News & Press

Przyszłość Wieltonu pod znakiem fabryki 4.0

W dniach 21-22 października odbyła się druga edycja konferencji „Fabryka przyszłości”. Zgodnie z myślą jej twórców celem jest propagowanie wiedzy o istniejących i tworzonych technologiach, które będą realizowały ideę Przemysłu 4.0 oraz pokazanie wybranych przykładów projektów. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

  • – Czwarta rewolucja oznacza kolejny etap rozwoju produkcji – wiąże się to przede wszystkim z przenoszeniem coraz większej liczby zadań do internetu oraz usieciowieniem produkcji – mówi Piotr Kowalski, Dyrektor ds. Innowacji Wielton SA. W związku z powiększeniem się naszej grupy kapitałowej o spółki we Francji i Włoszech a także z naszą ekspansją na kolejne światowe rynki integracja tych wszystkich procesów jest niezwykle istotna – dodaje.

Jednym z prelegentów wykładu „Inteligentna  fabryka jako spełnienie idei przemysłu 4.0” był przedstawiciel Wielton SA, Marek Synowiec, Kierownik ds. Projektów Innowacyjnych Wielton SA. W trakcie prezentacji przedstawił główne założenia projektów realizowanych w wieluńskim centrum kompetencyjnym zgodnie z ideą fabryki 4.0.

  • – Ta koncepcja zakłada wirtualizację działań badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych z jednoczesnym zorientowaniem na zróżnicowane potrzeby użytkowników, które wymuszają elastyczność produkcji i szerokie modyfikacje samych produktów – mówi Marek Synowiec. Pozwoli to zoptymalizować proces produkcji i znacznie ograniczyć koszty – dodaje.

Wielton od dawna realizuje wiele innowacyjnych i rozwojowych projektów. Obecnie finalizowane są prace związane z powstającym w Wieluniu Centrum Badawczo-Rozwojowego. W lutym przyszłego roku rusza również I edycja patronackich studiów na Politechnice Śląskiej. To tylko kilka przykładów, które świadczą o ukierunkowaniu działań Wieltonu w stronę innowacji. Z pewnością teoretyczne koncepcje przerodzą się w intensywne działanie i przyniosą zamierzone efekty.

Druga edycja konferencji „Fabryka przyszłości” stała się doskonałą okazją do spotkania i wymiany poglądów z krajowymi i zagranicznymi ekspertami z zakresu automatyki przemysłowej oraz przedstawicielami przodujących uczelni technicznych w Polsce.