Kariera Aktualności

PROJEKT STUDENTÓW NA PŚ

Od początku bieżącego roku akademickiego na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej uruchomiona została na kierunku Mechatronika specjalność Projektowanie Mechatronicznych Układów Mobilnych. Specjalności tej patronuje WIELTON S.A. W ramach zajęć studenci tej specjalności realizowali m.in. projekt grupowy, którego temat został ustalony wspólnie z firmą WIELTON. Temat projektu związany był z 3-osiową naczepą z osiami aktywnie skrętnymi. W projekcie udział brała grupa 17 studentów pod opieką dra inż. Sebastiana Rzydzika z Instytutu Podstaw Konstrukcji Maszyn. Od strony merytorycznej studenci mogli liczyć na wsparcie zamiejscowego biura konstrukcyjnego WIELTON S.A. w Gliwicach oraz koordynatora dra inż. Marcina Januszki. Miniony semestr był dopiero początkiem prac, które kontynuowane będą w ramach kolejnego semestru. Efektem dotychczasowych prac jest zawansowana koncepcja mechatronicznego systemu aktywnego sterowania skrętem osi. Wyniki dotychczasowych prac zostały zaprezentowane przez studentów w ramach spotkania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, w dniu 19.01.2017r., w obecności Dyrektora Badań i Rozwoju WIELTON S.A. Macieja Kaczora, Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego dr hab. inż. Anny Timofiejczuk, prof. nzw. w Pol. Śl., Zastępcy Dyrektora Instytutu Podstaw Konstrukcji Maszyn ds. Nauki prof. dr hab. Wojciecha Moczulskiego oraz koordynatora biura konstrukcyjnego WIELTON S.A. w Gliwicach dr inż. Marcina Januszki. System opracowany przez studentów powstał z myślą o adaptacji do osi rynkowych, obecnie stosowanych w naszych naczepach. Opracowane rozwiązania zwiększają manewrowość zestawu ciągnika i naczepy poprzez zmniejszenie promieni skrętu, dzięki rozwiązaniom pozwalającym aktywnie sterować osiami. W ramach kolejnego semestru zajęć, dzięki wsparciu WIELTON S.A., studenci Wydziału Mechanicznego Technologicznego będą mieli okazję zbudować uproszczony prototyp zaprojektowanego układu oraz przeprowadzić jego pierwsze testy. Na tym jednak nie skończą się prace w tym temacie. Już teraz planuje się aby dotychczasowe wyniki były podstawą kolejnych prac w kierunku autonomizacji procesów dokowania naczep do ramp i doków przeładunkowych. Pierwszy semestr uruchomionej specjalności pod patronatem WIELTON S.A. pokazał, że współpraca naszej firmy z Politechniką Śląską może przynieść wymierne korzyści dla obu stron.