych Grupy Langendorf.

W ubiegłym roku spółka Langendorf przejęła pełną opiekę nad rozwojem produktowym naczep niskopodwoziowych, które są oferowane w całej Grupie Wielton pod niemiecką marką. Produkcja spółki Langendorf Polska rozpoczęła się w październiku 2020 r., obejmując swoim zakresem wytwarzanie naczep niskopodwoziowych, inloaderów oraz innych specjalistycznych.

Obecnie przestrzeń produkcyjna dostępna w Niemczech, w Waltrop, jest ograniczona stale rosnącym zapotrzebowaniem na naczepy niskopodwoziowe oraz naczepy wywrotki. W związku z tym, nowoczesny zakład w Wieluniu służy jako dodatkowe miejsce produkcji naczep specjalistycznych oraz komponentów do pozostałych pojazdów Grupy Langendorf. Dzięki temu niemiecka spółka o długiej tradycji i ugruntowanej pozycji znacznie zwiększy swoją zdolność produkcyjną. W nowej lokalizacji pojazdy i komponenty będą produkowane seryjnie, co pozytywnie przełoży się na skrócenie terminów dostaw.

„Nowy zakład w Polsce wzmacnia nasze moce produkcyjne i daje nam możliwość poszerzenia portfela naczep niskopodwoziowych o kompletną gamę pojazdów standardowych, jak również o zaawansowane pojazdy pięcio oraz wieloosiowe” – mówi Dr. Klaus P. Strautmann, który jako Dyrektor Zarządzający kieruje również Langendorf Polska.

Zakład Produkcyjny Langendorf Polska - Front

„Dzięki nowej lokalizacji zwiększamy nasze zdolności produkcyjne i umożliwiamy w przyszłości wytwarzanie jeszcze większej ilości komponentów we własnym zakresie. Zasadnicze procesy inżynieryjne pozostają w Waltrop, ale cieszymy się, że udało nam się pozyskać do zespołu w Polsce również bardzo kompetentnych i dobrze wyszkolonych pracowników, stanowiących uzupełnienie kadry Langendorfa. Ponadto, korzystamy z możliwości lakierowania techniką KTL w zakładzie Wieltonu, co przekłada się na dodatkową przewagę konkurencyjną”, mówi Dr. Strautmann.

Kolejne zalety uruchomienia Langendorf Polska związane są z bezpośrednim sąsiedztwem z zakładami produkcyjnymi należącymi do Wieltonu. Wieluński producent pojazdów użytkowych dysponuje jednym z najnowocześniejszych w Europie stanowiskiem do całopojazdowego badania naczep, w którym pojazdy SM ART-LINE mogą zostać poddane kompleksowej kontroli technicznej. Ponadto, Wielton posiada nowoczesną lakiernię.

Nowy zakład Langandorfa zajmuje powierzchnię 10.000 m2 i zatrudnia 68 pracowników. Aktualnie w Wieluniu, poza produkcją komponentów dla zakładu w Waltrop, realizowana jest produkcja 8-10 naczep niskopodwoziowych miesięcznie, która zostanie znacznie zwiększona w nadchodzącym roku.

„Bardzo się cieszymy się z rozbudowy nowego obiektu”, mówi Dr. Strautmann. „Moce produkcyjne w pełni skupione na wytwarzaniu ciężkich naczep niskopodwoziowych, wykorzystanie naszego sprawdzonego know-how oraz odciążenie pracowników głównego zakładu Langendorfa, dzięki zatrudnieniu dodatkowych osób w Wieluniu, bardzo pomagają wszystkim. Uruchomienie Langendorf Polska oznacza dla Grupy Langendorf i oczywiście dla naszych klientów bardzo korzystną sytuację, gwarantując krótsze terminy dostaw zamówionych pojazdów” – podsumowuje Dyrektor Zarządzający obu zakładów.