News & Press

NAGRODA DLA NAJLEPSZEGO EKSPORTERA REGIONU ŁÓDZKIEGO DLA WIELTON S.A.

22 września br. Prezes Wielton S.A. Mariusz Golec odebrał z rąk Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej nagrodę dla najlepszego eksportera regionu łódzkiego.

Cieszę się, że zostaliśmy docenieni i że nasze inwestycje zagraniczne przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności regionu łódzkiego. To tutaj, w Wieluniu tworzymy centrum kompetencyjne, w którym powstają coraz nowocześniejsze pojazdy – skomentował Prezes Zarządu Wielton S.A. Mariusz Golec – Dzięki ostatnim inwestycjom Wieltonu we Włoszech i Francji nasze pojazdy wyjadą na drogi kolejnych krajów Europy – dodał.

Najlepsi inwestorzy oraz eksporterzy z województwa łódzkiego zostali wyróżnieni w czasie trwającego w dniach 22-23 września br. Forum Inwestorów i Eksporterów.Zorganizowane przez COIE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wydarzenie odbyło się pod hasłem „W centrum Polski, w centrum Europy”. Towarzyszyły mu liczne sesje, panele dyskusyjne i warsztaty, m.in. Eksport dźwignią rozwoju gospodarczego. Instrumenty wsparcia, Jak skutecznie pozyskiwać inwestora, Bariery i zagrożenia rozwoju eksportu, Atrakcyjność inwestycyjna regionu łódzkiego czy Budowanie strategii eksportu w regionie.

Dyskusje podejmowane podczas Forum dotyczyły zagadnień internacjonalizacji przedsiębiorstw, wzrostu aktywności polskich firm na rynkach zagranicznych – mówił w zapowiedzi Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego. Ponadto uczestnicy Forum podejmowali tematykę zwiększenia poziomu inwestycji zagranicznych poprzez podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów – dodał Marszałek.