News & Press

Odznaka honorowa dla Wielton S.A. za zasługi dla rozwoju gospodarki

Wielton S.A. został odznaczony odznaką honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. 18 listopada br. Tomasz Śniatała, Wiceprezes Zarządu Wielton S.A. otrzymał z rąk Cezarego Gabryjączyka, Wiceministra Skarbu Państwa, medal uznania. Wieluńska firma znalazła się w gronie 34 wyróżnionych przedsiębiorstw, najprężniej działających w regionie łódzkim.

Wiceminister Skarbu Państwa złożył przedsiębiorcom regionu łódzkiego gratulacje i podziękowania za wkład w rozwój gospodarki kraju.

  • – To wielki zaszczyt uczestniczyć w tej uroczystości – mówił Cezary Gabryjączyk. Wszyscy państwo jesteście tymi, którzy nadają tempa polskiej gospodarce, którzy przede wszystkim oferują mnóstwo miejsc pracy – dodał.

  • – Jest mi niezmiernie miło, że nasze działania zostały docenione odznaczeniem władz państwowych – komentował Tomasz Śniatała, Wiceprezes Zarządu Wielton S.A. Na sukces naszej firmy pracuje obecnie prawie 1200 osób. Jesteśmy jednym z największych pracodawców w regionie, co zobowiązuje nas do podejmowania nowoczesnych działań w zakresie rozwoju kadry i tworzenia bezpiecznych, przyjaznych warunków pracy.