Ogłoszenia

PRZEDŁUŻENIE TERMINU PUBLIKACJI WYNIKÓW POSTĘPOWANIA OCENIAJĄCEGO

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 07/CBR/2015 z dnia 18.05.2015
( sygnatura W/20/1/6 )

W nawiązaniu do przeprowadzanego postępowania dotyczącego wyboru dostawcy oprogramowania komputerowego w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowanego przez Wielton S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”, informujemy, że termin publikacji wyników postepowania oceniającego podany w pkt. VIII zapytania nr 07/CBR/2015 ( sygnatura W/20/1/6 ) zostaje przedłużony do dnia 19.06.2015.

Przygotował: Zatwierdził:
Specjalista ds. inwestycji                     Dyrektor Działu Badań i Rozwoju
Anna Rus                                            Maciej Kaczor

Informacja o wynikach rozstrzygnęcia zapytania_05_CBR_2015