News & Press

Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z Bridgestone Sales Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.

Zarząd Wielton S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 27 lutego 2015 r. łączna wartość zamówień dostaw opon realizowanych pomiędzy Emitentem a Bridgestone Sales Polska Sp. z o.o. (Dostawca) w okresie od 25 kwietnia 2014 r. (w której to dacie Emitent opublikował raport bieżący nr 10/2014) wyniosła 17,4 mln zł.
Zamówieniem o najwyższej wartości była dostawa opon z dnia 6 maja 2014 r. na kwotę 0,62 mln zł. Ww. dostawa zrealizowana została na podstawie zamówienia złożonego w ramach zawartej między Spółką a Dostawcą umowy długoterminowej na lata 2013 – 2015 na dostawy części (opon) do budowy przyczep i naczep produkowanych przez Emitenta w zakładach w Polsce (Umowa), o której to Umowie Emitent informował w ww. raporcie bieżącym nr 10/2014.

Łączna wartość dostaw realizowanych pomiędzy Emitentem a Dostawcą w kwocie, o której mowa powyżej przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, które na koniec III kwartału 2014 r. wyniosły
ok. 172,51 mln.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Pobierz raport bieżący nr 5/2015