News & Press

Orzeł eksportu

23 marca br., w  Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zostały wręczone nagrody dla laureatów konkursu Orły Eksportu Województwa Łódzkiego. W konkursie dziennika „Rzeczpospolita” oraz Partnerów Programu Rozwoju Eksportu Wielton został uhonorowany dwiema nagrodami: Najlepszy Eksporter oraz Eksportowy Produkt. Nagrody odebrał Tomasz Śniatała, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Wielton S.A.

Regionalne Orły Eksportu to ogólnopolski cykl wydarzeń, który ma na celu promocję eksportu i tematów z nim związanych, poprzez omówienie najciekawszych rynków zbytu, wskazanie sektorów z największym potencjałem eksportowym oraz wyłonienie i nagrodzenie regionalnych liderów eksportu.

Prelegentami konferencji są uznani eksperci oraz przedstawiciele władz na szczeblu lokalnym i krajowym. Spotkania skierowane są do reprezentantów lokalnego biznesu, m.in. właścicieli firm produkcyjnych, dyrektorów ds. handlu, sprzedaży i eksportu.

Podczas wydarzenia zostaną uhonorowani laureaci KONKURSU ORŁY EKSPORTU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w poszczególnych kategoriach:

  • NAJLEPSZY EKSPORTER – kategoria główna
  • NAJDYNAMICZNIEJSZY EKSPORTER
  • INNOWACYJNY PRODUKT EKSPORTU
  • EKSPORTOWY PRODUKT
  • OSOBOWOŚĆ EKSPORTU

Wielton otrzymał dwie nagrody: w kategorii głównej dla najlepszego eksportera oraz za eksportowy produkt.

Szczegóły wydarzenia