News & Press

Produkcja naczepy wywrotki ma w Langendorfie długą tradycję. Rolnicze pojazdy wywrotki odegrały istotną rolę już w momencie powstania spółki Langendorf w 1889 roku. W ciągu jednego roku powstaje obecnie około 600 wywrotek.

Podwozie stanowi podstawę do montażu wywrotek. Jest ono produkowane przez naszą spółkę zależną Langendorf Polska w Wieluniu. Na tym etapie dokładnie kontrolujemy jakość kluczowych wymiarów i spoin. Każde podwozie jest indywidualnie dostosowywane do konfiguracji wywrotki, która zostanie na nim osadzona. Zanim podwozie trafi do Waltrop w Niemczech, przechodzi proces kataforezy na linii KTL Wieltonu. Malowanie metodą KTL jest bardzo skuteczne, ponieważ podczas zanurzenia i podania prądu naładowane elektrycznie cząsteczki farby docierają do miejsc trudnodostępnych.

Montażownia Langendorf Polska

Po przetransportowaniu podwozia do Waltrop, jest ono składowane w magazynie lub od razu umieszczane na linii montażowej w pozycji do góry nogami, tzn. wspornikami mocowania osi do góry. Na linii montażowej znajdują się cztery różne stanowiska, poprzez które podwozie kolejno przechodzi, aż do momentu wyprodukowania gotowej wywrotki. W pierwszym etapie montażu, przygotowane układy elektryczne i pneumatyczne są układane i montowane w podwoziu. Aby instalacja przebiegała szybko i płynnie, poszczególne zespoły są wstępnie montowane na stanowiskach przygotowawczych równoległych do linii montażowej. W drugim etapie montowane są osie, miechy powietrzne, amortyzatory i wiele innych drobnych podzespołów. Po zamontowaniu tych elementów do podwozia, zostaje ono zamocowane na stanowisku do obracania, celem realizacji trzeciego etapu montażu. Po zamontowaniu kół, przygotowane podwozie, ważące ok. 3,5 tony, jest obracane o 180 stopni do pozycji jazdy. Czwarty i ostatni etap montażu określa się podczas produkcji również mianem „ślubu”. Tutaj cylinder, mulda i stanowisko operatora zostają połączone z podwoziem, a tym samym wywrotka jest gotowa.

Montażownia Langendorf Polska

Praca na linii montażowej przebiega w oparciu o system KANBAN. Oznacza to, że materiał niezbędny do montażu podzespołów, jest również składowany bezpośrednio na linii. Zastosowane tu narzędzia i urządzenia zostały częściowo opracowane przez firmę Langendorf. Dzięki temu są optymalnie dopasowane do stosowanych przez nas procedur i gwarantują sprawny proces.

Na końcu linii montażowej utworzono również specjalny obszar, w którym mogą być produkowane wywrotki specjalnego przeznaczenia. Zwłaszcza w sprzedaży międzyna-rodowej często pojawiają się zapytania o wywrotki o większej długości lub ze specjalistycznym wyposażeniem. Ten dedykowany obszar montażu został zaprojektowany w taki sposób, aby nie kolidował z linią, a dzięki niemu możemy spełnić oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Po przeprowadzeniu ostatecznej kontroli jakości i po dokonaniu wszelkich drobnych napraw, Klient może odebrać swoją naczepę wywrotkę.