News & Press

Przedstawiciele Lawrence David wzięli udział w wystawie Tip-Ex 2021 w Harrogate, UK. Podczas niej prezentowaliśmy wersje dotychczasowych naczep Bulk Master i Strong Master marki Wielton. Na potrzeby ponownego wprowadzenia na rynek brytyjski, produkty te zostały oznaczone jako Bulk Expert i Strong Expert, aby wprowadzić pewne zróżnicowanie regionalne, a jednocześnie umożliwić kontynuację strategicznego rozwoju produktów w ramach Grupy Wielton.

Lawrence David na wystawie TIP-EX 2021

Na targach obecni byli Ben McEvoy i Simon Lake z Lawrence David, wspierani przez naszego kolegę z Wieltonu – Łukasza Trzeciakiewicza. Przed targami Ben i Łukasz ściśle współpracowali przy tworzeniu wstępnej oferty, wspierani przez zespół marketingu Wielton: Błażeja Marcinkowskiego i Macieja Łyskawę. Jest to prawdziwy przykład strategicznego i opartego na współpracy podejścia, które jest obecnie dostępne w ramach Grupy.

Produkty zostały dobrze przyjęte i zapoczątkowały dalszy rozwój biznesu w tym nowym segmencie przemysłu dla Lawrence David przy wsparciu Wieltonu.

Lawrence David na wystawie TIP-EX 2021

Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tak historycznym momencie, jak pierwsza wystawa produktów naczep wywrotek pod brandem Lawrence David na jednych z najstarszych targów, które odbywają się w Anglii, czyli Tip-Ex. To wydarzenie przeznaczone głównie dla wystawców naczep wywrotek, zabudów wywrotek oraz tanków. Lawrence Dawid, chcąc pokazać nowe produkty w swo-im portfelu produktowym, nie mogło tam nie być – mówi Łukasz Trzeciakiewicz – BulkExpert i StrongExpert cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pozytywny odbiór produktów przez oglądających (jego jakość, rozwiązania) potwierdza, że był to dobry wybór, aby nasze naczepy wy-wrotki docierały również do klientów w Anglii.

Byliśmy zaszczyceni, że mogliśmy zaprezentować rozszerzone portfolio produktów, które jest dostępne w Lawrence David, odkąd staliśmy się częścią Grupy Wielton. To idealny moment, mamy do dyspozycji mocne produkty i nie możemy się doczekać ich dalszego rozwoju w Wielkiej Brytanii. –mówi Ben McEvoy – Cieszymy się z pierwszych pozytywnych reakcji i jesteśmy podekscytowani szansą, jaką mamy przed sobą.

Po wystawie pracujemy z kilkoma branżowymi platformami medialnymi nad dalszymi działaniami marketingowymi, które jeszcze lepiej zaprezentują produkty. W wyniku po-wyższych działań Lawrence David posiada obecnie szereg możliwości sprzedażowych, które analizujemy i chcemy wdrożyć je w życie już po nowym roku.

Lawrence David na wystawie TIP-EX 2021